Wuwejův zápisník

Ueli Seiler-Hugova: Velká kniha o Parzivalovi

05.12.2019 20:41, Wu, celý text | knihy | komentáře  -

obálka Velká kniha o ParzivaloviAsi dvacet let po Chrétienovi de Troyes a jeho nedokončeném Perceval li Galois ou Les Contes del Graal začal Wolfram z Eschenbachu psát na stejné motivy svůj monumentální epos Parzival. Odvolával se přitom na jiný zdroj, Kyota z Provence, a své dílo pečlivě zkomponoval jak po stránce formální (je stejně jako ostatní rytířské romány té doby veršovaný) tak po stránce epizod a dějových linek.

Vidíme symetrii, kde přesně uprostřed díla je setkání Parzivala s poustevníkem Trevrizentem a první zjevení Grálu. Předtím i potom jsou epizody analogické, byť v opačném směru – Orient – Parzivalovy příhody – Gawanovo působení. Gawan zde hraje významnou roli, působí jako protiváha. Zatímco Parzival roste především uvnitř, individuací, Gawan je zaměřen na společnost lidí a nápravu světa, jak říká Ueli Seiler-Hugova, je to „sociální terapeut“.

Stručný děj Parzivala si můžete přečíst ve Wikipedii, je tam velmi pěkně zachycen. Sem přidám několik ukázek z překladu Jindřicha Pokorného, tak jak byl použit v této knize.

Tady dostává Parzival vynadáno od Cundrië, že přestože měl tolik štěstí dostal se do hradu Grálu, nezeptal se krále Rybáře na jeho magické zranění a nevyléčil ho tak:

Pokračování příspěvku

Fedora 31

04.12.2019 21:56, Wu, celý text | komentáře  -

Logo Tux – authors Larry Ewing, Simon Budig, Anja GerwinskiUpgrady pomocí dnf jsou tak pohodlné a bezzávadové, že už se nebojím vůbec a jakmile jsem si všiml (asi po týdnu), že už je 31 venku, vrhl jsem se na ni. Postup je stejný jako vždy, tedy (podrobnosti zde):

sudo dnf upgrade --refresh
reboot
sudo dnf install dnf-plugin-system-upgrade
sudo dnf system-upgrade download --refresh --releasever=31
sudo dnf system-upgrade reboot

Pak zkontrolovat poškozené balíčky, duplikované a takové, které nepocházejí z repozitářů:

sudo dnf repoquery --unsatisfied
sudo dnf repoquery --duplicated
sudo dnf list extras

A nakonec porovnání konfiguračních souborů.

Pokračování příspěvku

Margaret Breenová, Jenny Jordahlová: Neohrožené ženy

03.12.2019 21:45, Wu, celý text | knihy | komiksy | komentáře  -

obálka Neohrožené ženyKomiks s podtitulem Sto padesát let boje za volnost, rovnost a sesterství zpracovává historii ženské emancipace a feminismu. Před oněmi 150 lety ženy neměly hlasovací právo, nesměly si vydělávat, studovat, nemohly rozhodovat o tom, zda mít dítě nebo ne, právně byly postaveny na úroveň dětí nebo otroků.

Autorky komiksovou formou zpracovávají jednotlivé epizody nebo osobnosti:

 • první manifest na abolicionistické konferenci v Seneca Falls roku 1848 (Elizabeth Cady Stantonová)
 • ženy proti otroctví (Harriet Tubmanová, Harriet Beecher Stoweová, Sojourner Truthová)
 • ženské hnutí a jeho požadavky (Olympe de Gouges, Mary Wollstonecraftová)
 • volební právo (Millicent Fawcettová, Emmeline Pankhurstová, sufražetky)
 • íránská mučednice (Táhere Qoratolajn)
 • socialistky jsou tady (Clara Zetkinová, 8. březen, Rosa Luxemburgová)
 • boj za právo rozhodovat o své těle (Margaret Sangerová, antikoncepce, potraty)
 • druhá vlna emancipace (svoboda, rovnost platů, političky)
 • volná láska (historie boje proti diskriminaci homosexuálů)
 • opačný směr a náboženští fanatici (Malála Júsufzajová)
 • zdaleka není vyhráno (rovné příležitosti, dětské sňatky, ženská obřízka, útlak, obchod s bílým masem, sexuální obtěžování)

Pokračování příspěvku

Václav Vokolek: Cesty za horizont / Léto

01.12.2019 18:06, Wu, celý text | knihy | komentáře  -

obálka Cesty za horizont / LétoPrvní z chystané série poutnických knih zpracovává léto. Čas, kdy je krajina otevřená dokořán, vše uzrává a nabízí se ke zkoumání.

V této knize se romantické poutníky pokusíme následovat. Třeba tu předkládáme i návody, o čem v krajině přemýšlet, jak k ní být otevření, jak s ní souznít. Jsou tu i návody, kam své stopy ve vybraném ročním období směřovat. Jak porozumět stopám, které se v ní ukrývají, a jak odhalovat zapomenutá poselství. Opět pochopit, že všechno, co v krajině míjíme, má univerzální hodnotu. Hra světel, svítání a západy slunce, květy, ptačí zpěv, kameny a zorané pole, jsou svědky kosmických souvislostí. Stačí jen dokořán otevřít svou mysl a vnímat. Jít dál. Ztotožnit se s viděným a vyprávět si o tom. Znovu a znovu se vydávat na cestu. (Str. 19)

Text je obklopený romantickými zpodobněními krajiny z 19. století, vedutami. Mají své kouzlo, jsou nerozlučně spjaté s posedlostí krajinou a romantickými náladami, samy vlastně náladu vytvářejí a umožňují do krajiny „vstoupit“.

Pokračování příspěvku

Recyčlánky listopad 2018

30.11.2019 21:02, Wu, celý text | recyčlánky | komentáře  -

Před rokem jsem strávil pár večerů studiem ŠVP pardubických škol a vytvořil velké srovnání škol podle kritérií, která považuji za důležitá. Výsledek najdete ve dvou článcích – samotné srovnání a pak doplňující detaily o jednotlivých školách.

Z knih rozhodně doporučuji Raději zešílet v divočině, povídání šumavských samotářů jsou opravdu fascinující. Stejně tak fascinující je kniha Martina Malého o elektronických součástkách a hraní si s nimi. Je tak přesvedčivá, že jsem si jich málem hromadu koupil také. I když mě to vlastně nebaví. A nakonec kniha nejdůležitější, Moje milá smrti od Veroniky Hurdové. Laskavý a dojemný průvodce a zároveň vyprávění o ztrátě, jaká ji postihla.

Pokračování příspěvku

Steven R. Gundry: Skryté nebezpečí zdravých potravin

28.11.2019 22:45, Wu, celý text | knihy | komentáře  -
obálka Skryté nebezpečí zdravých potravinJíte zdravé potraviny, spoustu zeleniny, celozrnné pečivo, a myslíte si, že pro sebe děláte to nejlepší? Možná to neplatí. Kupříkladu ty celozrnné výrobky - Gundry říká, že existují dva typy plodin; jedny, které chtějí být rozšiřovány. Semeno je v odolné pecce, zatímco plod vyzývá ke konzumaci.

Jedním z takových prostředků je barva. (Z toho důvodu mají všechna zvířata, jež se živí ovocem, barevné vidění.) Rostliny však nechtějí, aby se semena jedla dřív, než se vytvoří dostatečně pevná pecka, takže prostřednictvím barvy nezralého ovoce (obvykle zelená) vysílají predátorům signál „Ještě ne!“. Pro případ, že by predátor nedokázal signál interpretovat, rostliny často zvyšují hladinu toxinů v nezralém ovoci, aby bylo zcela jasné, že vhodná doba zatím nenastala. (Str. 26)

Mimochodem další trik je fruktóza, která nevede k pocitu sytosti, takže ovocem se dá krásně přibrat na váze. To je rostlině samozřejmě jedno, ona potřebuje, aby plodů bylo snědeno (a odneseno vytrousit jinam) co nejvíc. A co se týče toxinů, co se s nimi asi stane, když se ovoce dnes podtrhává, aby vydrželo transport, a nechává se „dozrávat“ uměle?

Naopak druhý typ plodin potřebuje semena rozsypat na stejné lokalitě, protože ta je pro ni ideální, a konzumaci se brání.

Pokračování příspěvku

Pavel Čech: O Červenáčkovi

26.11.2019 22:30, Wu, celý text | knihy | komiksy | komentáře  -

obálka O ČervenáčkoviKdo by neznal Rychlé šípy; ztělesnění dětství, chlapectví, dobrodružství ve stísněných uličkách i v přírodě… Stejně tak si naprostá většina z nás (kromě těch, kteří odmítli dospět) dobře pamatuje chvíle, kdy ono kouzlo začalo pomíjet, kdy se začal otevírat větší a dospělejší svět. A právě takové okamžiky ve své nejnovější knize zpracovává fenomenální malíř Pavel Čech.

Červenáček jako jeden z nejmladších stále klubem žije, chodí na schůzky – ale s údivem sleduje, jak účast klesá, jak ostatní mají jiné zájmy, ba dokonce jak potopí víkendovou výpravu:

O Červenáčkovi, str. 40

Vzpomínky a smutek na něm leží jako těžká deka, situace ho trápí i ve snech. Ale co s tím?

Pokračování příspěvku

Kresba - Bez jména 13

25.11.2019 21:59, Wu, celý text | tvorba | komentáře  -

Kresba Bez jména 13

(říjen 2019, oříznutá A4, pastelky)

Bohuslav Hoffmann, Jana Hoffmannová: Český jazyk - Česká a světová literatura

24.11.2019 21:27, Wu, celý text | knihy | komentáře  -

obálka Český jazyk – Česká a světová literaturaKnihu Bohuslava a Jany Hoffmannových jsem zvolil jako výchozí plán pro svůj projekt dostudování literatury. Potřeboval jsem průvodce; přehled, který mi zdůrazní stěžejní díla a jejich význam – a také jsem ho dostal. Učebnice svůj cíl splnila dokonale, plán jsem si sestavil (viz přehled témat), a teď už jenom pár let intenzivního čtení…

Protože kniha slouží jako průvodce ke složení maturitní zkoušky, je složená ze dvou částí. První je Část jazyková a komunikační. Ta, podle textu na záložce,

shrnuje poznatky o českém jazyce a akcentuje hlavně oddíly věnované komunikaci, stylu, výstavbě textu, které žákům pomohou při psaní maturitní písemné práce, ale i při ústní zkoušce (zvláště při analýze výňatku z neuměleckého textu).

Pokračování příspěvku

Tim Marshall: V zajetí geografie

21.11.2019 21:51, Wu, celý text | knihy | politika | komentáře  -

obálka V zajetí geografieTim Marshall na deseti mapách strhujícím způsobem popisuje, v čem koření současná (i minulá) témata světové geopolitiky.

(… ) rozhodnutím a událostem – mezinárodním konfliktům a občanským válkám – lze plně porozumět jen tehdy, vezmeme-li v potaz veškeré naděje, obavy a předsudky, jež se v průběhu věků zformovaly, a přihlédneme-li k tomu, jakým způsobem jsou determinovány fyzickým prostředím (geografií), ve kterém se jednotlivci, společenstva i státy rozvíjejí. (předmluva sira Johna Scarletta)

Chcete vědět, proč se hašteří Indie s Pákistánem a jakou roli v tom hraje Kašmír? Díky čemu se USA staly světovou velmocí? Proč Rusko válčí na Ukrajině a proč anektovalo Krym? O co jde Číně a proč se nevzdá Tibetu? Proč má latinská Amerika hospodářské potíže a bude je mít i do budoucna? Tohle všechno se dozvíte a ještě mnohem víc.

Kupříkladu Izrael.

Pokračování příspěvku

Báseň Trvalá přítomnost

20.11.2019 21:44, Wu, celý text | tvorba | twitter | komentáře  -

Šedivým zimním dnem
Domů jsem zamířil
Pak jedním zábleskem
Vzduch zhoustl
A čas se zpomalil

Celé to trvalo
Snad jen pár chvil
Pak jsem se zpátky
Do zmatku starostí
Vynořil

(...)

Celý příspěvek

Jaroslav V. Mareš: Přísně tajné skandály

19.11.2019 22:36, Wu, celý text | knihy | historie | komentáře  -

obálka Přísně tajné skandályAutor je reportér a při svém pátrání po historických skandálech získává spoustu materiálů, které se už z podstaty do televizních reportáží dostat nemohou. Kniha je pak ideální místo, kde je zúročit, navíc poskytuje prostor pro osobnější vyprávění. Je to vlastně druhá publikace:

První kniha byla o záhadách kriminalistiky. Jenže ne všechny případy, které jsem zpracovával, se do této škatulky vejdou. Kriminálem to smrdělo mockrát, nicméně spíš než na mrazení v zádech přijde, jsem při probírání nevěřícně vrtěl hlavou a bavil se představou, jak se aktéři kvůli mému nežádoucímu šťourání obracjí v hrobech. (Str. 5)

(...)

Celý příspěvek

Ed Yong: Obsahuji davy

18.11.2019 22:38, Wu, celý text | knihy | komentáře  -

obálka Obsahuji davyPodtitul O mikrobech v nás, kolem nás a o jejich fascinujícím vlivu na náš život sice vystihuje, o čem kniha je, ale nedokáže ukázat, jak strhující příběhy vypráví.

Ed Yong od první stránky rozbíjí zažité obrazy. Škodlivé mikroorganismy, které je lepší vyhubit?

(...)

Celý příspěvek

Zálohování 2019 (aktualizace článku)

08.02.2019 22:36, Wu, celý text | počítače | komentáře  -

O zálohování jsem se tu už několikrát zmínil, při zpětném pohledu to ovšem spíše než nějaké užitečné rady vypadá jako kronika mých experimentů. Ale proč v tom nepokračovat… Kam jsem se tedy se zálohováním posunul?

Hlavní změna je v šifrování. Zálohy leží na serveru, občas je hodím na disk a odvezu o dům dál, takže už by měly být zabezpečené. K cloudovým zálohám jsem se ještě neodhodlal, ale časem to taky přijde, a tam to samozřejmě bez šifrování nepřipadá v úvahu, takže teď je to taková příprava.

(...)

Celý příspěvek

Pavel Novák: Kačina a Chotkové

14.11.2019 22:16, Wu, celý text | knihy | historie | komentáře  -

obálka Kačina a ChotkovéInformační brožura o rodu Chotků a jejich letním sídle je – vzhledem k miniaturnímu rozsahu 32 stran – opravdu vydatná. A velmi dobře postavená. Ani zdaleka totiž nemluví jen o tomto rodu nebo o Kačině, je to spíše stručný úvod do šlechty a jejího života, demonstrovaný na Chotcích.

První kapitola, Proměny životního stylu, je celá o šlechtickém životě. Od vzniku šlechty a dědických pravidel:

(...)

Celý příspěvek

Daniel Odier: Posvátnost sexuality

12.11.2019 22:50, Wu, celý text | knihy | komentáře  -

obálka knihy Posvátnost sexualityDaniel Odier popisuje historii svého hledání duchovna, moudrosti a prozření. Zajímal se o něj dlouhodobě, ale západní asketismus nebyla ta pravá cesta.

Nezdálo se, že bych měl duši askety. Nedokázal jsem si sám sebe představit v nějaké jeskyni. Chtěl jsem všechno – krásu, umění, tělo, emocionální intenzitu, lásku, smyslnost a spiritualitu. Zdálo se mi, že náš sysstém západního myšlení založený na separování, oběti, prvotním hříchu, vině a utrpení nedokáže odpovědět na moje očekávání navzdory zábleskům brilantnosti, kterou jsem objevil mezi předsokratovskými řeckými filozofy a také u některých křesťanských mystiků. (Str. 10)

(...)

Celý příspěvek

Kresba - Kupředu levá

11.11.2019 20:45, Wu, celý text | tvorba | komentáře  -

Kresba Kupředu levá

(1997, A4, pastelka)

(...)

Celý příspěvek

Heiko Schrang: Lži století, které znají jen zasvěcení

10.11.2019 22:06, Wu, celý text | knihy | komentáře  -

obálka knihy Lži století, které znají jen zasvěceníJeště rád jsem vzpomínal na konspiračního teoretika (Andy Thomas: Konspirace – fakta, teorie, důkazy). Vedle toho, co padá ze Schranga, jsou Thomasovy texty přímo vzorem korektnosti. Lži století je název pravdivější, než se zdá. Některé vyvrácené nepravdy opravuje rovnou překladatel (třeba to o zlatých rezervách Německa na str. 55), některé tiše nechává být, ale mě z nich bolely oči:

Až dodnes se například tvrdošíjně zastává Darwinova teorie, že lidé se vyvinuli z opic. Zajímavé v této souvislosti však je, že věda stále marně hledá spojující článek mezi opicemi a lidmi. Existuje tu totiž jeden problém.

(...)

Celý příspěvek

Václav Cílek, Ferdinand Šmikmátor a kol.: Ruka noci podaná

07.11.2019 21:44, Wu, celý text | knihy | komentáře  -

obálka Ruka noci podanáKdyž jsem knihu s podtitulem Základy rodinné a krizové připravenosti házel na e-shopu do košíku, očekával jsem knihu na téma zvyšování soběstačnosti, budování zázemí, přípravy na postupné zhoršování ekonomické situace a podobně. První prolistování mě ovšem vyvedlo z omylu – tohle je hardcore příručka pro přežití jakékoliv krize a zevrubně prochází všechny aspekty. Najdete tu vše, co vás může napadnout, od improvizovaného zařízení na filtraci vzduchu přes rady pro bug-out až po přírodní léčiva. Univerzální encyklopedie to je!

Text je rozdělen do tří částí. První, Kdo přežije a proč od Václava Cílka, je úvod do problematiky krize. Popisuje situace, které mohou nastat, osobní přípravu (materiální) a osobnostní předpoklady (Povaha na přežití), ukazuje jaké jsou strategie ve chvílích, kdy člověk zůstane sám a věnuje se i tomu, jak vypadá připravená společnost. Na ukázku přehled nadpisů jednotlivých kapitolek v části Připravená společnost:

(...)

Celý příspěvek

Střídá se v Lidlu jen Retro a XXL týden?

05.11.2019 23:00, Wu, celý text | výzkumy | sociologie | komentáře  -

Samozřejmě, že ne! Ale když tam chodím pravidelně, ten dojem to ve mně celkem budí.

Naštěstí není nic jednoduššího, než si frekvenci vyčíslit, že? Na LIDL Akční leták mají snad všechny akce od roku 2013.

(...)

Celý příspěvek

Další příspěvky

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Sledujte také

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online