Wuwejův zápisník

William Saroyan: Tracyho tygr (v originále a v překladech)

01.09.2017 07:26, Wu | knihy | komentáře -

obálka  Tracyho tygrNejdřív jsem si objednal nové vydání z Arga (2005), protože vypadalo, že má ilustrace poněkud důstojnější tématu.

(Rozhodně proti tomu mému původnímu z roku 1995.)

Jenže když jsem ho otevřel a přečetl pár vět, něco se mi na něm nezdálo. Nezvyklá slova, které mi neseděla, obyčejnější vyznění, zkrátka, byl jsem zklamaný – a také překvapený. Proč další vydání v tomtéž nakladatelství použilo jiný překlad? To by mě ani ve snu nenapadlo… A když teď mám dva překlady, jak poznám, který je lepší? Samozřejmě srovnáním s originálem!

Tracyho tygr str. 20-21

obálka  Tracy's TigerTakže jsem si Tygra objednal ještě v angličtině. Mimochodem další věc, která mě překvapila – ve světě není ani zdaleka tak oblíbený jako v Čechách, alespoň podle množství vydání v originále. Objevil jsem sotva tři, a v elektronické podobě žádnou (přečtěte si k tomu glosu Ondřeje Formánka). Nakonec jsem skončil u bilingvního českého vydání, pro změnu z Arga.

Co tu tedy máme:

  • vydání v Argu z roku 1995 v překladu Jiřího Joska (v citacích ale uvádím čísla stránek z dvojjazyčného vydání)
  • vydání v Argu z roku 2005/2011 v překladu Jakuba Valenty
  • a konečně originál jako součást dvojjazyčného vydání (s překladem Jiřího Joska) v Argu z roku 2011

Statečně jsem do pustil do paralelního čtení, nejprve v originále, abych si utvořil představu o vyznění a udělal si v duchu vlastní překlad, a pak jsem se díval na oba překlady. Tak kupříkladu když Tracy nakráčí k panu Valorovi s tím, že chce přeskočit hierarchii a zavedené pořádky a stát se ochutnavačem:

  • We got three tasters – Nimmo, Peberdy, and Ringert, Valora said. 'They been with Otto Seyfang's twenty-five, thirty-five, forty-one years. How long you been with the firm?'“ (str. 14)
  • ‚Máme tři ochutnávače: Nimma, Peberdyho a Ringerta,‘ řekl Valora. ‚Jsou už u firmy pětadvacet, pětatřicet a jednačtyřicet let. Jak dlouho pracuješ ty u Otto Seyfanga?‘“ (Str. 15, Josek)
  • ‚Sou tam tři vochutnávači – Nimmo, Peberdy a Ringert,‘ vypočítával Valora. ‚Sou u firmy pětadvacet, pětatřicet, a jednačtyrycet let. Jak dlouho jseš u firmy ty?‘“ (Str. 14, Valenta)

Nejdřív mě zarazila nespisovnost Valorovy promluvy. Jenže pak jsem si všiml vynechaného have (been místo have been) a také toho, že slovo „firm“ nejspíš také není tradiční (Merriam-Webster ho ve významu „firma“ vůbec neuvádí) a začalo mi svítat. Že by se Valenta více držel originálu? Začal jsem se tedy soustředit na zajímavé věty a části. Srovnávejte se mnou:

originálJosekValenta
Fine folk from nowhere in particular visited the Luthys quite frequently. There was something attractive about these visitors. They seemed to be, unlike the people one reads about in the society pages of newspapers, dirt. (Str. 44) Dost často k Luthyovým přicházely návštěvy - příjemní lidé z různých míst. Bylo však na nich něco pozoruhodného. Na rozdíl od všech těch, o nichž se člověk dočítá ve společenských rubrikách časopisů, vypadali totiž úplně obyčejně. (Str. 45, Josek) Luthyovy docela často navštěvovali příjemní lidé bůhví odkud. Na těchhle návštěvnících bylo cosi přitažlivého. Vypadali jako šupáci, na rozdíl od lidí, o kterých čtete v časopisech na stránkách ze společnosti. (Str. 34, Valenta)
Perhaps a chair like this for me, too? (Str. 80) Můžu taky takovou židli dostat? (Str. 81, Josek) Možná jedno takové křeslo i pro mne? (Str. 55, Valenta)
Innocent dogs, on their way to relief, came upon men who dropped dead, women screamed at shadows, then slapped their children form wanting to go out and play. (Str. 116) Nejeden muž zemřel leknutím, když na něj náhodou z přítmí vybafl nevinný pejsek, směřující ke svému sloupku, ženy hrůzou ječely, zahlédly-li podezřelý stín, a nabančili dětem, které si chtěly jít hrát ven na ulici. (Str. 117, Josek) Nevinná psiska, jež se byla vyvenčit, potkávala muže, které z toho ranila mrtvice, ženy ječely pokaždé, když se pohnul nějaký stín, a pak naplácaly svým dětem, když chtěly jít ven. (Str. 72, Valenta)
The ones that love means the most to get sick, a lot of them die. (Str. 152) Pro ně je láska něco sakramentsky blízkého nemoci. Spousta jich proto také umírá. (Str. 153, Josek) Ti, pro které láska znamenala tak moc, že se z toho roznemohli, a spousta z nich umře. (Str. 95, Valenta)
'O.K.', the Chief said. 'Get going.' The Captain, glad and confident but at the same time deeply frightened, got going. (Str. 156) ‚Dobrá,‘ odpověděl náčelník. ‚Můžete jít.‘ A kapitán, šťastný a spokojený, ale obavami i všecek roztřesený, odešel. (Str. 157, Josek) ‚Dobrá,‘ opakoval náčelník. ‚Dejte se do toho.‘ A kapitán, potěšen a pln důvěry, zároveň ale hluboce vystrašený, se do toho dal. (Str. 96, Valenta)
'You'll have to fire me,' Huzinga said, 'so I'll resign.' (Str. 166) ‚Budete mě muset propustit,‘ řekl Huzinga, ‚jinak dám výpověď sám.‘ (Str. 167, Josek) ‚Budete mě muset vyhodit,‘ pravil Huzinga, ‚takže dám výpověď.‘ (Str. 100, Valenta)

Zkrátka, nový překlad, jakkoliv se mi ze začátku nelíbil, je přece jen lepší. Přesnější – a modernější.

Stránka knihy na ČBDB, zmínka o novém překladu na novinky.cz.

nakladatelství Argo, Praha 2005, ISBN 80-7203-689-0, cena 189 Kč (překlad Jakuba Valenty)

nakladatelství Argo, Praha 2011, ISBN 978-80-257-0452-3, cena 248 Kč (bilingvní vydání s překladem Jiřího Joska)

12345
1504243560000

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Sledujte také

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online