Wuwejův zápisník

Jan Bílý: Co se stalo s Popelkou po svatbě

18.02.2015 00:21, Wu | knihy | duše | výběr z knih | komentáře -

obálka knihy Jan Bílý: Co se stalo s Popelkou po svatběPodtitul zní „Dvanáct konstelací pohádek a mýtů pro pokročilé dospělé“ a myslím, že je naprosto výstižný, to slovo „pokročilé“ je na místě. Konstelace jsou samy o sobě prazvláštní fenomén, přenášející vztahy uvnitř duše do prostoru. Když se navíc ještě kombinují s pohádkou, a tedy ukazují vztahy mezi postavami pohádky ovlivněné životními a rodinnými vztahy a ztotožněním se ze strany toho, pro nějž se konstelace staví, je to jen obtížně vyložitelná situace.

Rozestavěním pohádkové konstelace vzniká spojení mezi archetypální úrovní pohádky, tedy tím, co nám pohádky na hluboké úrovni sdělují, a individuálním příběhem klienta, který tu ‚svoji‘ pohádku nebo mýtus staví. Možná že je to právě ona osobní úroveň konstelace, která nám ukazuje někdy fantasticky či nepravděpodobně vypadající aspekty příběhu. Proto se v konstelacích nikdy nepouštíme do opravování klientovy verze pohádky (ani jeho osobního příběhu v případě rodinných konstelací), nýbrž bereme to, co klient líčí a co se v konstelaci ukazuje, jako jednu z tváří reality.“ (Str. 32)

Protože konstelacím nerozumím teoreticky ani prakticky, jen jsem opatrně četl a žasl, tak jak je to třeba když se setkáváte s něčím, co vás přesahuje a co má nečekanou hloubku. Bajaja, Šípková Růženka, Popelka, Červená Karkulka, Malá mořská víla nebo třeba Pasáček vepřů, pokaždé se vyjevily vztahy, které v pohádce buď jsou, nebo je pohádka v účastnících zhmotní.

Chce-li naše Princezna tento přechodový rituál úspěšně podstoupit, musí se dostat k Pasáčkovi (a ne on k ní, jde koneckonců o její krok do života). Na této cestě musí překonat dvě velké překážky, které jsem v konstelačním diagramu naznačil tlustými přerušovanými čarami. První úkol je vymanit se z vlivu otce (Král) a ze závislosti na něm. Chceme-li vstoupit do opravdového partnerství, musíme uzavřít to, co máme rozehráno a nedokončeno s rodiči, ať už je to zbožňování (matka nebo otec na piedestalu) nebo jejich nedostatek (otec či matka v děství chyběli a my bychom si je rádi nahradili partnerem / partnerkou).
Druhý úkol je zasvěcení v našem případě do ženských mysterií skrze dospělou a mocnou ženu (Dáma). To se dříve dělo při první menstruaci dívek, dnes, tak jako mnoho přechodových rituálů, se už žádné zasvěcení a s ním spojená oslava většinou nekoná.
“ (Str. 59)

Každá analýza začíná zápisem z Janova konstelačního deníku, doprovázeného náčrtkem rozložení postav a jejich interakcí, a pokračuje kratší či delší analýzou - výkladem, který objasňuje, co se tam vlastně odehrálo, jaký smysl dění má, jaké poselství.

Zaujalo mě u předposlední konstelace, věnované nikoli pohádce, ale mýtu o Inanně a Ereškigal, tohle:

Poté, co jsme Bohyni poslali před několika tisíci lety do podsvětí a donutili ji, aby se projevovala jen ve zmrzačené podobě věčné panny (Marie), zahalovala svoji krásu a sexualitu do závoje, čádoru nebo burky, případně seděla coby nohy umývajjící a naslouchající žákyně u nohou údajných proroků Boha, navrací se tato ze své podsvětní cesty a ujímá se opět trůnu. My muži, kteří jsme po tu dobu seděli, možná poněkud pyšně, na jejím místě, ji vítáme, přenecháváme jí opět to, co jí patří, a pokud dovolí, ji objímáme. Bude lepší se na nic neptat. Nejen z úcty k tomu, co se s ní po celou tu dobu mužsko-ženské nerovnováhy dělo. Ale také proto, že Bohyni nelze (mužským) rozumem rozumět, tu lze jen srdcem milovat.“ (Str. 79)

Kniha je skvělá, hutná, ale opravdu pro pokročilé. Těším se, že až si ji přečtu příště, budu jí rozumět lépe.

Recenze tasselhof, rozhovor o knize na webu Popelky.

nakladatelství Synergie Publishing SE, Praha 2012, ISBN 978-80-7370-205-2, cena 149 Kč

12345
1424215260000

Hodnocení hvězdičkami používá jako prevenci
opakovaného kliknutí anonymní cookie.
Pokud s tím nesouhlasíte, neklikejte.
Další podrobnosti k cookies zde.

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online