Wuwejův zápisník

Bohumír Mráz, Karel Funk: Zdeněk Hajný

12.02.2020 23:04, Wu | knihy | výběr z knih | komentáře -

obálka Zdeněk HajnýZdeněk Hajný byl asi nejznámější český mystický malíř; s jeho obrazy jste se už jistě někde setkali. Protože dokáží hovořit samy o sobě, jsou velmi často používané na přebaly a ilustrace knih o duchovnu, na plakáty, kalendáře nebo jako ilustrace k básním (podívejte se na sbírku Markéty Hlasivcové Rubín v plášti noci)

Každá tvorba, založená na mystických vhledech, se v obměnách vrací, a dá se rozdělit podle témat do určitých cyklů. Tak i v obrazech Zdeňka Hajného můžeme najít opakující se motivy – a tento přístup zvolili autoři monografie:

Místo chronologického řazení jsme dali přednost systematickému členění podle tematického kriteria. Tento způsob, který se zdá více vycházet vstříc zainteresovanému čtenáři, bychom však neupřednostnili, kdyby jeho principy a důsledky nebyly ve shodě s povahou a charakterickými rysy Hajného tvorby. (Str. 7, Předmluva)

Nacházíme tu vyjádření Mýtu, Protikladů, Směřování, Poutníků, Života a smrti, Ženy, Poznání, Světla, Krajin kosmických a Krajin sakrálních. Každá kapitola je uvedena několikastránkovým textem - shrnutím motivů, chronologie i vlivů a vývoje symboliky a vize.

Hajného „poutníci“ se zdají být vytvořeni z anorganické hmoty, ze skal či balvanů, nebo z pouhé svítící průsvitné nehmotné tkáně, v obou případech se světelnou aurou, a proto někdy působí jako pravěké menhiry a jindy jako barevné fluidum. Tak se mohli stát integrálními obyvateli jeho imaginativních krajin zrozených z vnitřních vizí, intuice a denních snů. (Str. 64)

A pak už následují jen celostránkové reprodukce obrazů. Obrazy jsou snově rozostřené, jako zmínění poutníci (Z cyklu Poutníci XII):

Zdeněk Hajný, str. 72

Nebo prodchnuté konkrétní symbolikou (Betlémská krajina IV):

Zdeněk Hajný, str. 127

Vidíte tu křížovou cestu, smrt i zářivou naději?

Pokaždé ale osloví přímo duši a vy jen rozechvěle sledujete, co se vám snaží říct. Že je tu něco, co vás přesahuje…

Jednotícím prvkem a základem téměř všech jeho obrazů je tajemný prostor, jakýsi průnik do velebnosti kosmického chrámu, který je vyplňován konkrétním odlišným obsahem (vinutí drah, skupinky volně plujících bytostí a podobně). Hajného kosmické dálavy jakoby vybízely diváka, aby v nich hledal buď prázdné neobydlené prostory, nebo duchovní domovinu lidstva – tu pradávnou, která již vydala své plody, nebo tu budoucí, kterou musí navracející se lidstvo proteplit svou bdělou láskou. (Str. 194)

P. S.
Kniha také obsahuje doprovodné kapitoly – Pocty; K duchovnímu rozměru tvorby Zdeňka Hajného; Postřehy, názory a úvahy o tvorbě Zdeňka Hajného; Životopisná data; Samostatné výstavy; Účast na výstavách; Zastoupení ve sbírkách; Z bibliografie; Seznam vyobrazení; Jmenný rejstřík. Ale po těch úžasných obrazech jsem je prakticky jen prolétl…

Odkazy:

nakladatelství BB art, Praha 1998, ISBN 80-7257-003-X, cena 1200 Kč

12345
1581545040000

Hodnocení hvězdičkami používá jako prevenci
opakovaného kliknutí anonymní cookie.
Pokud s tím nesouhlasíte, neklikejte.
Další podrobnosti k cookies zde.

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online