Wuwejův zápisník

David Deida: Cesta pravého muže

07.04.2013 01:35, Wu | knihy | výběr z knih | komentáře -

obálka knihy David Deida: Cesta pravého mužeMartin Jára ve svém článku o mužské spiritualitě označil Deidu za pseudogurua a když se dočtete takovéhoto moudra: „Když se odhodláte žít na vlastních hranicích, začne se vám pomalu ukazovat nejhlubší smysl vašeho života. Než k němu dojdete, budete nacházet smysl v různých rovinách a s každou další odhalenou úrovní se budete dostávat blíž k nejhlubšímu smyslu.“ (str. 53), skoro byste mu dali za pravdu. Pseudoduchovní hatmatilka. Už jenom potřeba opatřit knihu pěti úvodníky (tři předmluvy k českému vydání, jedna předmluva, a jeden úvod) je nezvyklá až podezřelá.

Ale jak jsem tak opatrně četl radu za radou, nezbývalo mi, než je uznávat. Uznávat, protože je má zkušenost potvrzuje. Ať už jsou to věci týkající se samotného života:

Smiřte se s tím, že v životě nic nedokončíte“ (rada 1, str. 28) - ano, jistě, odkládat věci na potom, „až bude všechna práce hotova“, znamená, že je neuděláme nikdy, to „potom“ nikdy nenastane. Po čem toužíme, musíme dělat teď a doopravdy, ne v budoucnu a v představách.

Nebo žen a vztahů: „Neanalyzujte ji“; „To, co žena chce, není to, co říká“; „Žena chce vaši neohroženost“ (názvy pár kapitol). Smysl dává i základní polarita toho, co je přirozené mužům a co ženám:

Přestože jste se ženou dvě rovnoprávné bystosti, jste zároveň také velmi odlišní. Pokud má vaše žena ženskou sexuální podstatu, bude cítit naplnění v proudu lásky. Může mít potíže v zaměstnání, ale pokud bude jejím životem proudit láska - s dětmi, přáteli a s vámi - pak bude mít pocit naplnění.
Vy však ne. Máte-li mužskou sexuální podstatu, pak vás žena a děti můžouu přesvědčovat o své lásce ve dne v noci, a přesto se nebudete cítit dobře, pokud budete mít potíže v zaměstnání nebo se vám nebude dařit plnit vaše poslání. nebudete mít ani chuť na žádné důvěrnosti se ženou, dokud se situace v zaměstnání zase nezlepší.
“ (Str. 192)

Jaké má důsledky její ignorování:

Ženská touha po lásce a mužská touha po svobodě nakonec vedou ke stejnému cíli: stáváte se tím, kým jste ve skutečnosti, ztělesněním absolutní lásky a svobody. Než však spočinete v tomto bodě, kde nevědomky jste už od samého počátku, vaše žena bude dál podléhat vám, čokoládě a nakupování, v naději, že bude naplněna láskou, zatímco vy budete dál uvolňovat své napětí - před televizí, při orgasmu a prostřednictvím finančních úspěchů v naději, že se jednou stresu zbavíte docela a dosáhnete ničím neomezené svobody.“ (Str. 143)

Či snad dokonce smazávání této polarity:

Ženské rozhodování se odehrává na základě toho, co žena cítí, že je správné, a často je to skutečně ten nejlepší způsob, jak se správně rozhodnout. Smyslem života ve dvou však není jenom dělat ta nejlepší možná rozhodnutí, ale rozhodovat se co možná nejlépe a zároveň si uchovat sílu mužsko-ženské polarity, která vás k sobě od začátku přitahovala. Jestliže se tato polarita začne vytrácet, začne častěji docházet ke konfliktům. Když zmizí polarita, zmizí vzájemná přitažlivost a spolu s tím se rozpadne vzájemný intimní vztah.“ (Str. 92)

Jistě, v knize je také spousta vzletných a místy až blábolivých vyjádření o dávání darů, pronikání do světa, naplňování poslání; a když se v poslední části autor uchýlí k formulacím typu „pravý muž dělá to či ono“, už se dostává za hranici mezi dobrými radami a hlásáním pravé pravdy. Většina textu ale taková není.

Určitě by to neměla být první kniha o mužské spiritualitě, kterou si přečtete, ale pokud v oblasti nejste úplní nováčci, doporučuji.

Podrobný přehled Vojtěcha Franče, upoutávka Renaty Petříčkové.

Aktualizace 11.11.2014:

Jsem o rok a půl starší a o mnoho zkušenější. A s překvapením konstatuji, že i ty pasáže, které mi minule připadaly příliš, dnes chápu a souhlasím s nimi. Ta kniha je ještě lepší, než jsem myslel!

Jestliže je vaše žena slabá, spokojí se se slabým mužem a bude s ním hrát hru na hodného chlapečka. Jestliže je však vaše žena dostatečně silná, nebude tolerovat vaši nedospělou touhu po pochvalách, velkých hračkách a vytahování. Dobrá žena bude milovat i vaši dětskou část, ale bude po vás vyžadovat, abyste žil v souladu se svou vnitřní pravdou a nechtěl od ní ošetřovat klukovské bolístky. Chce cítit, že jste dospěl a přestal se honit za slávou a milionovými hračkami. Přeje si, abyste jí dal pocítit vlastní sílu pravdy.“ (str. 67)

nakladatelství Synergie, Praha 2012, ISBN 978-80-7370-021-8, cena 289 Kč

12345
1365291300000

Hodnocení hvězdičkami používá jako prevenci
opakovaného kliknutí anonymní cookie.
Pokud s tím nesouhlasíte, neklikejte.
Další podrobnosti k cookies zde.

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online