Wuwejův zápisník

Robert Moore, Douglas Gillette: Král, Válečník, Kouzelník, Milovník

12.11.2015 00:15, Wu | knihy | duše | výběr z knih | komentáře -

obálka Král, Válečník, Kouzelník, MilovníkKniha mapuje celou krajinu archetypů tak, jak se vyskytuje v mužské duši a jak nám ji ukazují příběhy, pohádky a legendy. A hlavně zachycuje její vývoj, jak ideální k plnosti, tak patologický.

Po úvodních kapitolách s obecným popisem přeměny mentality, krize rituálních praktik a mužského potenciálu, se pouští do mentality chlapce. Identifikuje čtyři hlavní archetypy, každý z nich zobrazí na trojúhelník, kde ve vrcholu je zralý archetyp a základna je bipolárně nezralá, všechny tři vrcholy popíše:

  • Božské dítě; nezralé jako Malý tyran nebo Křehoučké princátko
  • Předčasně zralé dítě; patologicky jako Podvodník všeználek nebo Prosťáček
  • Oidipské dítě; nedozrálé jako Maminčin mazánek nebo Snílek
  • Hrdina; deformovaný jako Okázalý násilník nebo naopak Zbabělec

Tohle pro mě bylo velmi nové a obtížně se četlo, protože zabývat se archetypy a jejich ztělesněním u dětí… Koho by to napadlo? Jak se ale ukázalo později, dává to dokonale smysl.

V další části autoři procházejí archetypy mužské, pokaždé vysvětlí historické pozadí a funkci, rozeberou stínové aspekty a popíší, k čemu a jak se energie příslušného archetypu používá.

Archetyp krále ve své plnosti zosobňuje kvality řádu, je předobrazem logického a racionálního uvažování, stejně jako integrace a integrity maskulinní psychiky. Ukliduje zmatené emoce a chování vymykající se kontrole. Přináší stabilitu a soustředění. Zklidňuje. Díky své ‚plodivosti‘ a soustředěnosti je zdrojem vitality, životní energie a radosti. Skýtá podporu a vyrovnanost. Ochraňuje náš smysl pro vnitřní bytostnou houževnatost a nezpochybnitelnost naší maskulinity. Hledí na svět pevně, avšak laskavě. Vidí slabosti, ale také talent a hodnotu druhých. Oceňnuje je a vyzdvihuje. Vede je a vychovává k nalezení jejich vlastní plnosti bytí. Nežárlí na ně, neboť si je jakožto Král jist svojí cenou. Odměňuje za tvořivost a povzbuzuje k ní nás i ostatní.“(Str. 83)

  • Král se může obrátit do jednoho ze dvou stínových forem, do Tyrana (aktivní) nebo Slabocha (pasivní)
  • nezralý Kouzelník je buď Manipulátor nebo Naivní ‚neviňátko‘
  • Milovník může být buď Závislý, nebo Impotentní
  • Válečník padá do Sadisty či Masochisty

Jsme-li posedlí aktivním pólem stínu Válečníka, prožíváme ho v jeho sadistické formě. Budeme trápit sebe i ostatní. Avšak jakmile cítíme, že nejsme s Válečníkem v kontaktu, jsme posedlí jeho pasivním pólem. Stanou se z nás zbabělí masochisté. Budeme snít, nebudeme však schopni jednat dostatečně rozhodně na to, abychom tyto sny naplnili. Bude nám scházet vitalita a budou nás přepadat deprese. Budeme postrádat schopnost snášet bolest nutnou k dosažení jakéhokoliv smysluplného cíle. (...) Nebudeme schopni se ‚vrhnout do bitvy‘.“ (str. 117)

I zde tedy vidíme namapování archetypů na trojúhelník s bipolárně nezralou základnou. Další zajímavá věc je možnost ze čtyř trojúhelníků sestavit pyramidu, protože skutečně zralý realizovaný archetyp v sobě zahrnuje aspekty všech ostatních, ve vrcholu pyramidy se sbíhají – a tak u Krále:

Ve svém ústředním vtělení a zpodobnění Válečníka reprezentuje agresivní sílu, jestliže je jí třeba na ochranu ohroženého řádu. Současně se vyznačuje silou přirozené autority. Disponuje poznáním, umí rozlišovat (díky aspektu Kouzelníka) a jedná na základě své hluboké znalosti. Má radost z nás i ostatních (díky aspektu Milovníka) a tuto radost projevuje slovy upřímné chvály a konkrétními kroky obohacujícími náš život.“ (str. 83)

nebo u Kouzelníka:

S Kouzelníkem je třeba kombinovat Královu péči o tvořivost a šlechetnost, Válečníkovu schopnost rozhodného a odvážného jednání a Milovníkovu hlubokou a uvědomělou spřízněnost s ostatními věcmi. Svoji znalost, ovládání a usměrňování energetických toků pak budeme užívat ku prospěchu lidí a snad i ke zvelebení celé planety.“(Str. 140)

Protože chlapec se vyvíjí v muže, a muž ze svých chlapeckých archetypů čerpá, měli bychom si představit stejnou pyramidu chlapecké mentality, uzavřenou uvnitř té mužské. Zní to složitě, ale věřte mi, je to názorné a po přečtení knihy „zaklapne“ vše na své místo.

Na konci je ještě krátká kapitola s technikami, jak archetypy, v nichž cítíme slabost, posilovat, jak je ve svém životě zpřítomnit – a pak už je to jen na nás. Pokud vás archetypy a složitosti mužské duše zajímají, neváhejte, tahle kniha má potenciál stát se klasikou.

Mimochodem: opravdu mě zajímá, jestli je podobné zmapování pro ženy – jestli se i u žen dají rozpoznat čtyři hlavní archetypy zralého ženství a čtyři u dívek, jestli se dají namapovat také na pyramidy. Věřím že ano. Nevíte, zda taková kniha existuje?

nakladatelství Portál, Praha 2015, ISBN 978-80-262-0781-8, cena 269 Kč

12345
1447283700000

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online