Wuwejův zápisník

Dr. Herb Goldberg: Co muži stále ještě nevědí o ženách, vztazích a lásce

15.03.2015 00:45, Wu | knihy | komentáře -

obálka knihy Co muži stále ještě nevědí o ženách, vztazích a lásceJe toho hodně, co muži stále ještě nevědí, a doktor Goldberg nám to rozkrývá poměrně nekompromisně.

Jednou z falešných představ o romantickém vztahu je to, že muži mají nějaký postranní motiv, například sex, zatímco ženy chtějí jen milovat a být milovány.
Muži stále ještě nevědí, že ženy, stejně jako muži, si nevšímají osob opačného pohlaví ani jimi nejsou přitahovány, pokud nemají jasnou motivaci. Když ženě začne být jasné, že splnění svého motivu nedosáhne – stejně jako mužům, když zjistí, že nedostanou to, co chtějí – její zájem a láska pominou.
“ (Str. 100)

Nejprve se pustí do mužů, ukáže jejich destruktivní cestu od externalizace přes izolovanost až k vnitřnímu zapomnění, podívá se na typický nevědomý vývoj a složky tradiční maskulinity:

  • popírání závislosti vedoucí k defenzivní autonomii,
  • popírání strachu ústící do defenzivní agrese,
  • potlačování emocí působící defenzivní intelektualizaci,
  • potlačování smyslnosti, osobních kontaktů atd.

Vysvětlí, že také mužské chování z ženského pohledu nedává smysl a jeví se iracionálně.

Následují ženy a opět se podíváme na tradiční složky ženskosti –

  • potlačování agrese vedoucí k defenzivnímu strachu,
  • potlačování autonomie a defenzivní touha po blízkosti a důvěrnosti,
  • potlačovaná rozhodnost a z toho plynoucí defenzivní přizpůsobivost,
  • potlačovaná sexualita nahrazovaná defenzivní smyslností,
  • potlačování objektivity, zaměření na cíl i externalizace.

A pak už se vrhne naplno do vztahu, do konfrontace výše uvedených složek a jejich střetávání. Ta nejzákladnější dynamika je „ženská závislost na splynutí (ženy tomu říkají 'intimita') a mužská závislost na izolovanosti (muži tomu říkají 'svoboda')“.

Problém s prodebatováním potřeb obou pohlaví: Můžeme žádat pouze to, o čem víme. Skutečná povaha genderových potřeb je popírána. Muž je přesvědčen, že potřebuje více svobody, ale kvůli obavám, které jsou v něm hluboko skryty a popírány, je tato potřeba odstupu založena na strachu a je bezbřehá. Podobně si ona může myslet, že potřebuje větší blízkost a důvěrnost, ale její hlubší podstata splynout a být stále blíž a blíž, až k úplnému připoutání, aby tak potlačila své obavy, je rovněž defenzivní, poháněná strachem a je nekonečná.“ (Str. 99)

Ukáže polarizaci, ke které to vede:

Rychlým indikátorem potenciálu smrtící polarizace vztahu je to, nakolik se muž zaměřuje na sex, nakolik je jím posedlý a nakolik je žena posedlá důvěrností a intimitou.
Důvěrnost je druhou stránkou narůstající vzájemné lásky, důvěry a porozumění: není to potřeba, kterou je třeba splnit. Podobně mužova posedlost sexem signalizuje stupeň jeho tendence objektivizovat ženy a neosobním způsobem je využívat pro uvolnění napětí.
Muži, kteří když vidí ženu, okamžitě myslí na sex, stejně jako ženy, jimž okamžitě vytane na mysli možnost důvěry a intimity s mužem, s níž strávily jen krátký čas, jsou již polarizováni. Vytoří se napětí, protože on jí ve skutečnosti nemůže dát to, co ona potřebuje, a ona si toto omezení odmítá připustit. Navíc ona, na rozdíl od něho, není schopna bez problémů odevzdat sebe samu pro pouhé sexuální potěšení, což povede k neustálým konfliktům.
“(Str. 82)

Popíše, jak tato polarizace povede k destrukci a jak se dá už na začátku vztahu předvídat:

Sledujeme-li vztah v jeho průběhu, je možné vidět, kam se tento vztah ubírá a kde skončí. Muži stále ještě nevědí, že to, jak vztah probíhá a jak ho oba zúčastěnní partneři vnímají, je podmíněno tím, jak konají ve vztahu neboli jeho způsobem fungování, nikoliv tím, co dělají ve vztahu neboli jeho obsahem. Z této perspektivy je jakákoliv rada založená na tom, co dělat, zavádějící. V tradičním vztahu lze všechno dělat správně, přesto to však může být nakonec všechno špatně.“ (Str. 80)

A tak bych mohl pokračovat, cílem článku ale není převyprávět obsah knihy.

Jak ji zhodnotit?

Je psána pro muže a přestože ani je autor nijak zvlášť nešetří, vycházejí tu ženy o něco hůře. Nemyslím si, že by to tak bylo, každý vztah má dva účastníky a každý se na něm podílí stejnou měrou. Možná že to zkreslují prostředky, které používají ženy (obviňování) a které muži (útěk).

Vztah se ženou, která vás obviňuje za problémy v tomto vztahu, se nemůže rozvíjet a s největší pravděpodobností degeneruje v hrůzný přízrak emocionálních explozí. Zdravý vztah se pozná podle toho, že se v něm nepracuje s obviňováním a vinou.“ (Str. 179)

Analýza je to velmi realistická až cynická, na rozdíl od spisků páně Hausmana ovšem konstruktivní, dává rady co dělat a co nedělat, jak projevům polarizace rozumět a včas jim zabránit.

‚Co jsem udělal špatně?‘ je jen málokdy ta správná otázka, když se snažíte pochopit váš vztah. Když se budete snažit odpovědět na takto položenou otázku, přivedete sami sebe k šílenství. Vaše vztahové problémy nezpůsobilo to, co jste udělali, vnitřní hlubší pocity vyvolává způsob fungování, to znamená jak v interakci. Nikdy se nedoberete odpovědi, když se zaměříte na obsah, na ono co.“ (Str. 179)

Mimochodem polarizace – o té mluví i David Deida, a je to pohled přesně opačný. U něj je problém depolarizace, kdy ve vztahu mizí napětí mezi mužem a ženou a s ním i vášeň, láska, sex a přitažlivost. Jak to jde dohromady? Myslím, že dobře, Goldbergova analýza směřuje na vztahy prvního stupně podle Deidy, vztahy závislosti. Z nich je cesta suktečně přes vztahy vyrovnané, s omezením polarizace a vyrovnáním sil.

Díky formě – přehledná, dobře strukturovaná, se spoustou odrážek – i jasnému obsahu je kniha pro muže dokonale srozumitelná a lze ji jen doporučit.

nakladatelství KMa, s. r. o., Praha 2008, ISBN 978-80-7309-570-3

12345
1426376700000

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Sledujte také

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online