Wuwejův zápisník

Terezie Dubinová: Kořeny ženské spirituality

10.06.2014 00:25, Wu | knihy | duše | výběr z knih | komentáře -

obálka knihy Terezie Dubinová: Kořeny ženské spiritualityMimořádná kniha, dokonale ženská – jako muž jsem fascinován hloubkou, zachycením ženského principu. Rozechvívající setkání s něčím, co mě přesahuje a doplňuje.

Narodíme-li se jako ženy, jde o přírodní danost. Skrz procesy menarché, mestruace, sexuality, početí, těhotenství a porodu máme výjimečnou možnost zažít zázrak přírody a tvoření ve svém vlastním těle. Díky tomu můžeme mít k pochopení přírodních procesů, jemných vazeb a sítě života blíže.“ (str. 128)

Přírodní danost ale není to jediné, co ženství utváří:

K přírodní danosti však přistupuje naše jedinečná osobnost a kulturní otisky. Mohly jsme se narodit jako ženy s velkým množstvím extrovertní (‚ohnivé‘) energie a není pro nás přirozený kulturní požadavek na poddajnou, submisivní roli. Mohly jsme se narodit v kultuře, která role jasně předepisuje: jako žena nemáte právo na vzdělání, neboť jste považována za intelektuálně méněcennou, a jinou skutečnost než úlohu pečující manželky nemůžeme poznat. Ale mohly jsme se, alespoň teoreticky, narodit i v kultuře, která dívky odmala cvičí v boji a mateřskou roli považuje za ‚bokovku‘, A pak jsou tu životní okolnosti, které nás často nutí přírodní danosti, individuální sklony a kulturní role překročit a učit se nové.“ (Str. 128)

Dnes, v naší společnosti, otevřené a osvobozující, kde ztrácejí sílu tradiční modely, mají ženy možnost prozkoumat a identifikovat to, co je přirozené a co naopak přidané a vnucené zvnější.

Uvědomme si, že mnoho předepsaných rolí jsme zvnitřnily a nevědomě je stále opakujeme. Uvědomme si také, že mnoho z těchto rolí mělo ze své podstaty velikou cenu, a ač to bylo společností využito, až zneužito (žena-pečovatelka, žena-matka, žena-milenka), je na nás, abychom těmto rolím znovu vtiskly hloubku, krásu, důstojnost a hodnotu. My nastavujeme hranice. My také můžeme rozkrýt všechny bolesti a strachy spojené s připsanými rolemi milenek, manželek, matek a pečovatelek.
Ano, byly jsme zraňovány v tom nejcennějším, co jsme nesly. Ale je čas léčení a propouštění starých zranění. S vědomým nadhledem můžeme zjistit, že tolik obávaná role matky nám přináší radost či že vztah tvořený s úctou k sobě i muži za úsilí stojí. Anebo můžeme zjistit, že chceme žít samy, ve svém prostoru, a po generacích prababiček, babiček a matek, jež své životy obětovaly druhým, chceme do paměti rodu vtisknout jiný příběh. Dokonce můžeme i zjistit, že nám více vyhovuje ženská společnost pro stejné naladění, vnímavost a bezpečné prostředí, a zvolit jinou formu partnerského života.
“ (Str. 129)

Autorka je hebraistka a kulturoložka a z tohoto pohledu vede i své zkoumání, setkáme se tedy s mytologickými příběhy, promlouvajícími z hlubin věků – a přesto stále živými. To je ale jen jeden rozměr knihy, zároveň je na každé stránce znát procítění tématu, to jak s autorčinou duší rezonuje.

Naplno jsem si úlohu kněžky uvědomila, když mi Zuzka, malířka, jejíž nádherné ilustrace spolutvoří tuto knihu, přinesla kresbu krétské hadí kněžky ve své jedinečné úpravě – oproti originální sošce lehce zakloněnou. V tu chvíli jsem viděla sama sebe, jak se snažím vyvážit energie svého života, své duše, ducha a těla, energii světů viditelných i neviditelných, energii zdraví a šílenství, radosti a zhroucení, energie své vlastní a rodové, rodinné či úplně cizí...“ (Str. 202)

O obsahu napoví názvy kapitol (jen výběr, je jich mnohem více):

 • Muž a žena: jednota, oddělení, … a dál?
 • Mýtus: když duší i tělem potřebujeme příběhy
 • Na počátku byla… temnota lůna
 • Země jako tělo bohyně
 • Vůně vědí
 • Luna: měsíční krev
 • Posvátná sexualita: návrat k tajemství
 • Porod: návrat k intimitě
 • Bohyně matka: světlo, láska, temnota
 • Máří Magdalena: láska bez podmínek
 • Proč ženy potřebují bohyni?

Po formální stránce se mi velmi líbí poznámkový aparát – všechny citace jsou stručně okomentované, doplněné zhodnocením zdroje nebo odkazy na internet, poznámkou o zkušenosti, subjektivním vnímáním: „Poslední citát je z knihy 'Těhotná panna: Proces psychologické proměny'. Absolutní kniha. Kde to Marion Woodman bere? Jakákoliv její kniha má transformační potenciál, proměňuje svého čtenáře… Ta žena má sluneční vědomí a kořen v podsvětí (Pluto v 8. domě)… Pravá velekněžka. A pokud vím, šedesát let šťastně vdaná.“ (Str. 177)

První kniha, u které jsem přečetl poznámky. Všechny.

Ztišíme-li se, možná ještě uslyšíme ten dávný hlas kněžek, jak i uvnitř nás zpívá: ‚Matko moře, jemná vílo, krutá bouře, mocná sílo...‘ (Str. 212)

Při pohledu na takovou knihu mohu jen konstatovat, že knihy o mužské spiritualitě jsou jen slabý čajíček, sotva slabikář, ve srovnání s tím, co mají k dispozici ženy, do jaké hloubky mohou jít. Až ke kořenům. Pro ženy nutná, pro muže velmi doporučeníhodná publikace.

nakladatelství KELTNER Publishing, Praha 2013, ISBN 978-80-87642-19-1, cena 292 Kč

12345
1402352700000

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online