Wuwejův zápisník

Karel Poláček: Vyprodáno

04.06.2023 21:35, Wu | knihy | komentáře -

obálka knihy VyprodánoČtvrtý díl Okresního města už ukazuje jen stíny někdejších lidí i města. Válka trvá příliš dlouho a svět je zničený. Všechno je vyprodáno, vykradeno, vyjedeno. Platí to o venkovu

Ujížděl podél domů s bachratými podloubími, podél krámů se staženými závěsy a nápisy Vyprodáno; mimo zahrádky, v nichž pozdní léto okázale hrálo všemi barvami; míjel měšťanské vily, oděné štukovou nádherou. Mnohé příbytky duněly prázdnotou; smrt si toho roku počínala obžerně a nestoudně, a pak už vjel mezi chalupy, křivolaké a nahrblé jako kozy, i octl se na silnici, kde stříbřitý prach pokrýval smutné švestky. Zde pustil řídítka, jel se založenýma rukama a přemítal. (Str. 54)

stejně jako o městech

Občané opouštěli Prahu zaraženi a zmateni. Spěchali domů, odnášejíce si v hlavě několik obrazů, ponurých a teskných. Spatřili královské město, upadší do nezaviněné bídy, špinavé a pohaněné. V mysli jim utkvěl belhavý voják, který na Uhelném trhu přehraboval shnilé odpadky zeleniny, pídě se po potravě. Setkali se s jízlivými tvářemi vyhladovělých úředníků, naplněných zlobou proti celému světu. Obzvláště je zaujaly uniformované ženy v tramvajích, jež s mužskou hartusivostí proštipovaly lístky. Viděli vyhlodané obchody s nápisy Vyprodáno, oprýskané domy, kde dunělo prázdnotou, školy bez žactva, zástupy toulavých, otrhaných dětí. A ulicemi vanul ostrý, nemocniční pach, dotěrný a neodbytný. Míjeli nehostinné hostince, které na posměch se zdobily malovanými mísami, plnými tučných pokrmů, a zpěněnými sklenicemi piva, šalebné obrazy, které klamou unaveného poutníka ve vyprahlé poušti. (Str. 101)

Zrovna tak i lidé jsou proměněni, i ti, kdo se vojně vyhnuli a zůstali doma. Starý obchodník Štedrý už noviny neschovává

„Vidíš, oni můžou mít maso, a já ne.“

„To je něco jiného. Na vojně…“

„Na vojně…,“ skřípěl nevraživě obchodník, „už mně leze z krku ta vaše vojna. Mám vás plné břicho…“

„Válka…,“ bručel, „pořád jenom válka… Když to začalo, tak jsem si schovával noviny. Říkalo se, že je to velká doba, tak aby děti měly na tu velkou dobu památku. Teď už noviny neschovávám. Co je mně do války? Balíme do novin zboží.“

Zlostně se zasmál: „Velká doba… Na frontě u Brzezan dobylo naše vojsko s bezpříkladným elánem vpředu posunuté pozice nepřítelovy v hloubce dvou kilometrů… Mám velkou radost. Z toho má být jeden živ.“ (Str. 20)

Je to tak. Život se pokazil, zvetšel; byl čas umírat. (Str. 24) Ani Fábera už není co býval:

Starosta města knihkupec Oktávec a lékárník navštívili poslance dr. Aloise Fáberu se žádostí, aby zavítal do okresního města a výmluvným slovem pozdvihl mysl obyvatelstva. Poslanec Národní strany svobodomyslné si počínal podivně. Několikráte se dal zapřít, vymlouvaje se tu na množství naléhavé práce, ondy na podryté zdraví. Když pak se k němu přece vedrali, tu nalezli unaveného člověka se zvadlým obličejem a mdlým pohledem. Kaštanová bradka mu prokvetla a jeho kučery měly barvu pepře, smíchaného se solí. Do šťavnatého barytonu se vplížila chraplavost. Spatřiv svoje rodáky, chechtal se společensky, ale jaksi roztržitě. Pravil, že duchem stále zalétá v ona krásná místa, v město svého mládí, kde žil, rostl a zápasil; leč porušené zdraví mu nedovoluje, aby své drahé krajany osobně navštívil a stiskl jim pravici. Lékaři ho varují před rozčilením; klesá pod břemenem starostí. (Str. 99)

A co teprve vojáci; agent Raboch si o dovolené postavil kryt a zákop na zahradě, aby všem ukázal jak se žije v poli a jako „válečník“ tam i přespává. Jaroslav nemůže doma na měkkém spát a nakonec si ustele na podlaze… Jeho vývoj je nejzajímavější; dříve, přestože studoval, nevěděl ani čím je, ani co chce, ve válce ale našel překvapivě sám sebe i společenství, odmítá dezertovat a na frontu se vrátí.

„Tak přece jenom jedeš?“ vyčítavě se ozval Viktor. „Říkal jsem ti: nejeď, nemá to žádnou cenu.“

Desátník neodpověděl, ale v jeho nitru mluvil hluchý hlas:

– A co bych nejel? Tam u nás je odmlouvavý stařec Andrlík, svobodník Semecký a Náhlovský, četař. Vždyť ani nevím, co se tam děje, co ti hoši dělají. Jestli jsou ještě všichni pohromadě. A co tady…? Tady nic není. Nemám, co bych zde pohledával… – (Str. 130)

Cestou v horách si uvědomuje opravdovost okolí; pod tlakem smrti a vyčerpání jeho duše zpívá

Ten s modrým vyložením tahá desátníka za rukáv, prstem obkresluje hory a hučí do něho: „Vojna, kamaráde, vojna je tady prevít náramnej, execírka pro vraha. Kuchyň ti kolikrát nepřijde dva tři dny, není čím si tělo zahřát, darebnej fasunk, zastání žádný. Na Rusku to bylo lepší, taky žádnej med, toť se ví, ale aspoň nejseš tak zrasovanej.“ Desátníkova duše však odpovídá: – Krásně je tady, nevýslovně líbezně, tomu ty nerozumíš, vojáku s modrými výložkami. Míval jsem velké potěšení, když na mne připadla noční služba. Sedával jsem na kamenné zídce, kterou je ohraničena vinice, a naslouchal jsem tichu, které ševelilo mnohými hlasy. Noc bývala modrá, průhledná, sytě vanul teplý vítr. Spát se nechtělo. Na hlubokém nebi planuly třaslavé hvězdy, hvězdy okaté, ohromné. A v bílém světle se třpytily zkroucené úponky révy, stříbrné prstýnky, co se prodávají na pouti. Náruživě zpívaly cikády, starče s modrými výložkami, a já byl sám v celém vesmíru, desátník ode dne Jaroslav Štědrý, poslušně se hlásím v modrém vesmíru bez hranic. – (Str. 143)

Jenže smrt je všudypřítomná a nevyhnutelná

Stoupalo slunce skvoucí drahou, nad zubatými štíty se tetelil rozpálený vzduch, milostně zářila modrá obloha. Ani vánek se nehýbal. Skály svítily jako vybělené kosti. A mezi balvany se procházela smrt, oděná v ohnivé a železné roucho, chodila těžkým krokem, obklopena oblakem dýmu, natrpklým zápachem po spáleném střelném prachu, i ohlašovala se ječením, vytím a řinčením. Na koho prstem ukázala, ten musil s ní, ať chtěl, nebo nechtěl. Zjevovala se smrt v ohnivém keři a mluvila k vojákům hlasem burácejícím. (Str. 216)

Nakonec to skončí tak, jak musí… a je to konec důstojný; tragické završení toho, k čemu zápletka směřovala.

(Ale zamýšlená byla pentalogie a snad ji Karel Poláček i dopsal – zachoval se ale jen fragment.)

Odkazy:

POLÁČEK, Karel. Vyprodáno. Praha: Městská knihovna v Praze, 2016. ISBN 978-80-7532-186-2.

12345
1685907300000

Hodnocení hvězdičkami používá jako prevenci
opakovaného kliknutí anonymní cookie.
Pokud s tím nesouhlasíte, neklikejte.
Další podrobnosti k cookies zde.

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online