Wuwejův zápisník

Karel Poláček: Hrdinové táhnou do boje

10.02.2023 21:37, Wu | knihy | komentáře -

obálka knihy Hrdinové táhnou do bojeDruhý díl Okresního města sice pořád používá stejné techniky – opakování k zachycení stability, vykreslení svérázných postav a postaviček -, ale celé vyznění už je o dost vážnější. Začíná to zvolna, jen jako představa:

Velmi si přála zaplašit tuto politickou rozprávku. Neměla ráda, když se mluvilo o politice. Avšak obchodníku se chtělo tlachat. Jako každý pokojný a usedlý občan vášnivě miloval války ve vzdálených zemích. Takovou válku si představoval podle barvotisků, jež zdobí domácnosti. Hle, bílí kyrysníci útočí v sevřených řadách, mávajíce palaši. Města i vesnice hoří a dým stoupá k nachovému nebi. Pěšáci nastupují do bitvy a čákami kynou na pozdrav svému veliteli, jenž dalekohledem obhlíží bojiště. Vedle děla klesl těžce raněný vojín a mroucím hlasem vysílá poslední pozdrav své milce… Byl to důvěrně známý obraz, jenž ve zlatém rámci visívá v příbytku, kam nikdy nepronikne ryk vzdálených bojišť. (Str. 15)

Ba dokonce jako zajímavé časy, kdy se každým dnem láme realita:

Obchodník s manželkou odešel domů. Usedl ke stolu a rozložil před sebou noviny. Dívá se na potištěné stránky a nepoznává svůj oblíbený list. Noviny bývaly mdlé a ochablé. Ospale přežvykovaly denní zprávy: podobaly se rozvláčnému rozhovoru sousedů za letního soumraku; zdálo se, že se v nich opakují stále stejné zprávy, stále stejné politické situace; čas se v nich zastavil, a proto se krásně nad novinami podřimovalo. Nyní proudil tištěnými sloupci jarý, vzteklý život. Jaký rozruch! Jaký pokřik! Titulky se táhnou přes celou stránku – jaká to nebývalá novinka! Zdá se, že tučným nápisům dochází dech, že jim přeskakují hlasivky, jak vykřikují události. Obchodník čte, že naše čacké vojsko dobylo Šabace a Obrenovace. Nepřítel se dal na nespořádaný ústup a měl hrozné ztráty. Avšak ani naše ztráty nebyly nepatrné.

Hodiny nespěchajíce oznámily, že se přiblížil čas k odpočinku. Obchodník složil opatrně noviny a uložil je na skříň. Ještě jednou připomněl, že na ně nesmí nikdo sáhnout. Sám bude bedlivě opatrovati tu cennou památku. Děti budou v nich čítati a budou vzpomínati na Velkou Dobu. (Str. 33)

Jenže velmi brzy se doláme až do města… Ve dvou vlnách jsou odvedeni do války všichni tři synové obchodníka Štědrého a popisy jejich zážitků, ať už z válečného pole, nebo z cesty na frontu, nejsou žádná idylka.

V ospalé hlavě vířily nejasné obrazy; viděl hořící trámy a funivý sloup jisker; leží v bitevní čáře a lopatkou si hrabe důlek; pakbum, pakbum… repetí pušky a ve vzduchu kvílí neviditelné střely. Octl se v zmateném zástupu a ten zástup ho kamsi unáší; slyší podivný, nelidský nářek; zdá se mu, že v ranní mlze vystupují ze země postavy ruských vojáků, kteří třímají pušky s dlouhými, trojhrannými bodly; s mocným duněním vyrostl ze země černý keř a zavalil ho bahnem; cítí v ústech chuť bláta a mezi zuby vrže písek. (Str. 117)

S postupujícím časem a válkou je všeho nedostatek, město přestává žít svým zavedeným způsobem.

Žebrák si naříkal, protože lidská srdce kornatěla jako aprovizační chléb. Některé dveře se mu vůbec neotevřely a příbytky ztichly. Někdy se mu mezi dveřmi zjevila roztržitá, rozzlobená tvář; lidé říkali: „Sami nemáme, musíme posílat balíčky do pole na přilepšenou našim.“ A dveře se přibouchly, až se to rozlehlo v celém domě.

Svět se vyprázdnil, vyprázdnilo se i okresní město. Obyvatelé mají v lících napjatý, shánivý výraz; nevydrží na místě a pohybují se rychleji; málo času jim zbývá na sousedský tlach i na zádumčivé, pokojné mlčení. (Str. 227)

A přicházejí paradoxy toho, jak válka převrátila životy.

  • Růžička, který dělal poskoka panu vedoucímu, je teď poručík a svého bývalého šéfa Rabocha si vzal za pucfleka.
  • Naopak bývalý student, dnes důstojník, kterého profesor gymnázia potká a hlásí se k němu, na něj hrubým způsobem spustí.
  • Nejmladší syn Jaroušek sice na vojně trpí, ale cestu vlakem silně prožívá a zdá se, že ho začíná formovat. Ačkoliv… pečující maminku nahradil o nic méně pečující vojín Maštalíř...

Kdybych to chtěl vystihnout dvěma větami: Městečko si sice dál tlí ve své letargii, velký svět ho ale nelítostně drtí. I když zprostředkovaně a na dálku.

Odkazy:

POLÁČEK, Karel. Hrdinové táhnou do boje. Praha: Městská knihovna v Praze, 2016. ISBN 978-80-7532-198-5.

12345
1676061420000

Hodnocení hvězdičkami používá jako prevenci
opakovaného kliknutí anonymní cookie.
Pokud s tím nesouhlasíte, neklikejte.
Další podrobnosti k cookies zde.

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online