Wuwejův zápisník

Steve Biddulph: Kniha o mužství

12.03.2012 22:08, Wu | knihy | výběr z knih | komentáře -

obálka knihy Steve Biddulph: Kniha o mužstvíBěhem lidské historie se jak ženy, tak muži dostali do nepřirozené situace, do života plného většího či menšího útisku, podřizování se pravidlům a potlačování sebe sama. U žen byl útisk obrovský a trvající celé věky, není tedy divu, že se vzbouřily a začaly za svá práva bojovat. Emancipace, nové vymezení, zrušení útisku... Ale co muži, kde je jejich posun? Vždyť i oni jsou deformovaní světem, který stvořili. Moderní historie, plná válek, krizí, stěhování, emigrací, konkurence a zvyšující se rychlosti.

Na muže doba dolehla drtivěji - byli vojáky, horníky, bezejmennými továrními dělníky, malými kolečky ve firemních mašineriích.“ (Str. 10)

Muži ztratili kontakt se svými srdci (kluci přece nepláčou), chlapi se na city neohlížejí a vnitřní zmatek, nejistotu nebo obavy je přece správné ignorovat... A tak si velmi záhy, ještě jako dítě, začnou nasazovat některou z masek, a předstírají, že jim nic neschází.

Kniha Mužství přišla s prostým poselstvím: život muže by měl být mnohem víc než to, na co jsme si zvykli. Víc, než obstarávání a poskytování peněz. Víc než neustálý spěch, odcizené děti a skomírající manželství. Víc, než věčné předstírání, že jsme v pohodě, zatímco jsme vzteklí, deprimovaní či zoufalí. Když jsme byli mladí, snili jsme o dobrodružství a velkých činech. O tvořivém a energickém žití. Na taková život máme nezadatelné právo a takový život si potřebujeme znovu vydobýt.“ (str. 8)

Změna je naštěstí možná, jak ukazuje příklad ženské emancipace. Svět potřebuje muže vědomé, aktivní a osvobozené.

Tato kniha pojednává o osobní stránce tohoto problému - o tom, jak začít u sebe.“ (Str. 9)

A bere to opravdu zeširoka. V první kapitole „Kde je zakopaný pes“ odhaluje příčiny současného stavu. Vedle již zmíněného důsledku historie, výchovy, masek atd., mluví o chybějících vzorech, o nefunkčních otcích, kteří nevědomky problém předávají svým synům.

Dnes se stává, že chlapec blíže nezná vůbec žádné muže, pokud nevyniká ve sportu, nechodí do skautu nebo nemá ve škole štěstí na mimořádně dobrého učitele. Ve vyvíjejícím se chlapci tak vzniká obrovské vakuum. Nemá model, podle nějž by mohl utvářet své vlastní mužství. Proto se objevil fenomén 'předstírajících' mužů: chlapci, kteří nevědí, jak vypadá vnitřní svět skutečného muže, nemají jinou možnost než poskládat si představu o svém vlastním já z povrchně načrtnutých obrazů, s nimiž se seznamují prostřednictvím televize, kina a svých vrstevníků, a tuto představu pak druhým předvádějí v naději, že tak 'dokazují' své mužství.“ (Str. 21)

Následující kapitola „Vy a váš otec“ - to rozebírá podrobně, zmiňuje nutnost vymezování, odchod syna a jeho návrat, smíření se, zralé hodnocení vztahu s odcem. Podobně ve vztahu se ženou (kapitola „Muži a ženy“), je to jako společný tanec a nutnost sladit potřeby obou.

Zralý člověk tedy není ten, kdo opustil sobectví a požitkářství, aby se vzápětí stal dobrovolným mučedníkem. Je to spíše někdo, kdo stojí uprostřed: stará se o druhého, ale také o sebe. Dává ze své plnosti, která je hlubší studnicí dobra, než si vůbec uvědomuje. Je pružný, štědrý a dokáže pečovat o druhé. Přitom dokáže požádat o to, co si přeje. Dává pozor, aby si nic nevynucoval a druhé nezastrašoval; své požadavky předkládá tak, aby netrpěla ani jeho sebeúcta, ani úcta k druhým.“ (Str. 59)

Pochopitelně nelze vynechat sexuální život, v kapitole „Opravdový sex“ zmiňuje jak se člověk vyvíjí, mění se jeho touha, že sex může být jak hodnotný, tak bezcený. Další kapitoly se vracejí k výchově chlapců a radí, jak být opravdovým otcem, jak důležitá role to je.

Otcové chrání své syny před sklouznutím k problematickému chování a svým dcerám pomáhají stanovit vysoké standardy pro výběr partnera.“ (Str. 181)

Pak se pomalu přesouváme k hodnotám, smyslu, k nutnosti nepromarnit svůj život prací, která nás neuspokojuje, k potřebě přátelství mezi muži nebo přesahu ke spiritualitě. Autor nezapomíná ani na krize, v kapitole „Cesta dolů“ ukazuje, že to je nezbytná součást dospívání.

Dříve nebo později přijde na muže těžké období a klesne až na dno. Právě tehdy se stáváme zralými lidmi.“ (str. 262)

Slušelo by se, protože Kniha o mužství je přepracovaná a rozšířená kniha Mužství, provést jejich srovnání. Zkusil jsem se podívat na strukturu a kapitoly, ale ty jsou velmi podobné. Protože na souběžné přečtení obou textů nemám čas, nabídnu vám jen neobjektivní a na pocitech založený postřeh: předchozí verze byla syrovější a intenzivnější, tady jsou témata uhlazenější a podložené roky zkušeností. Je to patrné i z příkladů z praxe nebo doporučení existujících hnutí nebo mužských skupin. Skvělé jsou ale obě.

nakladatelství Portál, Praha 2011, ISBN 978-80-262-0012-3, cena 355 Kč

12345
1331586480000

Hodnocení hvězdičkami používá jako prevenci
opakovaného kliknutí anonymní cookie.
Pokud s tím nesouhlasíte, neklikejte.
Další podrobnosti k cookies zde.

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online