Wuwejův zápisník

Adolf Kohn: Malíř pražského ghetta

08.04.2023 18:17, Wu | knihy | komentáře -

obálka knihy Malíř pražského ghettaAdolf Kohn pocházel z vážené pražské rodiny (otec byl kantor v Pinkasově synagoze), ze studií medicíny přešel k hudbě, působil jako varhaník, vedl pěvecký sbor – a v době, kdy začala asanace pražského ghetta i protesty proti ní a snaha malířů a fotografů něco z jeho atmosféry zachovat, začal také amatérsky malovat. Obrázky roznášel a prodával po domech, namaloval jich stovky, na místě i podle starých fotografií. (podle úvodního textu Arno Paříka)

Co se týče jejich charakteristiky:

Na rozdíl od profesionálních umělců z konce století, inspirovaných tajuplnou a poněkud ponurou atmosférou bývalého ghetta, poskytují obrázky Adolfa Kohna odlišnou podobu Josefova. V přehledné kompozici a světlých pastelových barvách pečlivě zaznamenávají všechny detaily domů, jejich okno, firemní štíty, prejzové střechy a vikýře, zboží vyložené před krámy i dláždění ulice. Zastíněný prostor opuštěných ulic a úzký pruh modrého nebe nad střechami však velmi výstižně postihují atmosféru židovského Města. Neobvyklé osvětlení a ostré stíny na fasádách domů v prázdných ulicích vzbuzují pocit znepokojivého bezčasí a nostalgie. Příznačná je pro Adolfiho také zřejmá naivita v zobrazení figurálních motivů. Pokud se v jeho obrazech postavy chodců vůbec vyskytují, chybí jim pohyb a přesvědčivé zasazení do prostoru a snad proto působí každý z nich tok osaměle. (Str. 3)

Oproti minulé publikaci Pražské ghetto, tahle je přesně to, co jsem chtěl! Obrazy zákoutí, uliček, atmosféry.

Malíř pražského ghetta, str. 34

Neustále mě ohromovalo sestavení jednotlivých obrazů kolem fotky stejného místa – ta detailnost a přesnost. Na konci knihy je stará mapka pražského Židovského Města – Josefova z roku 1884 od A. Hurtiga, čtenář si tedy snadno může dohledat, kde přesně daný pohled je.

Pokud si chcete udělat představu o ghettu, s Adolfem Kohnem chybu neuděláte.

Odkazy:

PAŘÍK, Arno. Adolf Kohn. Malíř pražského ghetta. Praha: Židovské muzeum v Praze, 2002. ISBN 80-85608-62-6.

12345
1680970620000

Hodnocení hvězdičkami používá jako prevenci
opakovaného kliknutí anonymní cookie.
Pokud s tím nesouhlasíte, neklikejte.
Další podrobnosti k cookies zde.

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online