Wuwejův zápisník

Tim Martin: Surrealisté

26.06.2006 19:06, Wu | knihy | komentáře -

SurrealistéSurrealismus se objevil ve 20. letech 20. století, největšího rozmachu dosáhl v období mezi světovými válkami a pak postupně slábl. Vznikl pravděpodobně jako reakce na společenskou krizi po skončení první světové války a na rozklad hodnot. Slovo surrealismus vytvořil básník Guillaume Apollinaire jako vyjádření pravdy za skutečnem, nad-skutečnost, sur-realism.

Zakladatelem a hybatelem celého hnutí byl André Breton, do programového přístupu zahrnul jednak psychoanalýzu Sigmunda Freuda, jednak marxismus, což dlouhodobě poskytovalo dost prostoru pro nejrůznější bouřlivé rozepře mezi stoupenci směru. Původně se vše točilo kolem textu, nikoliv obrazů, umělci experimentovali s automatickým psaním, teprve později se těžiště přesunulo k výtvarnému umění.

Jak specifikovat díla - snové obrazy. Tajemno, emoce, neslučitelné a nesouvisející prvky pohromadě, neskutečné s běžnými a obyčejnými předměty, noční můry.

Kniha přináší reprezentativní přehled autorů, kteří se k surrealismu v některém období tvorby přihlásili. Na každé dvoustraně je vpravo obraz a vlevo související komentář. Popisy jednotlivých obrazů nejsou moc dobré, připadají mi buď málo konkrétní - co znamená „Spletitě se kroutící inkoustové tahy dávají do pohybu neviditelné vnitřní proudění.“ (Masson, Narození ptáků, str. 88) či „Má živočišný magenetismus a záhadné napětí“ (Ernst, Hlava, str. 120)? Nebo vynechávající podstatné věci, třeba u zmíněných ptáků není ani zmínka o ženské postavě, která je dost výrazný motiv, nebo u Hablikova obrazu Géniova cesta (str. 92) se detailně zaobírá vysokými horami a rozervaným masivem, ale opomíjí vzdálené město nebo chrám, který vystupuje z oparu na vrcholu skal a je očividně cílem té cesty...

Komentáře se vyjadřují i k okolnostem života, prostředí, technice malby, a to je naopak zajímavé a užitečné. Ještě že na obrázky se člověk dívá vlastníma očima. A cena za takovou celobarevnou publikaci na křídovém papíru je směšná...

Zaujala mě díla, která nejsou čistě surrealistická, nebo nejsou typická, spíše přecházející mezi styly. Např.:

12345
1151341560000

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Sledujte také

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online