Wuwejův zápisník

Matthew Fox: Skrytá spiritualita muže

04.05.2015 00:23, Wu | knihy | duše | komentáře -
obálka Skrytá spiritualita mužeProč skrytá spiritualita? Protože ačkoli nesporně muži stejně jako ženy spiritualitu potřebují a její část žijí ve svém nasazení, ve své práci, většinou si to neuvědují. Jejich spirituální život je „skrytý a utajený, pohřbený a nepřiznaný, potlačený nebo zapomenutý, neznámý i pro nás samotné“ (str. 9)

Aby Matthew Fox pomohl odkrývání, přináší deset metafor nebo archetypů, které by mohly mužům pomoci najít vnitřní sílu. Odvahu najít své pravé já. Ty tvoří první část knihy:

Je třeba znovu patřit do vesmíru (Otec Nebe); znovu patřit na planetu Zemi a mezi její stvoření (Zelený muž); znovu patřit do své pospolitosti (lovci a sběrači); znovu patřit do kmene odvážných lidé, kteří se staví na obranu planety Země, žen a dětí (spirituální bojojvník); patřit svým synům a dcerám, kterým nasloucháme a s nimiž mluvíme (Ikaros a Daidalos); patřit své božské a radostné sexualitě (milenec); patřit svému svatému a úžasnému tělu (náš chrám); mít schopnost rozšířit své vědomí (Modrý muž); projevit své otcovské já (Otec Země); a projevit své já prarodiče a stařešiny kmene (Praotec Nebe). Všechny tyto archetypy dokážou přispívat ke skutečnému rozvoji mužnosti.“ (Str. 383)

Druhá část jsou Posvátné svazky – Posvátný svazek mužnosti a ženskosti a Další posvátná spojení, následované Závěrem (Opravdoví muži jsou nositeli zasvěcené mužnosti), dvěma dodatky (Dodatek A: Cvičení pro osvojení deseti archetypů, Dodatek B: Několik myšlenek k iniciačnímu rituálu), Poděkováním, Doporučenou literaturou a Poznámkami.

Posvátné svazky jsou nezbytné jak pro náš vnitřní život, tak pro náš vztah k ostatním, protože jenom ony dávají vzniknout úplnému, zelenému, životem pulzujícímu, trvale udržitelnému, rozmanitému a radostnému světu.“ (Str. 295)

Od knihy jsem si dost sliboval, ale celkově je nesourodá, nemůžu říct, že je jednoznačně skvělá. Možná se na tom podepsal velký rozsah hutného materiálu a rozptyl archetypů… Například kapitola Daidalos a Ikaros je velmi podnětná, dívá se na tradiční příběh nečekaným pohledem.

Všimněme si, že Daidalos nabádá svého syna, ať následuje střední cestu a vyhne se tak přílišnému zesílení energie jang (slunce) i energie jin (moře). Ikaros je ale, možná vinou mladistvého přívalu mužských hormonů, zlákán energií jang a platí za to nejvyšší cenou.“ (Str. 69)

Vidí vinu v komunikaci mezi generacemi:

Vášeň a morální soud mládí se ne vždy mýlí. Opatrnost a názory zástupců starší generace nemusejí být vždy správné. Jedni ale potřebují druhé. Je třeba, aby k sobě zůstali otevření a vnímaví, nebáli se letět a nebáli se učit.“ (Str. 78)

Další části mi připadaly slabší; archetyp Modrého muže zcela cizí, naprosto, nepocítil jsem při jeho pročítání ani náznak nějaké reakce. Naopak Otcovské srdce je vynikající, pronikavé skloubení všech maskulinních archetypů. Dobrý otec je zahrnuje všechny.

Také posvátné svazky je oblast, která si zaslouží naši pozornnost, protože: K čemu by to bylo nakonec dobré, kdyby se zasvěcená mužnost odvrátila od svazku s božskou ženskostí? K čemu by to bylo dobré, kdyby se ženskost obrodila a zhojila, k čemuž už desetiletí dochází, ale nenašla nikoho sobě rovného, žádného druha, žádnou opravdovou mužnost?“ (Str. 296)

Cvičit se k osvojení archetypů na základě knihy nebudu, ale k přečtení ji doporučím. I kdyby jen ke zjištění, které archetypy na vás působí (pokud ještě nějaké zbyly).

nakladatelství Synergie, 2014, ISBN 978-80-7370-309-7, cena 349 Kč

12345
1430691780000

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online