Wuwejův zápisník

Karel Poláček: Okresní město

06.10.2022 23:11, Wu | knihy | komentáře -

obálka knihy Okresní městoKniha je úžasné panoptikum maloměsta se všemi jeho neduhy a problémy, rozsáhlá a detailní mozaika; každý kamínek, každá kapitola precizně vybroušená.

Domy na náměstí byly bachraté jako buchty na pekáči; jejich ctižádost nestrměla do výše a byly spokojeny svou objemností. Jenom budova okresního hejtmanství byla dvoupatrová. Na střeše nesla nápis ze světlých břidlicových tabulek: Vystavěno L. P. 1902. Nad všemi budovami čněla radnice s věží, na níž byl vymalován znak města.

Modravý soumrak zahalil domy s podloubím, radnici i okresní hejtmanství a letní večer voněl živočišnou vůní kvetoucího hlohu, teplého žitného chleba a pokropeným prachem. Po ulici se táhly fůry s naloženým senem; u hydrantu se shromáždily služky; děti výskaly a mezi nimi radostně pobíhali psi se zakroucenými chvosty v podobě hodinového péra. (Str. 21)

A ty malé charaktery! Jejich morálka a zároveň skryté návštěvy nevěstince na ostrově, fanatický antisemitismus penzionovaného správce pošty, přízemní motivace a nízkost kupce Štědrého, který své syny pouští ke stolu nebo od něj vykazuje podle toho, jak si to v jeho očích zasluhují, a tak dále.

Knihou provázejí všudypřítomní žebráci z místního chudobince, kteří u ničeho nemohou chybět a tiše to komentují.

Žebrák Chleboun, zvaný Majorek, se vydal na cestu, aby obešel domy dobrodinců. Ve čtvrti Na pískách se nezastavil, neboť v těch křivých chalupách s rozčepýřenými střechami bydlili lidé, ztvrdlí těžkou prací; byli sami lační a nedojedení a jejich srdce bylo pobito plechem; jejich záda byla shrbená od samého ohýbání a v zasmušilých tvářích sídlila zlost z trudného života. Avšak i kdyby se odvážil do vrátek, tehdy by ho do stavení nepustil nedůvěřivý pes, který v starci v zalátaných hadrech větřil zloděje. (Str. 30)

Hodně prostoru je věnováno nejslavnějšímu občanovi, poslanci Fáberovi, z jehož úst stékají slova jako med a který do nebe vynáší toho, s kým zrovna mluví, rolníky, dělníky – ovšem jen pokud je to potenciální volič, samozřejmě.

A poslanec mluví o rodné písni domova, o bublajících potůčcích, o borech, jež šumí po skalinách, o zeleni, která oku lahodí; buclatou ručkou dává takt. Pravil, že vzpomínka na rodnou líchu jej posiluje v boji za nezadatelná práva národa našeho. Měl hebký, mandlový hlas a jeho řeč plynula ze rtů jako sladká šťáva přezrálé ryngle. Byl to hlas, jenž v kruhu přátel a cinkotu pohárů častokráte zapěl mnoga ljeta, mnoga ljeta, mnoga ljeta, živio! Živio!! Živióóó!!! Jeho řeč se vinula v ladných ornamentech a rozjařovala posluchače jako vřelý čaj. Zvučela jako ladička, hladila po tvářích, ale současně přátelsky potřásala pravicí a poklepávala po zádech; a šuměla, šuměla jako sodovka. (Str. 233)

Místní profesor, který připravuje přednášky o které nikdo nestojí, jehož afektovaná žena hraje role z knih a který sám

byl z onoho druhu lidí, jichž přirozené instinkty oslábly dlouhým, úmorným studiem. Nedovedl se dívat na životní jevy přímo, ale řešetem četby. Jeho rozum doutnal pod nánosem papíru. Hledal ustavičně program, životní program, v nějž věřil více než v život sám. Trudil se: Jak žíti, abychom nežili zbytečně? Tápal v bludišti problémů, jimiž se obklopil. (Str. 252)

Zkrátka samé stylové postavičky. A mistrné popisy, ať už míst nebo nebo atmosféry:

Již od časného rána přivážela místní dráha účastníky slavnosti. Někteří přijeli sami, jiní byli obklíčeni rodinou. Ozýval se pokřik. Mnozí si s radostným hlaholem padali do náručí. Brali se za ruce, odstupovali od sebe, aby zkoumali svou tvář ve tváři druhého, mnohému se vkrádal do duše nedůvěřivý smutek. Tohle že jsem já? V paměti se odvraceli od zvarhanělých, zvětralých lící, od toho hrbolatého zrcadla s oprýskaným amalgamem.
– Jsi to ty? – tázali se ostýchavě.
Slyšeli odpověď kalného zrcadla: – Ano, já… – (Str. 254)

Výborně je zachycený líný tok času; pomalost maloměsta, kde se vše opakuje ale nikam nevede.

Octl se v polích a za ním leželo město s veselými prejzovými střechami pod ochranou zámku se čtyřmi mohutnými věžemi; bachraté domy, libující si ve své rozložitosti, jichž ctižádost nestrmí do výše; okresní město, které bys marně hledal nejostřejším drobnohledem na mapě světa, ale marnivé na svou výlučnost, která nikoho nectí a nikoho neuznává kromě sebe. (Str. 99)

Přestože se odehrají některé prohry (když Peciánovi uteče jeho mladá žena) nebo vítězství (když se Kamil vrátí jako bohatý a ženatý mladý muž), na celku se nic nezmění. Zdůrazňují to opakující se výrazy, fráze nebo celé věty, které i v čtenáři vyvolávají pocit neustálého návratu.

Nad událostí se nakrátko zvednou vlny, pak se zase voda zavře a vše plyne dál. Až do chvíle, kdy městskou veselici přeruší a ukončí zpráva o zastřelení následníka trůnu. Tím končí i kniha – která je ovšem jen první díl plánované pentalogie.

Odkazy:

POLÁČEK, Karel. Okresní město. Praha: Městská knihovna v Praze, 2016. ISBN 978-80-7532-170-1.

12345
1665090660000

Hodnocení hvězdičkami používá jako prevenci
opakovaného kliknutí anonymní cookie.
Pokud s tím nesouhlasíte, neklikejte.
Další podrobnosti k cookies zde.

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online