Wuwejův zápisník

Jan Bílý: Kruh mužů

01.09.2013 01:22, Wu | knihy | výběr z knih | komentáře -

obálka knihy Jan Bílý: Kruh mužůKniha vychází ze dvou cyklů mužských večerů pod vedením Jana Bílého, během nichž účastníci společně diskutovali nad problémy a změnami, kterými muži na své cestě k opravdovosti procházejí, které potřebují zvládnout. A také jak nezvládnutý či chybějící přechod doplnit rituálně.

Tento Kairos-čas je také spojen s rituály a se slavením svátků, ať už v podobě oslav zdařených přechodů v životě každého muže, nebo slavením každoročních svátků v kruhu postupujících ročních období. Kruhový, rituální čas má pro nás jednu obrovskou výhodu: Zmeškáme-li nějaký přechod v našem životě, zamrzneme-li kdesi na cestě od narození až k naplnění života a odchodu k předkům, můžeme v patřičném rituálu, skrze znovuprožití a zvědomění dotyčného přechodu, chybu napravit.“ (Str. 9)

Text je rozdělený do dvou dílů a dvou dodatků.

Díl 1: Přechodové rituály pro muže

Tematicky je tento díl těžiště knihy, v deseti kapitolách zmiňuje hlavní milníky:

 • Narození muže
 • Přechod od matky k otci
 • Přechod od chlapce k muži
 • Hieros gamos
 • Zaměstnání, povolání a poslání
 • Oběť
 • Zasvěcení
 • Orfeova cesta
 • Moudrý muž
 • Smrt

Na několika málo stránkách popíše význam přechodu, jeho podobu a v odrážkovém seznamu náměty, poznatky a podotknutí.

Tato část je velmi obtížně uchopitelná, úvod a popis daného přechodu je žalostně stručný a nesourodé postřehy – co s nimi?

Nejsem příliš kompetentní k posuzování rituálů a v kruhu by mě nejspíš trefil šlak, ale dvě věci vnímám velmi zřetelně a v kontrastu – nedodělanost knihy versus znalost a prožití tématu. Nedodělaností míním, že každý přechod by se dal rozpracovat, vysvětlit (viz např. William Bridges: Na prahu změn). Každá zmínka, každý námět by si zasloužil alespoň odstavec, aby se podařilo alespoň částečně předat to, co při osobním setkání plyne z atmosféry.

A proti tomu stojí prožití tématu – z každé věty čiší nepochybná hloubka znalostí.

Další otazníky mám kolem rituálů, díl se jmenuje „přechodové rituály pro muže“, ale kde vlastně jsou? Připadá mi, že kromě několika bodových zmínek na konci kapitol, které jsou spíše postřehy, tu chybí jakýkoliv přesnější popis rituálu. Vlastně chybí i obecný popis rituálů jako takových, co mají zahrnovat, jaké mají fáze, čím se končí, jaká je třeba příprava, aby to byl rituál a ne jen nějaká příhoda či zážitek.

Jedním ze znaků rituálů je jeho opakování, kdybychom se dokázali přenést přes nespecifičnost knihy a rituály si odvážně sestavili sami, narazíme na další nedořešenost. Na zadní předsádce je graf, kde jsou přechodové rituály namapované na pohanské svátky, dává to smysl, Imbolc je narození, Lammas oběť, Beltaine posvátná svatba, Samhein smrt – ale znamená to také, že by muži měli ony rituály opakovat každoročně? Nebo ne – ale proč tam pak to schéma je? Či jde o pomůcku k určení příhodného času pro rituál? Když opakovat, znamená to, že až muži dosáhnou patřičného věku budou podstupovat další a rituály? Nebo budou absolvovat všichni všechno pokaždé (puberťák by ale asi neměl rituálně řešit hieros gamos)? Tohle je velmi nejasné a v knize to chybí.

Díl 2: Palčivé otázky, aneb: jak se stát králem

Druhý díl je mnohem lepší, obsahuje spoustu otázek a odpovědí na ně, sdružených do oblastí podle témat:

 • Otec a syn
 • Láska, sex a vztah
 • Agresivita, boj a válka
 • Král, blázen a kat
 • Smrt a vzkříšení

Tady Jan Bílý na otázky odpovídá a opět je vidět, že ví, o čem mluví, s pokorou i dospělostí naznačuje, jak řešit řešitelné a jak přijmout to, co se změnit nedá.

Jak vychovávat své děti? Královsky? Bláznivě? Přísně?

Děti potřebují především lásku, tedy emoční prezenci. To je možná důvod, proč děti moc krále v lásce nemají – prostě pro ně ještě není důležitý. Děti jsou častěji vychovávány královnami a ty nemají ani kata, ani blázna. Teprve až se z dětí stanou chlapci, jsou představení královi. Ten je vezme na lov, ukáže jim svět. Připraví je na to, aby se stali bojovníkem a možná jednou i králem, který zná svoji hravost (blázna) i sílu (kata).
“ (Str. 77)

Dodatek 1: Meditace pro muže

V prvním dodatku popisuje druidskou meditaci s holí, kdy meditující sedí na židli, předpaženýma rukama drží stojící hůl a soustředí se na udržování polohy. Myslím, že může být velmi účinná, přizvednuté ruce a udržování hole v rovnováze symbolicky zapojuje sílu muže a pročištěná mysl může harmonizovat s celkem.

Dodatek 2: Co mohou ženy udělat pro muže?

Na konci je pár slov o podpoře a přístupu žen, ale přiznám se, že mi mnoho neutkvělo.


Shrnu-li to, pak: na knihu nebo příručku stručné, jako mapa pro znalého průvodce asi dobré, ale ten si kruh a mapu sestaví sám. První díl o rituálech je povrchní, druhý díl dojem zachraňuje, ale jako celek působí kniha nedodělaně. Mohl by to být deník, který je ale nejužitečnější těm, co se seminářů zúčastnili. Nebo osnova pro budoucí knihu.

Recenze jednoho z účastníků kurzů; přehled všech recenzí má autor na svém webu.

nakladatelství Synergie Publishing, Praha 2012, ISBN 978-80-7370-204-5, cena 149 Kč

12345
1377991320000

Hodnocení hvězdičkami používá jako prevenci
opakovaného kliknutí anonymní cookie.
Pokud s tím nesouhlasíte, neklikejte.
Další podrobnosti k cookies zde.

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online