Wuwejův zápisník

Robert Augustus Masters: Opravdový muž

20.02.2018 19:05, Wu | knihy | výběr z knih | komentáře -

obálka Opravdový mužAutor má doktorát z psychologie, jako terapeut pracuje téměř čtyřicet let a ve své praxi se soustředí na integraci – psychiky, těla, stínu; všech částí našeho já, kterým jsme se odcizili a které pod tlakem společnosti, špatných zážitků nebo pro jejich problematičnost vytěsňujeme.

Integrativní přístup k léčení bere v úvahu všechny naše dimenze – fyzickou, mentální, emoční, psychickou, sexuální, sociální a spirituální – (jsou zakořeněny ve vztazích) a pracuje s nimi v kontextu vrozené celistvosti. Tento přístup nic nevynechává a nic nezatlačuje na okraj. Do léčebného procesu jsou zahrnuty úplně všechny části našeho bytí.“(Str. 313)

Než se ale dostaneme k souhrnu rad pro práci s tělem, myslí, emocemi, psychikou a duší, projdeme a do hloubky prozkoumáme vnější tlaky („Citlivost nutně neznamená zženštilost“, „Potlačovaný pocit viny nás ovládá“), východiska (zranitelnost, empatie, emoční gramotnost, zvládání bolesti, rozlišování mezi hněvem a agresivitou aj.), stín, výzvy a tři velké oblasti.

První oblast se zabývá silou ve všech aspektech – ovládání a boj o moc, hněv, agresivita a útočnost a třeba archetyp hrdiny.

Hněv bývá většinou reaktivní. (...)
Procitnout uprostřed reaktivního chování není snadné, nicméně s trochou praxe to zvládnete. Jednat na základě získaných poznatků a cvičení je velkou výzvou, ale také proveditelné. Je dobré mít na paměti, že reaktivita je dramatizací aktivovaného stínového materiálu, jemuž dovolujeme, aby nás držel ve své moci.
“ (Str. 99)

Druhá zkoumá vztahy – překážky a problémy, vztahovou intimitu, komunikaci a plné partnerství.

Muž si většinou uvědomuje, že neumí dávat otevřeně najevo své emoce, a přesto se na ně nechce zaměřit a zkoumat je. A na svou obranu říká: ‚Ber mě takového, jaký jsem,‘ čímž nepřímo naznačuje, že partnerka není schopna přijímat ho a tím v podstatě zaměřuje pozornost na ni. (Je zajímavé, že když říkáme, že nás druzí mají přijímat takové, jací jsme, často ve skutečnosti znamená, že mají přijímat naše chování.)
Taková obrana navenek vypadá jako odmítání odpovědnosti za velmi podstatnou součást zdravého vztahu, ovšem je v ní skryto úskalí patové situace: (1) nátlak okolí nutící nás tříbit a zaměřovat se na vlastnosti, které jsou základem opravdového vztahu (například citlivost, emoční otevřenost a celistvost), a (2) stejně silný nátak okolí nutící nás soustředit se na schopnosti, jež bývají spojovány s mužstvím, hlavně v zaměstnání (například agresivita, emoční vyrovnanost a výkonnost). Pokud podlehneme obojímu nátaku a snažíme se uspokojit obě strany, jsme rozpolceni, a tím ztrácíme sílu.
“ (Str. 168)

A třetí je věnovaná sexu. Mluví o změnách, které přináší odstranění povinnosti, o chorobném zájmu a přehnaném prodávání sexu, o erotizaci vnitřních zranění, vysvětuje pornografii a její překonání, nevyhýbá se ani „prsománii“ nebo znásilnění.

Je to začarovaný kruh: pornografie vytváří pornografické nastavení mysli, jímž je dále utvářena, a tím k sobě přitahuje muže pokaždé, když ze sebe nemá dobrý pocit nebo prožívá stres, což se týká i oblasti intimních vztahů. Takové nastavení mysli vysává ze vztahu intimitu a nahrazuje partnera z masa a kostí vymyšlenými scénáři, jež posilují privátní erotické rituály, které vztah ničí nebo připisují tomu druhému podřadnou roli.“ (Str. 260)

Jak už jsem zmínil na začátku, knihu uzavírá souhrn s radami pro celostní léčení, pro opětovné sjednocení našeho bytí – nezůstává tedy jen u pronikavé analýzy.

Co se týče zkoumání mužství, je to jedna z nejlepších dostupných knih; nevyhýbá se žádnému tématu a jde opravdu do hloubky. Například porozuměním sexualitě vybočuje hodně – to, že často jde o erotizaci jiných problémů či vnitřních konfliktů jsem jinde neviděl a smysl to dává. Určitě doporučuji.

Odkazy:

nakladatelství Maitrea, Praha 2017, ISBN 978-80-7500-290-7, cena 445 Kč

12345
1519149900000

Hodnocení hvězdičkami používá jako prevenci
opakovaného kliknutí anonymní cookie.
Pokud s tím nesouhlasíte, neklikejte.
Další podrobnosti k cookies zde.

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online