Wuwejův zápisník

Philip Zimbardo, Nikita D. Coulombová: Odpojený muž

10.12.2017 17:25, Wu | knihy | duše | výběr z knih | komentáře -

obálka Odpojený mužČetli jste někde o pokusu se simulováním věznice s trestanci a dozorci, který musel být předčasně ukončen, protože dozorci používali stále častější a krutější trestání? Byl to Zimbardův experiment a ukázal, k čemu i obyčejné lidi dohánějí okolnosti. Během své kariéry se Zimbardo samozřejmě zabýval a zabývá mnohem větším množstvím témat, momentálně projektem heroické představivosti v němž „zkoumá a podněcuje hrdiny a hrdinství všedních dní“ (podle medailonku na konci). V této knize, kterou napsal společně s Nikitou D. Coulombovou, se zaměřil na mladé muže a jejich problémy. Ty jsou totiž větší a závažnější, než se zdá, a mohly by mít nedozírné dopady na celou společnost.

Jak se projevují? O tom je první část „Příznaky“. Chlapci mají potíže zvládat školu, klesá pracovní morálka mladých mužů i ochota vůbec pracovat, roste sociální izolace a odvracení se od interakce, a když, tak nanejvýš s kámoši (syndrom sociální intenzity), roste náruživé hraní počítačových her (protože takový svět chlaci zvládají a v něm dokáží vynikat) a propadnutí pornografii (kde je vzrušení opět snadné a instantní), případně dalším závislostem.

Pro všechny tyto nové potíže a nesnáze, kterým musejí mladí muži čelit v měnícím se a nejistém světě kolem, se mnozí z nich rozhodnou izolovat na mnohem bezpečnějším a uspokojivějším místě, kde mají kontrolu nad výsledky své činnosti, kde neexistuje strach z odmítnutí a kde jim jejich dovednosti přinesou uznání.“ (Str. 13)

Když se podíváte na to, proč mladí muži hrají videohry a sledují porno, shledáte, že tyto faktory jsou jak příznaky, tak i příčinami jejich celkového úpadku. Jde o reciproční kauzalitu, kdy určitá osoba sleduje obrovské množství porna a hraje počítačové hry, čímž se u ní zvětšují a rozvíjejí sociální, sexuální a motivační problémy, které ji zpětně vedou ke hrám a pornu. Bludný kruh sociální izolace se uzavírá.“ (Str. 15)

Druhá část zkoumá příčiny takového stavu. Začíná u rodin, ve kterých schází otec, věnuje vlivu médií i chování rodičů (všudypřítomnost), dotýká se i otázky homosexuálních rodin. Pokračuje školami, tím, jak roste úspěšnost dívek a žen, změnami prostředí, hodně prostoru věnuje technologii a vzrušení – dynamice porna, chronickému vzrušení, kontrastu s realitou a následnými problémy s erekcí, podobně se věnuje i dynamice počítačových her a vzniku závislostí. Problém roste i se změnou sexuálního chování mladých mužů a žen – a přetrváváním patriarchálních mýtů.

V rámci našich snah porozumět důvodům, proč dnešní mladí muži selhávají ve studiu, společensky i po sexuální stránce, se musíme nejprve zaměřit na některé jejich povahové rysy, jakými jsou nesmělost, vznětlivost a nedostatek svědomitosti. Dále budeme brát v úvahu faktory situační, mezi něž patří velmi rozšířený život v neúplné rodině bez otce, snadná dostupnost vzrušujících videoher a volný přístup k pornografii na internetu. Nakonec se zaměříme na faktory systémové, které problematiku činí ještě složitější, jako například politické a ekonomické důsledky právního systému, který uznává práva žen, a le nezohledňuje nijak speiálně práva mužů, dále fyziologické změny způsobené životním stylem a prostředím, jejichž vlivem se v mužském těle snižuje množství testosteronu a roste množství estrogenu, dopad médií, nedostatek pracovních příležitostí způsobený ekonomickou krizí a všeobecný úpadek školství v mnoha zemích, které nedokáže vytvářet podnětné prostředí, jež by v chlapcích vzbuzovalo dostatečný zájem a přirozenou zvídavost.“ (str. 12)

Naštěstí autor nezůstává jen u pojmenování problémů a ve třetí části nabízí řešení. Pečlivě rozepisuje, co může udělat vláda, co mohou udělat školy, co rodiče, co muži a co ženy, co média. A samozřejmě proč, jaký účinek by to které opatření mělo.

Jako celek je Odpojený muž mimořádně kvalitní analýza mužsko-ženského světa (ani zdaleka v ní nejde JEN o odpojení). Pokud byste si na dané téma chtěli přečíst jen jedinou knihu, měla by to být tato – je v ní všechno a je to pečlivě ozdrojované, podložené vědeckými studiemi.

Odkazy:

nakladatelství Grada Publishing, Praha 2017, ISBN 978-80-247-5797-1, 459 Kč

12345
1512923100000

Hodnocení hvězdičkami používá jako prevenci
opakovaného kliknutí anonymní cookie.
Pokud s tím nesouhlasíte, neklikejte.
Další podrobnosti k cookies zde.

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online