Wuwejův zápisník

Wojciech Eichelberger: Žena bez viny a studu

08.11.2018 22:39, Wu | knihy | komentáře -

obálka Žena bez viny a studuKniha polského psychoanalytika se stala po vydání bestsellerem a podle anotace slibovala pronikavý vhled do tradičních vzorců a archetypů.

předkládá svůj náhled na společenské postavení ženy a z toho vyplývající psychologické aspekty, zaměřuje se na odkrývání mýtů a stereotypů ženskosti, jimiž je do značné míry zahlcen dnešní svět stále ovládaný muži.

Čtení mě ale na prvních několika desítkách stránek poněkud zklamalo – očekával jsem víc, než jen klasické přemítání nad Adamem a Evou nebo nad čarodějnickými procesy (když to vyšlo v roce 2014). Současná diskuze a literatura o ženách a mužích je trochu jinde než v boji s patriarchálními předsudky. Patrně v tom hraje roli kulturní prostředí, to ostatně zmiňuje v předmluvě i Kasia Kordylewska, kulturní antropoložka a psychoterapeutka:

Mohlo by se zdát, že dnes do určité míry zažíváme zintenzivnění starých patriarchálních vzorců myšlení a chování. V Polsku, odkud autor pochází, to může být spojeno se silnou pozicí církve a strachem lidí z reality dnešního stále více komplikovaného a nejistého světa. Tendence návratu ke konzervativním hodnotám, které se v Polsku ve své pokřivené podobě projevují jako snaha určitých společenských skupin o omezení práv žen (hojně diskutované téma interrupcí) jsou v Česku možná méně zřetelné, také vzhledem k pověsti Česka jako jedné z nejvíce ateistických zemí na světě.“ (Str. 10)

Jinak ale nelze nic vytknout – autor je velmi otevřený a kritický, jak v odkrývání manipulací, tak v pohledu na náboženství.

Ve své práci se dnes a denně přesvědčuji, že utrpení v životě většiny žen má svůj počátek v nekritickém přijímání a víře v mýty a stereotypy, jimiž je prostoupena naše kultura a náboženské vnímání, naše vzdělávací koncepce i zvyky.“ (Str. 16)

Pomáhá mu v tom i fakt, že v katolicismu vyrostl, ale přiblížil se k buddhismu a díky němu získal jak odstup, tak potřebu porozumění dříve nekriticky přijímaných katolických obrazů.

Přiřčení jakéhokoli pohlaví Bohu je sociotechnickou manipulací, odhalenou jak historiky, tak mystiky, jejímž cílem je zajistit jedné polovině lidstva vedoucí úlohu. K této manipulaci došlo koneckonců řadu let před Kristem.“ (Str. 17)

(A psychoanalytický popis vývoje malé holčičky, jejíž existenci provází snaha se zavděčit, je velmi sugestivní!)

Odkazy:

nakladatelství Argo, Praha 2018, ISBN 978-80-257-2469-9, cena 198 Kč

12345
1541713140000

Hodnocení hvězdičkami používá jako prevenci
opakovaného kliknutí anonymní cookie.
Pokud s tím nesouhlasíte, neklikejte.
Další podrobnosti k cookies zde.

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online