Wuwejův zápisník

Michael Bockemühl: Turner

24.06.2023 21:21, Wu | knihy | komentáře -

obálka knihy TurnerJ. M. W. Turner byl mimořádně nadaný kreslíř a malíř, už od malička. Měl také štěstí na rodinu, která na něj a jeho umělecký talent byla pyšná. Už ve čtrnácti letech kreslil na zakázku nákresy architektům, do učení jej vzal topografický kreslič Thomas Malton a na zkušební dobu jej přijali na uměleckou školu Královské akademie. Posléze přidal akvarely, olejomalbu a v raketové kariéře pokračoval.

Roku 1799 [v 24 letech, pozn. Wu] jej jmenovali přidruženým členem Akademie a v roce 1802 získal plné členství, o něž dlouho usiloval. Krátce poté byl zvolen do akademické rady a pět let po docenění své tvorby se stal profesorem perspektivy na Akademii. (Str. 9)

Mnohem zajímavější je ale jeho umělecký posun. Od počátečních realistických kreseb a maleb se všemi zásadami perspektivy se čím dál více odkláněl ke studiu působení světla a barev.

Většina Turnerovy tvorby se věnuje hledání vhodných způsobů, jak zobrazit světlo v jeho základní projevu. Na každém z obrazů, jimž jsme se dosud věnovali, je patrná snaha zachytit světlo – či přesněji zachytit světlo objevující se v atmosféře. Světlo můžeme považovat základní složku, je-li nějaké objektivní forma provedena viditelně. (Str. 61)

Postupně tomu obětoval všechno včetně perspektivy (kterou ale na Akademii vyučoval). To je patrné už na obraze „Požár sněmovny lordů a reprezentantů 16. října 1834“ (Str. 42):

Turner, str. 42

Autor monografie k tomu píše:

Mohutný most přes Temži, zabírající celou pravou polovinu obrazu, zde představuje rozhodující prostorový prvek. Při jeho utváření se již Turner neřídil běžně přijímanými pravidly. Jeho pravá část, se zářivě bílou barvou, tak vypadá, že je nakreslena v rovnoběžné perspektivě; oproti tomu perspektiva levé části, ozářená ohnivými barvami, je posunuta za hranice reality. Bylo by pochopitelně zbytečné pokoušet se tento druh perspektivy posuzovat podle konvenčních pravidel jako formální destrukci, a nikoli jako charakteristickou známku Turnerova úsilí dosáhnout zcela odlišné formy, zachytit prostorovost v obrazové formě. (Str. 43)

Turner ale zašel ještě dál, dokázal světlem a barvami vytvořit prostor a neustálé vznikání (str. 77):

Turner, str. 42

Ukazuje se, že Turnerovy pozdější krajiny prostupuje vlastní život, který už dokonce neovlivňuje onen temný fantazijní svět. Prostorové vymezení se stalo zcela nemožným v případě obrazu Krajina s řekou a přístavem v dáli (str. 77). Různé tvary — kopce, údolí, strom, voda, oblaka — vznikají z povrchových útvarů jemnými přechody a obměnami barvy a znovu se konstruují. Již není možné jen tak cokoli — ať už obrazové, či obrazné — přesně a bezesporu definovat. Nevyřešíme, zda ústřední trhlina představuje pramen v blízkém popředí, anebo skalnaté údolí v dálce nazírané seshora, jímž protéká široká, zářivá řeka. Jistota obsažená v názvu klame, protože pozadí vyvolává také dojem rozlehlé roviny plné mlhy a mraků — přesně jako v již analyzovaném obrazu Začátek barvy (str. 37). Svět ztvárněný na obraze není takový, jaký je ve skutečnosti, ale je spíše ve stavu neustálého vývoje, tedy nikdy nekončící proces tvoření, rekonstrukce, disintegrace. Očekávání z účinku přírody na obraze se naplnilo.

Turner prošel cestou, kterou o pár desítek let po něm zopakovali (a proslavili) impresionisté. A rozhodně stojí za to si studii přečíst, je velmi erudovaná a dokáže Turnerův záměr zprostředkovat a vysvětlit.

Turner, str. 69

Odkazy:

BOCKEMÜHL, Michael. Turner. Praha: Slovart / TASCHEN, 2008. ISBN 978-80-7391-045-7.

12345
1687634460000

Hodnocení hvězdičkami používá jako prevenci
opakovaného kliknutí anonymní cookie.
Pokud s tím nesouhlasíte, neklikejte.
Další podrobnosti k cookies zde.

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online