Wuwejův zápisník

Derek Beres, Matthew Remski, Julian Walker: Conspirituality

09.05.2024 21:37, Wu | knihy | komentáře -

obálka knihy ConspiritualityKonspiritualita je trefný pojem, spojení (vizte portmanteaux) slov konspirace a spiritualita. Vystihuje zvláštní chytlavost duchovních hledačů k nalézání a šíření konspiračních teorií. Na první pohled je to paradox, vždyť duchovno je hledání pravdy, jenže ono to je vlastně logické. Pátrači po duchovních světech a záměrech jsou naladěni na skrytost.

Obsah Roachova učení se točil kolem trojice pojmů: karma, iluze a vzájemná závislost. Tyto myšlenky dávaly Matthewovi velký smysl – svým způsobem mu dávají smysl dodnes (… ) Tehdy si neuvědomil, že tytéž tři koncepty, šmrncnuté odcizením a paranoiou, mohou splývat se třemi pilíři konspiračního myšlení, jak je vyložil politolog Michael Barkun. Nic se neděje náhodou. Nic není takové, jak se zdá. Všechno spolu souvisí. (Str. 27)

Poprvé se pojem objevil v článku The Emergence of Conspirituality z roku 2011 od britské nezávislé výzkumnice Charlotte Wardové a amerického sociologa náboženství Davida Voase.

Článek obsahoval první novodobou definici konspirituality, která ji označovala za „syntézu New Age (s pozitivním zaměřením na sebe sama), v němž převažují ženy, a světa konspiračních teorií (s negativním zaměřením na globální politiku), v němž převažují muži .“ Psali, že se jedná o „rychle rostoucí webové ideologické hnutí, které je živeno politickou deziluzí a popularitou alternativních světonázorů“.

Dále se tam píše:

„[Konspiritualita] nabízí širokou politicko-duchovní filozofii založenou na dvou základních přesvědčeních, z nichž první je tradiční pro konspirační teorie a druhé má kořeny v New Age:

1) Tajná skupina skrytě ovládá nebo se snaží ovládnout politický a společenský řád a…

2) lidstvo prochází ‚změnou paradigmatu‘ vědomí.

Zastánci věří, že nejlepší strategií, jak čelit hrozbě totalitního ‚nového světového řádu‘, je jednat v souladu s probuzeným světonázorem ‚nového paradigmatu‘.“ (Str. 19)

Dokud šlo o běžné nepravdy, nebylo to tak zlé, ale s pandemií, Q-anon a dalšími událostmi se spirála roztáčí a zesiluje. Díky internetu a sociálním sítím to má opravdu snadné.

Poučeni prací Wardové a Voase jsme zjistili, že studujeme explozi nových témat konspirituality prostřednictvím souhry popíračů COVIDu, reakční politiky Donalda Trumpa, vyvolávání strachu z očkování a sektářské vlny prorocké duchovní dynamiky. Konspiritualistická virální sdělení vklouzla do dávno vyladěného elektronického obchodu, který využívá sociální média, e-mailový marketing a webové stránky určené k prodeji knih, videokurzů a online konferencí vášnivým stoupencům se společnými obavami a touhami. (Str. 20)

Útok zdivočelého davu na Kapitol nebyl náhoda, stejně jako životy ohrožující konspirace o zdraví. Příznačný je i fakt, že Charlotte Wardová se po pár letech z výzkumnice stala propagátorkou a tématu propadla natolik, že pod jménem Jacqui Farmer vydávala konspirace vlastní (vizte článek Spiknutí, ilumináti a matka Země).

Autoři knihy spustili v květnu 2020 stejnojmenný podcast, ve kterém začali s nelehkým mapováním konspirituální scény. Všichni tři jsou duchovní veteráni, se světem alternativna mají bohaté zkušenosti.

Derek se jako novinář věnoval pseudovědě alternativních podvodníků se zdravím. Julian byl známým skeptikem světa jógy. Matthew se po letech strávených ve dvou duchovních kultech stal protikultovním aktivistou a výzkumníkem. (Str. 8)

Vědí, jak užitečný je svět jógy, bylinek, alternativ – ale také jak je plný nekorektnosti a manipulace:

Viděli jsme jasné přínosy nekonvenčních a personalizovaných wellness praktik v našich životech, jak netradiční spirituality mohou pomoci zacelit rány, které zanechalo Velké náboženství, a zaplnit prostor tam, kde konvenční medicína své pacienty zklamala. Věděli jsme však také, že tato kultura vznikla v ideologickém a ekonomickém prostředí, které chrlilo duchovní brak, emocionální manipulaci a pseudopolitickou demagogii. (Str. 8)

Kniha je rozdělená do čtyř částí:

  • Conspirituality 101 – obecný úvod, ze kterého je také většina citací výše, popisuje konspiritualitu obecně. Věnuje se Charlotte Wardové, předstíraným znalostem, duchovnosti katastrof, konspiritualitě QAnon apod.
  • Strange Atractors – tady identifikují vzory v historii a jejich proplétání – vztah nacismu a jǵy, kult těla, Iyengar, Rudolf Steiner, obavy o „čistotu krve“ a vakcinaci, vliv charismatu vůdců apod.
  • Gallery of Rogues – to je přehled nejvýraznějších postav – třeba J. „Pepe“ Searse, MAGA Life Coache, nebo Dr. Christiane Northrupové.
  • Beyond Conspirituality – příběhy od posluchačů (podcastu), kapitola o tom, jaké to je opouštět kult, přehled zdrojů a příspěvků.

A samozřejmě je velmi čtivá a zajímavá, jak v teoretických částech, tak i v těch přehledových.

Autoři používají pestrou angličtinu, současnou, plnou specifických výrazů, googlil jsem každou chvíli. Víte co je „a chef's kiss type of academic work“ nebo „trifecta“?

Odkazy:

(Překlady v ukázkách jsou kombinace DeepL, ChatGPT 4 a mých úprav.)

BERES, Derek, REMSKI, Matthew, WALKER, Julian. Conspirituality. New York, NY: PublicAffairs, 2023. ISBN 978-1-5417-0298-1.

12345
1715283420000

Hodnocení hvězdičkami používá jako prevenci
opakovaného kliknutí anonymní cookie.
Pokud s tím nesouhlasíte, neklikejte.
Další podrobnosti k cookies zde.

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online