Wuwejův zápisník

Michael Gurian: Matky, synové a milenky

11.09.2019 22:36, Wu | knihy | výběr z knih | komentáře -

obálka knihy Matky, synové a milenkyKaždý syn je od malička v těsném spojení s matkou. Ona je tu pro něj, stará se, pečuje, utěšuje a formuje; stejně tak on dělá vše pro to, aby ji potěšil, zavděčil se.

A každý syn potřebuje projít procesem separace od matky, aby se stal sám sebou, dospělým mužem, který se o sebe stará sám, umí komunikovat a řešit problémy, fungovat ve vztazích… K tomu v tradičních kulturách sloužily přechodové rituály a obřady přijetí mezi muže.

Iniciace prostřednictvím rituálu seznamuje chlapce s jeho posvátným propojením s komunitou a přírodou. Připomíná mu, že není sám, že existuje posvátné spojení mezi jeho vyvíjejícím se já a vyvíjející se lidskou komunitou, které bude sloužit a která bude sloužit jemu, a také s podstatně větší přírodou, která je milující, štědrá, a současně i ničící a lhostejná, a v níž on i jeho blízcí žijí své těžké životy. (Str. 45)

Rituály jsou obtížné, je to příprava na těžkosti života, v němž chlapec musí obstát. Když jimi projde, získá jistotu v sobě i komunitě. Jenže moderních společnostech rituály dávno neexistují a stejně tak často chybí zralé mužské vzory:

Zdravé mužství se u syna vyvíjí téměř po celá dvě první desetiletí jeho života tím, že svého otce (či jinou hlavní mužskou pečující osobu) napodobuje a že dostává o mužství zdravé a kladné signály od otce, matky i společnosti. Mnoho těchto signálů, zejména těch, které zaznívají v rodinném systému, vysílá matka. Pokud matka otce osočuje, syn (jenž je k ní hluboce připoután) se obrátí proti mužům. (Str. 78)

Takže ke zlomovému přechodu nedochází a řada mužů se od matky neodpoutá nikdy. To se pak promítá do všech jejich vztahů – buď hraje dál chlapečka a z partnerky dělá matku, podřizuje se jí; nebo s ní bojuje v marné snaze separaci dokončit, ponižuje ji, ovládá… A co teprve když do toho vstupuje ještě jeho skutečná matka a mluví jim do života. Takové vztahy vydržet nemohou, protože problém není v nich.

Kniha je rozdělena do dvou částí. První část vysvětluje, Jak synův vztah s matkou ovlivňuje celý jeho další život. Mluví o tom, jak chlapec tančí v zrcadle matky a pro matku, jak opakuje totéž v zrcadle partnerky a tak dále, ostatně popisoval jsem to v předchozím textu. Tato část také nabízí soubor otázek, které mužům pomohou rozpoznat, jestli s matkou mají problém.

Opravdu hodně mě tu zaujal alegorický příběh Děti Luny o zemi, v ním mladí muži mají pro získání moci sešplhat po srázu k moři a dotknout se odrazu Luny na hladině (vlastně Bohyně lásky Aluny). Příběh vypadá jako umělý, ale jednotlivé zvraty, rady mudrců a poutníků, to všechno bylo zajímavé, nepředvídatelné – a odpovídající jednotlivým fázím či přístupům k separaci.

Druhá část, Uzdravení vztahu mezi matkou a synem, řízená iniciace, pak nabízí postup a cvičení, jak separací projít. Není to žádná rychlovka, spíše bych řekl že jde o program na celoroční práci se sebou. Adept se musí ponořit do minulosti, identifikovat postupně jednotlivé etapy, průvodce, pocity dostat do vědomí, psát dopisy matce, absolvovat meditace a to celé několikrát, pokaždé pro jiný aspekt. Odpovídají tomu také názvy kapitol:

  • Cesta hrdiny
  • Stojíme na matce Zemi a říkáme, kdo jsme
  • Moudří průvodci, kteří kráčí se mnou
  • Když ukradneme oko Graiím
  • Přijetí darů od panen
  • Konfrontace s Medúzou
  • Setkání s Andromedou: návrat Milované vnitřní ženy
  • Opětovné shledání s Bohyní-Matkou

V knize jsem docela přesně viděl různé situace a pocity, se kterými jsem v minulosti blízké i vzdálené potýkal. Tedy soudím, že je vynikající a že by někomu skutečně mohla pomoci. Protože ale tohle – separace – můj problém není, nemám její rady ověřené v praxi. To už bude na vás…

Odkazy:

nakladatelství Grada Publishing, Praha 2019, ISBN 978-80-271-0415-4, cena 369 Kč

12345
1568234160000

Hodnocení hvězdičkami používá jako prevenci
opakovaného kliknutí anonymní cookie.
Pokud s tím nesouhlasíte, neklikejte.
Další podrobnosti k cookies zde.

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online