Wuwejův zápisník

Heiko Hähnsen: Zahrada síly

22.10.2018 22:23, Wu, celý text | knihy | komentáře  -

obálka Zahrada sílyNaše zahrada je taková, jací jsme my sami. Je to vnější ztělesnění vnitřních procesů. Alespoň u zahrad budovaných postupně a spontánně. Dá se na to jít ale i vědomě, s využitím geomantie, se znalostí působení jednotlivých prvků a jejich kompozic – a s cílem vybudovat zahradu, která nás posiluje.
Zahradu síly.

S touto zahradou vstoupíme do akce a budeme spoluutvářet prostor, který nás pojí s ostatními domy. Začneme vědomě modelovat způsob, jak se setkáváme s okolním prostředím a jak toto okolí může komunikovat s námi. Zahrada či pozemek kolem domu je tak obrazem společenských kontaktů člověka.“ (Str. 17)

Kniha je rozdělená do několika části:

Pokračování příspěvku

Fotobáseň Stromový epitaf

21.10.2018 11:09, Wu, celý text | tvorba | twitter | komentáře  -

Do pařezu
Vyřezaný
Epitaf

Stromový epitaf
(30. 4. 2018)

Tony Parsons: Odhalené tajemství

19.10.2018 21:43, Wu, celý text | knihy | komentáře  -

obálka Odhalené tajemstvíOdhalené tajemství je útlá kniha krátkých zamyšlení, v nichž Tony Parsons opakovaně popisuje, že nedualita je tu pořád, že se o duchovní prozření nemusíme, ba dokonce nesmíme, snažit:

Učení, zdlouhavé postupy a procesy, kterými se snažíme dosáhnout osvícení, jen prohlubují problém, který chceme vyřešit. Tím ovšem v sobě stále posilujeme představu, že já může nalézt cosi, o čem se domnívá, že ztratilo. A právě toto úsilí a investice do vlastní identity neustále znovuvytváří iluzi oddělenosti od jednoty. To je ta opona, o které věříme, že existuje. To je ten sen o individualitě.“ (Str. 15)

Že stačí se rozpomenout a spočinout v jednotě.

Jenže.
Zdaleka nejvíc přesvědčuje o nepřenositelnosti této zkušenosti.

Pokračování příspěvku

Mapa literatury - starověk

17.10.2018 22:45, Wu, celý text | knihy | komentáře  -

Jak jsem popsal v úvodu, jedná se o seznam literárních děl v daném období, která bych měl znát, abych měl alespoň základní přehled a uměl poznat reflexe a odkazy v literatuře modernější. Pokud tu budete něco zásadního postrádat, budu rád, když se zmíníte v komentářích.

Eposy

autordíloodkazy a reflexe
Mahábhárata – Bhagavadgíta
Homér Odysseia Dante: Božská komedie
James Joyce: Odysseus
Martin Pokorný: Odezvy a znaky: Homér, Dante a Joyceův Odysseus

Pokračování příspěvku

Mapa literatury - úvod

17.10.2018 22:40, Wu, celý text | knihy | komentáře  -

Čím více knih jsem přečetl, tím více vnímám, jak je literatura propojená. Jak se díla inspirují a ovlivňují napříč věky, jak přejímají styl nebo se proti němu vymezují, jak na sebe odkazují.

Bohužel tím více vnímám také svůj hendikep. Literaturu jsem nevystudoval, neprošel příslušným drilem a nemám načtený průřez světovým i českým literárním kánonem, takže onu propojenost často nepoznám.

Naštěstí to není nic, co by se nedalo napravit! Proto jsem se rozhodl postupně si literaturu dostudovat. Začnu základem, vyplněním bílých míst – čtením potřebných autorů. A abych se po cestě neztratil, vytvořím si nejprve čtenářskou mapu. Jako základ použiji nadpisy a tipy z knihy Jany a Bohuslava Hoffmannových Český jazyk / Česká a světová literatura. Pravda, je to rozsah středoškolský a maturitní, ale postupně ho budu doplňovat z dalších zdrojů a třeba i z vašich doporučení.

Pokud tedy uvidíte, že mi v daném období chybí něco zásadního, vkládejte prosím do komentářů. A hned se můžeme podívat na první část, na starověk.

Petr Bakalář: Konverzační slovník podlidí

15.10.2018 21:33, Wu, celý text | knihy | komentáře  -

obálka Konverzační slovník podlidíKaždý slovník, tepající jazykové nešvary, slibuje potěšit všechny milovníky češtiny, o puristech nemluvě. Jenže tenhle účinkoval spíše opačně.
Ale než se dostanu k hodnocení, podíváme se na jeho strukturu. Po „Úvodu“, který popisuje motivaci:

Cílem knížky je kriticky zmapovat několik aspektů současné české jazykové kultury. Podle autorova názoru jsou v ní v posledních desetiletích patrné nepřehlédnutelná tendence na jedné straně k zhovadění a tzv. buranizaci (hovězí čeština), na druhé straně pak k feminizaci a infantilizaci (zdrobněliny, afektovanost, ‚pozitivní myšlení‘, medovitost). Zdravý střed jakoby vymizel.“ (Str. 11)

následuje „Teoretická část“, která mluví o lifestylových skupinách, zloslovech, duševních mukách a dalších obecnostech.

Slova jsou otisky myšlenek a je jen logické, že mělcí lidé se i mělce vyjadřují a jejich verbální produkce je tuctová.“ (Str. 18)

Pokračování příspěvku

Fotobáseň Mlhavé ráno

14.10.2018 17:01, Wu, celý text | tvorba | twitter | komentáře  -

Tak náhle ztišená
Krajina
Bez jména

Mlhavé ráno
(7. 11. 2017)

Elisabeth Haberleitner, Elisabeth Deistler, Robert Ungvari: Vedení lidí a koučování v každodenní praxi

11.10.2018 22:00, Wu, celý text | knihy | produktivita | komentáře  -

obálka Vedení lidí a koučování v každodenní praxiKoučování se dá uplatnit i ve vztahu k podřízeným, ba dokonce je to přímo ideální příležitost.

Jako nadřízený cíleně podporujete podřízené v tom, aby mohli své úkoly plnit ještě lépe (aby mohli lépe dosáhnout stanoveného cíle), aby je mohli plnit co nejsamostatněji a paletu úkolů si postupně rozšiřovali. Automaticky to vede k zažívání úspěchu a k faktu, že práce baví jak vás, tak pracovníky.
V koučování se jedná o odhadnutí potenciálu pracovníků, společné vypracování a formulování cílů a úkolů, společnou definici odpovědnosti, metod a kontrolních bodů, o pravidelnou výměnu vzájemných očekávání a reciproční poskytování zpětné vazby.
“ (Str. 31)

To samozřejmě neznamená, že je to jednoduché, jednak koučování samo o sobě vyžaduje zkušenosti, znalosti a moudrost, jednak vedoucí musí vybalancovat jak rozvojové potřeby, tak nutnost splnit zadané úkoly, procesy a povinnosti.

Práci vedoucího charakterizuje spojení dvou principů: péče a řádu. Zatímco některé profesní skupiny se mohou plně soustředit na člověka a jeho potřeby (např. psycholog a externí kouč) a jiné jsou téměř výlučně povinovány principu řádu (např. letový dispečer), výzva pro vedoucího spočívá v umění koordinovat oba prvky. Integrace koučinku do vedoucí práce je podle našeho názoru pokusem o optimální proces této koordinace.“ (Str. 34)

Pokračování příspěvku

Kresba - Kamenná maska

09.10.2018 21:32, Wu, celý text | tvorba | komentáře  -

Kresba Kamenná maska

(listopad 2007, výřez z A4, tužka)

Anthony de Mello: Cesta k lásce

07.10.2018 20:35, Wu, celý text | knihy | komentáře  -

obálka Cesta k lásceMalou knížku „meditací“ jsem si pořídil asi před dvaceti lety a opakovaně se k ní vracím – a pokaždé podléhám jejímu kouzlu. Kombinuje moudrost východních učení (boje se lpěním, egoismem, soustředění, bytí v přítomnosti) s křesťanskou vírou a dělá to tak přirozeně, že ani na okamžik nezapochybujete o její pravdivosti.

Čeho konkrétně si máte být vědomi? Vašich reakcí a vašich vztahů. Pokaždé, když jste v přítomnosti nějakého člověka, kohokoli, nebo v přírodě, nebo v kterékoli situaci, různě reagujete, pozitivně či negativně. Pozorujte své reakce, sledujte, jaké přesně jsou a odkud přicházejí, bez jakéhokoli kázání či viny či dokonce touhy nebo snahy je změnit. To je vše, co je nutné, aby ve vás oživla svatost.“ (Str. 158)

Každá kapitola začíná citátem z bible:

Ale vám, kteří mě slyšíte, pravím: Milujte své nepřátele. Dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí.
Lukáš 6:27

Který pak na zhruba pěti stránkách (spíše stránečkách, kniha má rozměr asi 8,5 x 15 cm) rozvine a vysvětlí, posadí do perspektivy duchovního rozvoje.

Pokračování příspěvku

Fotobáseň Houbajn

05.10.2018 00:01, Wu, celý text | tvorba | twitter | komentáře  -

Bál jsem se,
že nenajdem
Však přijet jsem měl
kombajnem.

Houbajn
(28. 9. 2017)

(...)

Celý příspěvek

Miroslav Žamboch: Zakuti v oceli

03.10.2018 21:48, Wu, celý text | knihy | komentáře  -

obálka Zakuti v oceliTentokrát nás Miroslav Žamboch vzal na výpravu do budoucnosti. Země je po několika válkách a jen obtížně se vzpamatovává. Civilizaci buduje na troskách, technologie získává analýzou nálezů ze starých dob a co hůř, je neustále ohrožovaná útoky botů. Automatických strojů – dalších pozůstatků z válek, kdy je lidé a později umělé inteligence používaly místo pěšáků.

S hlavní postavou, technikem ze zapadlé okrajové vesnice, se setkáváme ve chvíli, kdy v městečku zpeněžil získané artefakty a v hospodě je svědkem obtěžování neznámé slečny. Bohužel je to past, ze které jej zachrání až naverbování do jednotky kapitána Knispela. Ten vlastní nevídaný válečný stroj, tank – ale jaký! Některé díly vypadají jako by snad byly odlité z jednoho kusu, našlapaný čidly, elektronikou, jeho pancíř je běžnými prostředky nezničitelný, zkrátka zázrak předválečné (tedy spíše válečné) technologie.

(...)

Celý příspěvek

Recyčlánky září 2017

01.10.2018 23:03, Wu, celý text | recyčlánky | komentáře  -

Loni v září jsem vyrukoval se studií faktorů určujících počet výfuků u aut. Dlouho předtím jsem auta a jejich výfuky sledoval, fotil a lámal si hlavu, čím to je. Teď už to vím – a vy můžete také.

Druhý zajímavý článek popisuje aplikaci metodiky SCRUM ve výuce, tj. EduScrum. Někdy bych to chtěl vidět v praxi.

(...)

Celý příspěvek

Bob Flowerdew: Kompost

29.09.2018 22:41, Wu, celý text | knihy | komentáře  -

obálka KompostVyrobit dobrý kompost, zejména když máte převážně trávu ze sekačky, není úplně jednoduché. Přijít na to, že je ho třeba prosypávat zeminou nebo starším kompostem, mi trvalo několik let.

Tuhle knihu jsem tedy přivítal a doufal, že se dozvím nějaké další podrobnosti a finty. A dostalo se mi jich vrchovatě – od základů (Proč kompostovat? Co se děje v kompostové hromadě? Co patří na kompostovou hromadu?) přes realizaci (Kam postavit kompostér? Z jakého materiálu kompostér vyrobit?) až po speciality jako je žížalí, šnečí, slepičí kompostér nebo třeba kompostový čaj.

(...)

Celý příspěvek

Archiv Twitteru 2017 (listopad-prosinec)

27.09.2018 20:02, Wu, celý text | twitter | odkazy | komentáře  -

Že si naše kancelářská krysa ze všech dobrot vybrala čokoládu, to chápu.
Okousaná čokoláda
Ale s tím šálkem už to přehnala!
Okousaná miska
Obojí jsem opravdu, spolu s několika bobky, v šuplíku našel.
(29. 11. 2017)

(...)

Celý příspěvek

Per Petterson: Proklínám řeku času

25.09.2018 21:21, Wu, celý text | knihy | komentáře  -

obálka Proklínám řeku časuArvid Jansson má před rozvodem a do toho se dozví, že jeho matka má rakovinu. Hned po určení diagnózy odjela do Dánska na malou chatu, kde trávila spoustu času, když byly děti ještě malé.

Pořád říkala ‚doma‘, když mluvila o Dánsku a o svém rodném městě na severu té malé zemičky, i když tady v Norsku, v Oslu, žila už celých čtyřicet let.“ (str. 11)

(...)

Celý příspěvek

Fotobáseň Čerťata

23.09.2018 21:30, Wu, celý text | tvorba | twitter | komentáře  -

Podzimní paprsky
Dovedly vyhnat
Dokonce šestici
Rozverných čerťat!

Čerťata
(29. 9. 2017)

(...)

Celý příspěvek

Karolína Katchaba Hrubešová: Nebojte se jíst - a hubnout!

20.09.2018 21:29, Wu, celý text | knihy | labužník | komentáře  -

obálka Tahle kuchařka rozhodně vybočuje z řady jiných. Už samotnou koncepcí textu – na stránce je vždycky recept a pod ním odstavec o některé z použitých surovin, různé rady čemu se vyhýbat a co naopak dělat a tak podobně.

Je to pestré a plné zajímavých informací.

(...)

Celý příspěvek

Knižní promiskuita a já

19.09.2018 21:26, Wu, celý text | knihy | komentáře  -

Přírůstek do slovníku Čeština 2.0 z 16. 9. 2018 mě pobavil:

knižní promiskuita
stav, když máte rozečtené dvě a více knih
Příklad: „Knižní promiskuita, to je moje, zrovna mám rozečteno asi 5 knih.

(...)

Celý příspěvek

Bohumil Hrabal: Příliš hlučná samota (aktualizace článku)

29.07.2007 18:58, Wu, celý text | knihy | komentáře  -

obálka knihy Bohumil Hrabal: Příliš hlučná samotaTragický příběh vazače starého papíru Haňti je další z pozdních děl Bohumila Hrabala. Pochází zhruba ze stejné doby jako Obsluhoval jsem anglického krále a dají se najít i jiné podobnosti. Téměř každá kapitola je uvozena stejnou větou nebo její variací („Třicet pět let jsem presoval starý papír na hydraulickém lisu“ str. 77), ze vzpomínek se dozvídáme o životě hlavního hrdiny, jen konec je jiný. Ačkoliv ne příliš; Haňťa také dospívá k moudrosti, jen v novém světě nenachází pro sebe místo. Jsou to ovšem všechno podobnosti formální, dějově se knihy nepodobají ani v nejmenším.

Fascinující je, s jakou lehkostí Hrabal propojuje zmínky a odkazy na filosofické a jiné knihy s vyprávěním, je to jednolitý proud řeči a myšlenek - a odpovídá vazačově tvrzení, že je „proti své vůli vzdělán“:

(...)

Celý příspěvek

Další příspěvky

Informace

Google search

Kategorie

Sledujte také

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online