Wuwejův zápisník

Jan Bílý: Živoucí kruh

11.01.2016 00:13, Wu | knihy | komentáře -

obálka Živoucí kruhTentokrát se Jan Bílý zaměřil na cykličnost ve světě kolem nás. Moderní pojetí času a vývoje nás tlačí k lineárnímu chápání, jenže příroda je spíše opakující se. Den a noc, měsíční fáze, roční období, vývoj jedince a jeho pokračování v potomstvu, vše se vyvíjí v kruhu. Ještě v antickém Řecku uznávali obojí:

Je zajímavé, že to byli právě staří Řekové, tedy kultura, která byla současně ještě zakotvena v archaickém spojení s přírodou, ale už používající abstraktní písmo a rozvíjející ‚mužskou‘ filosofii, kteří vytvořili pro dva druhy času dva rozdílné pojmy. Kairos nazývali opakující se čas příhodného okamžiku, tedy čas cyklický, čas setí a sklízení, rašení a schnutí, čas milování a obětování, zatímco Chronos byl jejich pojem pro odtikávající, přímočarý čas, požírající jsoucno, které neúprosně mizí v minulosti.“ (str. 17)

Čím blíže současnosti, tím více na pohyb v kruhu zapomínáme. Ale duši to nedělá dobře...

Kniha je složená z následujících kapitol:

  • Kairos a Chronos – úvodní zamyšlení nad dvěma časy
  • Kruh roku – slunovraty a rovnodennosti, svátky v kole roku Samhain, Imbolc, Beltane, Lugnasad
  • Luna a lůno – měsíc a jeho fáze, vlivy, cyklická žena
  • Koncept čtyř duší – rozpracování myšlenek Daana van Kampenhouta; rodinná duše, kmenová duše, individuální duše, velká duše; partnerství a manželství jako výraz kmenové duše
  • Tajemné světlo – přiřazení barev ke kruhu roku a vztah ke spirituálnímu světlu
  • Cyklická krajina – i krajinu můžeme chápat kruhově a dívat se na ni třeba systémem zasedacího pořádku klanu

Jak je patrné, jednoznačnost postupně klesá, od zcela přirozeného slunečního cyklu roku, kteý známe a jen jsme ho zapomněli slavit, přes měsíční fáze a působení měsíce, které spíš tušíme, až k diskutabilním systémům. Jak ale autor poznamenává, je to záměr:

V této malé knížce jsem se pokusil přiblížit cyklický, kruhový čas, jeho etapy a svátky, které jsou vepsány do kruhu krajiny, do našeho vnitřního horizontu života, do solárního i lunárního cyklu. Existuje mnohem víc systémů, které můžeme vnímat v kruhu, ve stále se opakujících, a přesto se vyvíjejících cyklech, o kterých jsem pomlčel (...).
Vědomě jsem začal systémem, který je nejlépe vnímatelný a uchopitelný – kruhem roku a ročních období – a skončil u poměrně esoterických systémů a cyklů.
“ (str. 107)

Díky srozumitelnému vyjadřování a hluboké autorově zkušenosti je Živoucí kruh výborný úvod a upozornění na cykličnost. Pokud jste se s tím ještě nesetkali, určitě vám rozšíří obzory. Vzhledem k rozsahu ale nemůže jít do hloubky – a poslední dvě kapitoly bych klidně oželel.

nakladatelství Synergie Publishing, Praha 2013, ISBN 978-80-7370-291-5, cena 149 Kč

12345
1452467580000

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online