Wuwejův zápisník

Jaroslav Peregrin: Co je nového v logice

16.06.2019 16:33, Wu, celý text | knihy | věda | komentáře  -

obálka knihy Co je nového v logiceS tímto pokračováním série Co je nového do mé sbírky intelektuálních zážitků přibyl nový typ. Zatímco dosud to byly „fascinující a skvělé“ nebo „nesrozumitelné“, tahle je zjevně skvělá – a stejně jí nerozumím. Bude to asi tématem, protože novinky v něčem tak formalizovaném se patrně bez výroků a operátorů ukázat nedají, ale sem tam by se něco vylepšit dalo – například na stránce 24 jsou vysvětlené dobře známé operátory, ale kvantifikátory už ne. To jsou ovšem drobnosti, důležité bude číst knihu pomalu a každou kapitolu si promyslet nebo třeba rozkreslit.

(Doufám. Protože když jsem to napodruhé zkoušel s kapitolou o kalkulech, stejně jsem vztah gentzenovského a hilbertovského kalkulu nepobral… )

První kapitola (O co v logice jde) začíná od základů, vymezí čím se logika zabývá, jak to popisuje, co od ni můžeme očekávat – a co bychom naopak očekávat neměli:

Na úsudky, které logika označuje za správné, se tedy nelze dívat ani jako na popisy toho, jak myslíme, ani jako na předpisy pro to, jak myslet máme. Je ovšem nutné zdůraznit, že toto nelze chápat jako nějaké omezení logiky, která opravdu nemůže proniknout do individuálních myslí, ke skutečným myšlenkám, neznamená to však, že se musí spokojit s nějakými jejich náhražkami – větami. (Str. 14)

Pokračování příspěvku

Jiří Tůma, Milada Krejčí, Václav Hošek: Spiritualita wellness

13.06.2019 21:18, Wu, celý text | knihy | duše | komentáře  -

obálka knihy Spiritualita wellnessÚvodní kapitoly, které se snaží zhuštěně na pár stránkách poskytnout základ spirituality a náboženství, nutně selhávají – tak rozsáhlou problematiku nelze zestručnit a přitom zachovat plnou šíři. Kapitoly kvůli tomu působí uspěchaně a nesourodě, je v nich naházené všechno, ale systematizace uniká. Chvíli je řeč o polohách těla, proletí se buddhismus, hinduismus i křesťanství, pak zase problematika svědomí… většinu času jsem čekal, co z toho bude a hlavně k čemu.

Druhá, horší věc, je typografie. Ta je přímo katastrofální; okraje jsou potlačené, takže řádky jsou nepříjemně dlouhé, stejně jako chybějící odstavce. Celostránkový odstavec není výjimkou! A když tam je odstavec, stejně není vertikálně odsazený, takže splývá. Při pohledu na takový monolit textu jsem unavený ještě dřív, než ho začnu číst, je to jako běžet maraton.

Obě zmíněné věci dohromady budí dojem, že se někdo snažil minimalizovat počet stránek – ale to bylo šetření na špatném místě, kniha se kvůli tomu čte skutečně špatně.

Další problémy jsou obsahové. Úvodní kapitoly řeší spiritualitu, ale vůbec nemluví o wellness, nebo jen obecně a jaksi mimochodem:

Pokračování příspěvku

Proč se porno označuje XXX? (aktualizace článku)

18.02.2011 21:25, Wu, celý text | média | historie | výběr z blogu | komentáře  -

Že XXX označuje porno ví asi každý. Ale kde se označení vzalo? Abychom našli odpověď, musíme se ponořit do historie filmového průmyslu. S rozvojem kinematografie se velmi rychle objevily snahy nějak filmy třídit. Bylo to logické, kategorizace pomáhá při vyhledávání, přípravě katalogů i v určení, pro koho je film vhodný (a pro koho se nehodí).

Jeden z prvních klasifikačních systémů vznikl ve Velké Británii, vytvořila ho skupina British Board of Film Classification už v roce 1912. Až do roku 1932 obsahoval jen dvě označení - U universal, vhodný i pro děti, a A adult, děti musí být doprovázeny rodičem. V roce 1932 přibylo H horror, pro hororová témata, přístupná až od 16 let. Teprve v roce 1951 se objevuje X jako náhrada H. V roce 1970 začalo X znamenat od 18 let - a to už s tématem článku začíná souviset. Dnes se používá označení R18, restricted - omezeně od 18 let, protože X mezitím nabylo poněkud obscénního významu.

zdroj Wikipedia - History of British film certificates

Pokračování příspěvku

Marie Šuláková, Nikol Klapková: Bio je naše cesta

11.06.2019 22:03, Wu, celý text | knihy | komentáře  -

obálka knihy Bio je naše cestaVyrábět BIO produkty vyžaduje, zejména v našem spletitém a neustále se měnícím právním prostředí, opravdu velké nasazení. Celý den venku při tvrdé práci, celé večery při papírování, a tak pořád, každý den. Péči o zvířata není možné na pár dní vynechat a o polích to platí jakbysmet. Jací jsou lidé, kteří to všem překážkám navzdory stále dělají?

Chci vám zde představit člověka, který se rozhodl pro cestu BIO, člověka, kterému jeho práce dává smysl, který nepřemýšlí o romantickém slovním spojení ‚v souladu s přírodou‘ ale naprosto přirozeně v souladu s přírodou žije – se vším dobrým i zlým, co to obnáší. Jde tady o víc než o jídlo a o naše zdraví. Jde o kousky země, která se díky jejich přístupu a lásce pomalu uzdravuje. (Str. 5)

Výběr byl prý celkem náhodný – ono také jak jinak než náhodně vybrat ze zhruba 4500 míst a farem? Velkou pomocí při výběru byla organizace PRO BIO svaz ekologických zemědělců. Čím se svaz zabývá popsala Kateřina Urbánková v rozhovoru na str. 6:

Pokračování příspěvku

Jakub Čechvala, Eliška Poláčková et al.: Vymyšlená Ithaka

10.06.2019 21:28, Wu, celý text | knihy | komentáře  -

obálka knihy Vymyšlená IthakaKnihu s podtitulem Recepce antické mytologie v české kultuře jsem si pořídil na závěr svého zabývání se Odysseem a jeho vlivem na kulturu a literaturu celého západního světa. Domníval jsem se, že mi dá kontext a zhodnocení – což se podařilo jen napůl. Je to samozřejmě dané povahou knihy, protože je sestavená ze studií různých autorů a na různá témata.

Úvodní text Jakuba Čechvaly, ‚Proměnlivý jako Próteus.‘ Antický mýtus mezi teorií a recepcí, funguje jako souhrn asi nejlépe. Na vybraných příkladech v české i světové literatuře (Graves, Kerényi) komentuje reflexe, překlady a převyprávění antických mýtů.

Hned následující kapitola Antické gemy, Medusa a Karel IV. mě poněkud uzemnila. Jan Bažant v ní velmi detailně analyzuje význam zobrazení Medusy, jeho interpretaci ve středověku a použití antických rytých polodrahokamů na korunách a relikviářích. Ačkoliv jsou tam skvělá vysvětlení, pro mě už to byl text příliš odborný a specializovaný.

Dnes nás však již nepřekvapuje, že antická zobrazení okázale pohanských antických námětů byla ve středověku běžně znovu používána. Víme, že středověká Evropa nesdílela naše pojetí náboženství, takže antická témata mohla být bez problémů začleňována do křesťanského kontextu, i když jej podle našeho soudu otevřeně popírala. Jestliže před 16. stoletím Evropa neznala například polaritu sakrálního a světského, nebyl žádný důvod, proč by nemohly být do křesťanských relikviářů začleňovány antické gemy s evidentně světskými náměty. (Str. 27)

Pokračování příspěvku

Fotobáseň Vůně léta

09.06.2019 22:35, Wu, celý text | tvorba | twitter | komentáře  -

Zase už voní
Záhony létem

Vůně léta
(31. 5. 2018)

Craig Larman, Bas Vodde: Large-Scale Scrum

06.06.2019 22:37, Wu, celý text | knihy | počítače | komentáře  -

obálka knihy Large-Scale ScrumVe chvíli, kdy je jeden produkt vyvíjený pomocí SCRUM metodiky tak velký, že se o něj musí starat dva a více týmů, začínají nejasnosti. Jak se mají týmy koordinovat? Jak si mají rozebírat práci? Jak prioritizovat? Které ceremonie použít? Jinými slovy, jak začít SCRUM škálovat.

Metodik pro škálování je více, některé škálují pomocí waterfallu, čímž efektivně likvidují efektivitu, jiné – jako tato, zkráceně nazývaná LeSS – říkají, že je to pořád SCRUM, pouze na širší množině, a podle toho k tomu přistupují.

Kniha Larmana a Voddeho je už jejich třetí v pořadí a kromě uceleného přístupu zapracovává mnohaleté zkušenosti s nasazováním LeSSu ve firmách. A je to na ní vidět, protože prostě nemá chybu. Jakýkoliv problém, nejasnost či vlastní zjištění, jsem tam dříve či později našel napsané.

Pojatá je velmi didakticky, po nezbytném úvodním vysvětlení pojmů a principů totiž hned skočí do popisu fungování pomocí příběhů. LeSS Story: Flow of Teams ukazuje chování a činnosti týmů behem jednoho cyklu. LeSS Story: Flow of Item se zase dívá perspektivou vyvíjených vlastností a artefaktů – zadání, probírání se celkovým product backlogem, „ukousnutí si“ jedné části, kterou bude možné rovnou vyvíjet atd. Stejne jako LeSS Huge Story: A New Requirement Area, které to popisuje v případě podstatně většího balíku práce. Nezapomíná se ani na firmy, rozprostřené po světě, Less Huge Story: Multi-Site Teams popisuje fungování ceremonií v případě, že například dva týmy jsou Londýně a třetí v Rumunsku.

Pokračování příspěvku

D. Ž. Bor: František Antonín hrabě Špork

05.06.2019 20:57, Wu, celý text | knihy | komentáře  -

obálka knihy František Antonín hrabě ŠporkKdyž navštívím turisticky zajímavé místo, snažím se, alespoň v posledních letech, koupit si o něm nějakou publikaci a doplnit si zpětně informace. Nejinak tomu bylo i u Kuksu. Tam sice jezdím opakovaně, protože okolní krajina se Šporkovým otiskem má jedinečné kouzlo, ale na prohlídce (a v informacích) jsem byl poprvé. Kniha je vlastně velmi obšírný katalog.

Šporkův otec, generál Jan Špork, byl původem poddaný a sedlák, ale byl tak skvělým válečníkem, že byl povýšen do šlechtického stavu a dostal panství Lysá nad Labem. Když se syn ujal svého dědictví, nesnažil se o karéru u dvora, zároveň však chtěl být významným – což je přetěžký úkol. Koupil několik titulů, byl velkým donátorem, největší jeho dílo je právě Kuks a okolí.

V Kuksu, oplývajícím léčivou vodou, v údolí, jímž protéká řeka Labe, se rozhodl zbudovat nejvýznamnější české lázně a hospital pro přestárlé služebictvo. (str. 13)

To mě mimochodem překvapilo, myslel jsem, že hospital byl od počátku nemocnice nebo klášter. Ale na tom nezáleží, historie si nejlepší užití našla sama.

Pokračování příspěvku

Citace na blogu

04.06.2019 22:25, Wu, celý text | počítače | o blogu | komentáře  -

Na twitteru mi pod odkaz na článek napsal banterCZ, že v pocket nejsou vidět citace. Zkontroloval jsem to, a opravdu, místo citací jen prázdné uvozovky. Pocket tag <cite> buď nezná, nebo se domnívá, že je ho třeba schovávat. Ale proč?

To jsem samozřejmě nevypátral, ale ukázalo se, že jsem před lety patrně nezvolil tag úplně nejšťastněji. <cite> se totiž má používat nikoli k označení citovaného textu, nýbrž k označení zdroje citace. Tedy např. autora, nebo originálního dokumentu, odkud použitý fragment textu pochází.

Správné jsou tagy <q> pro inline citaci (kousek textu uvnitř odstavce) a <blockquote> pro citaci blokovou, která obklopuje a obsahuje odstavců více.

Pokračování příspěvku

Oldřich Kulhánek: Exlibris

03.06.2019 22:48, Wu, celý text | knihy | komentáře  -

obálka knihy ExlibrisJméno Oldřicha Kulhánka možná znáte díky návrhům poštovních známek; jeho dílo pravidelně potkáváte při placení v hotovosti, protože navrhl podobu českých bankovek. Byl ale také přední český tvůrce ex libris, malých grafik se jménem vlastníka dané knihy.

(Nevím nakolik se používají dnes, přece jen kniha už není vzácnost, ale rozhodně jsou předmětem sběratelství, podívejte se na www.exlibrisweb.cz.)

Kulhánek je vytvářel průběžně během celého života a kniha přináší jejich reprezentativní průřez. Obsahuje 224 obrázků, rokem 1975 počínaje a 2010 konče. A je se na co dívat a co obdivovat – pestrost témat, vytříbená forma i dokonalá kompozice. Ukázka ze stránek 184-185:

Pokračování příspěvku

Alena Ježková: Poutnice - Tři cesty do Santiaga

02.06.2019 22:27, Wu, celý text | knihy | komentáře  -

obálka knihy Poutnice – Tři cesty do SantiagaAlena Ježková, spisovatelka, absolvovala pouť do Santiaga de Compostela třikrát, pokaždé jinou cestou – Camino del Norte po severním pobřeží Španělska, Camino Portugés z Porta směrem na sever a španělskou částí Camino Francés. Poprvé s partou známých a přátel, podruhé a potřetí už sama.

Známí mi před cestou říkali, že na caminu ‚najdu sama sebe‘, a při tom vědoucně mhouřili oči, přestože na žádné pouti nikdy nebyli; pokaždé jsem se v duchu otřásla, jak mi to bylo protivné. Vždyť co to znamená? Člověk nemusí odcházet někam daleko, aby se dověděl, kým je, každodennosti i životní zvraty nás všechny testují dostatečně, a buď si nějkou sebereflexi vědomě budujete a průběžně vnímáte, jak žijete, anebo ne. To vás pouť nenaučí. (Str. 61)

(...)

Celý příspěvek

Recyčlánky květen 2018

30.05.2019 21:53, Wu, celý text | recyčlánky | komentáře  -

Před rokem jsem instaloval novou Fedoru 28 na nové železo a byla to pořádná jízda.
Takže na další výzkumy už prakticky nezbyl čas. Snad jen urbexová procházka do zchátralého zámečku.

Co knihy?

(...)

Celý příspěvek

Pavel Klusák: Co je nového v hudbě

29.05.2019 21:29, Wu, celý text | knihy | kultura | komentáře  -

obálka Co je nového v hudběPokud má někdo shrnout, co je v hudbě nového, musí si určit časové rozmezí. Od kdy začne změny sledovat a popisovat? Pavel Klusák zvolil rok 1999, rok spuštění Napsteru.

Otevřela se tak Pandořina skříňka k pirátství, které urychlilo digitalizaci hudby a mělo nesčetně dalších důsledků. Tím okamžikem se skutečně začal psát nový příběh. Je příčinou toho, jak s hudbou žijeme dnes, jak se proměnila její hodnota, kde ji vyhledáváme a jak ji posloucháme.“ (Str. 7)

(...)

Celý příspěvek

Miroslav Veverka: Evoluce svým vlastním tvůrcem

28.05.2019 22:02, Wu, celý text | knihy | věda | komentáře  -

obálka knihy Evoluce svým vlastním tvůrcemMyslíte, že doba encyklopedistů pominula a polyhistoři dávno vymřeli? Miroslav Veverka svou knihou dokazuje, že je to omyl… To je samozřejmě nadsázka, ale jen malá. Autor dal dohromady poznatky snad všech věd a propojil je do jednoho impozantního celku, který se řídí stejným vůdčím principem.

Kniha je rozdělena do několika částí, které na sebe logicky navazují. První je Stratigrafie. Ta si všímá vrstev na všech úrovních.

(...)

Celý příspěvek

Nůž Glock FM81 (Kampfmesser 81)

27.05.2019 22:19, Wu, celý text | nože | komentáře  -

Vojenský nůž obecně nebývá žádný extra kousek. Armáda jich potřebuje hodně, takže musí být levný, a nástroj je to doplňkový, nikoliv hlavní. Na druhou stranu musí vydržet špatné zacházení a tak bývá hodně odolný. O tomto to platí dokonale.

Glock FM81 naležato

(...)

Celý příspěvek

Peter D. Schiff a Andrew J. Schiff: Ekonomické bajky (pro studované i laiky) (aktualizace článku)

20.06.2011 21:48, Wu, celý text | knihy | ekonomie | komentáře  -

obálka knihy Peter D. Schiff a Andrew J. Schiff: Ekonomické bajky (pro studované i laiky)Bylo nebylo, na jakémsi tropickém ostrově ztroskotali tři trosečníci. Žádný zapomenutý ráj, jediné co se dalo získat k snědku byly ryby - a ještě navíc celodenní chytání po pás ve vodě vedlo obvykle k jedinému úlovku, který stačil tak akorát na zasycení. Nic jiného než spát, rybařit a jíst se nedalo, na nic jiného nezbyl čas. Neexistovaly úspory, půjčky, investice, ekonomika byla prajednoduchá.

Pak ale jeden trosečník dostal nápad: vyrobí si podběrák! Jeden den nerybařil, čímž podstoupil podspotřebu, také podstoupil risk (co kdyby nápad nefungoval), ale dopadlo to dobře - vytvořil kapitálový statek, díky němuž získá ryb více. Myslel při tom jen na sebe, ale přesto jeho zisk prospěje všem. Ať už bude půjčovat podběrák za poplatek, půjčovat ryby na úrok nebo rozdávat, vždycky ekonomiku podpoří.

(...)

Celý příspěvek

Andreas Weber: Víc bláta!

23.05.2019 21:51, Wu, celý text | knihy | komentáře  -

obálka knihy Víc bláta!Kolik dětí dnes vyrůstá jako stovky generací předtím, tedy v těsném souladu s přírodou a v přírodě? Kolik jich chodí lovit pulce, stavět bunkry, lézt po stromech, stavět přehrady na potoce, chytat ryby, sbírat přírodniny? A jaký to má dopad na člověka jako celek? Nad tím se v knize zamýšlí německý filozof a biolog, protože si uvědomuje, že – jak píše v podtitulu – Děti potřebují přírodu.

Potřebují ji bytostně, neboť v ní nacházejí zrcadlo sebe sama.

(...)

Celý příspěvek

Fotobáseň Zelené štěstí

22.05.2019 22:40, Wu, celý text | tvorba | twitter | komentáře  -

Po jarním dešti
všude se rozrůstá
Zelené štěstí

#haiku

Zelené štěstí
(12. 5. 2019)

(...)

Celý příspěvek

Dian Hanson: The New Erotic Photography

21.05.2019 21:43, Wu, celý text | knihy | komentáře  -

obálka knihy The New Erotic PhotographyNa první díl The New Erotic Photography jsem narazil v podstatě náhodou – hledal jsem nějaký reprezentativní výbor aktů (neúspěšně) a tahle kniha byla zrovna ve výprodeji za asi poloviční cenu. Obsahuje přes šedesát medailonků fotografů z celého světa, od Japonska po Los Angeles. Z našich končin je tam Ján Hronský a Vlastimil Kula.

Každý autor (vedle fotografií, pochopitelně) na přibližně stránce textu mluví o sobě a své práci, text je ve třech jazycích – anglicky, německy a francouzsky. No a po pravdě, nečetl jsem prakticky žádný. Říkal jsem si, že se do toho pustím až ve chvíli, kdy budu z nějakých fotek unešený… a najednou jsem byl na konci. Tím nechci říct, že by modelky nebyly krásné, že tam nejsou fotky umělecké, erotické nebo nápadité, to rozhodně ne. Ale nikdy ne od stejného fotografa.

(...)

Celý příspěvek

Lukáš Fasora, Jiří Hanuš, Denisa Nečasová a kolektiv: Svůdnost sociálního experimentu

20.05.2019 20:50, Wu, celý text | knihy | sociologie | komentáře  -

obálka knihy Svůdnost sociálního experimentuTitul i podtitul („Nový člověk 20. století“) byly tak lákavé, že jsem neváhal ani minutu. Sociálních experimentů ve 20. století bylo hodně a dopouštěly se neuvěřitelných věcí, spadá sem eugenika i utopie, to se zkrátka nedalo nekoupit.

Bohužel už po pár prvních kapitolách jsem si musel klást otázku po volbě příspěvků. Čekal jsem monografii, ze které se dozvím to hlavní, tedy i ty nejvýraznější režimy a pokusy o šlechtění. Proč tedy z Itálie jen kořeny ve dvacátých letech? Proč je tu tak detailně probírané Maďarsko a jeho antropologické myšlení? Proč z nacistického Německa je jen rozbor jedné knihy („U nás v Německu“), navíc adorující nového člověka jen nepřímo? A tak by se dalo pokračovat.

(...)

Celý příspěvek

Další příspěvky

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Sledujte také

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online