Wuwejův zápisník

Karel Poláček: Okresní město - fragment 5. dílu

21.06.2023 20:03, Wu | knihy | komentáře -

obálka knihy Okresní město – fragment 5. díluPoslední díl celé pentalogie se ztratil (nebo ho Poláček nestihl dopsat), zachoval se jen zlomek od konce páté po nedokončenou šestnáctou kapitolu.

Veteráni se pomalu vracejí domů, ale už to není ono. Původní idyla je pryč, i když maloměšťáci trvají na svých zvycích, válkou jsou unavení a o hrdinských činech poslouchat nechtějí.

Vůbec tyhle poměry… Rabochovi se to dočista nechce líbit. Představoval si, že se navrátí do okresního města s velkou slávou a každého pohostí zkazkami o svých statečných činech. Ale nikdo tu o hrdinství nechce slyšet. Každý má války plné zuby. Poslouchají na půl ucha a křiví hubu. A přitom se chystají, že špeditéru Wachtlovi udělají velkou slávu. Zač, ptám se? Proč zasilateli a proč ne Rabochovi? Což agent neprožil nebezpečí a trýzně, což netrpěl, krev neproléval? K čemu toto vyvýšení jednoho nad druhého? (Str. 19)

Ani dřívější vztahy se obnovit nedaří

Z materialistova krámu se náhle vyřítil agent Raboch. Spatřil svého účetního Růžičku, který se umlouval s holičským pomocníkem. Bývalý nadporučík, zlenivělý vojnou, se po převratu nějaký čas bezcílně klackoval; nechtělo se mu pracovat. Pak si zase vzpomněl na okresní město a nyní lelkoval v Rabochově podniku.

Agent se rozkročil, nafoukl se a křikl: „Růžička!“

„Co je?“ nedbale odpověděl účetní.

„Co tu stojíte a povídáte? Proč nejste v kanceláři?“ Chtěl dodat: – Zač vás platím? ale účetní ho zdrtil chladným důstojnickým pohledem. Důstojnickému pohledu nemohl se postavit bývalý vojenský sluha. Byl by to nerovný zápas. Agent se schoulil a zabreptal: „Já jenom, že moje choť je tam sama.“

„Však ji nikdo nesežere,“ zpupně odpověděl účetní. Holičský pomocník vyprskl. (Str. 19)

a navíc prosvítají nová rizika

Agent zrudl, ale opanoval se a mávl rukou. Nejlépe je mlčet, zejména s Růžičkou si nesmí začínat. V okresním městě se o účetním vypravovalo, že se spolčuje s bolševiky, kteří nikoho neuznávají. S takovými lidmi není si co hrát. Není tomu dávno, agent šel z hospody domů a přepadli ho nějací chlapi a namlátili mu. Pak mu zuli botky a hodili je do kanálu. To všecko se dělo mlčky. Teď jsou takové časy nejisté, člověka zmrzačí, a svědka na to neseženeš. Když si agent stěžoval Růžičkovi, tak účetní si jenom hvízdl a nic neříkal. Kdoví, neměl-li v tom atentátu prsty, opovážlivý byl by dost.

– To je poděkování za to, že jsem mu na vojně věrně posluhoval, pomyslil si teskně. Ale počkej! Kdo tě živí? Kdo tě platí? Ještě jednu takovou drzost, tak tě vyhodím, já s tebou vyrazím dveře.

Musím mu přidat, nebo bude o mně po městě roznášet, že jsem kapitalistický vyděrač, který mu saje mozoly, a že mně za to musí roztrhnout držku. On to třebas udělá a já se nikoho nedovolám. (Str. 19)

Starý obchodník Štědrý je po smrti, ze srbského zajetí se vrátil zubožený Kamil…

Přestože je pokračování rozhodně zajímavé, vůbec by nechybělo. Smrtí nejmladšího syna na konci Vyprodáno je cyklus vlastně uzavřený.

Odkazy:

POLÁČEK, Karel. Okresní město - fragment 5. dílu. Praha: Městská knihovna v Praze, 2017. ISBN 978-80-7532-889-2.

12345
1687370580000

Hodnocení hvězdičkami používá jako prevenci
opakovaného kliknutí anonymní cookie.
Pokud s tím nesouhlasíte, neklikejte.
Další podrobnosti k cookies zde.

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online