Wuwejův zápisník

Heiko Schrang: Lži století, které znají jen zasvěcení

10.11.2019 22:06, Wu | knihy | komentáře -

obálka knihy Lži století, které znají jen zasvěceníJeště rád jsem vzpomínal na konspiračního teoretika (Andy Thomas: Konspirace – fakta, teorie, důkazy). Vedle toho, co padá ze Schranga, jsou Thomasovy texty přímo vzorem korektnosti. Lži století je název pravdivější, než se zdá. Některé vyvrácené nepravdy opravuje rovnou překladatel (třeba to o zlatých rezervách Německa na str. 55), některé tiše nechává být, ale mě z nich bolely oči:

Až dodnes se například tvrdošíjně zastává Darwinova teorie, že lidé se vyvinuli z opic. Zajímavé v této souvislosti však je, že věda stále marně hledá spojující článek mezi opicemi a lidmi. Existuje tu totiž jeden problém.

Proč se lidé vyvinuli jen z některých opic? Co se stalo ze zbytku? Když opice, jak známo, všechno napodobují, nabízí se nevyhnutelně otázka: Proč se ostatní opice po těch prvních neopičily a nestaly se také lidmi?

Uplynuly tisíce a tisíce let, ale opice zůstávají pořád opicemi. Nebo jste snad někdy slyšeli o opici, která by se najednou stala člověkem? (Str. 192)

Asi nepřekvapí sebejistota, s jakou jsou všechny konspirace prezentované jako fakta. Například v EU prý nikdo neví, jaké smlouvy a zákony platí.

Z Amsterodamské smlouvy se stala smlouva Maastrichtská, z ní smlouva Niceská a ta se nakonec proměnila na smlouvu Lisabonskou. Ve svém principu se ale nejedná o nic jiného než o úpravy předchozích úmluv; k úpravám se navíc přistupuje čím dál častěji, a nikdo tak vlastně pořád neví, co přesně v určitou dobu platí. (Str. 34)

To ale není všechno! Druhou část knihy tvoří popis „univerzálních zákonů“, duchovních zákonitostí. Ano, jde o překvapivou kombinaci konspirací s esoterismem. Ovšem nepřekvapivě s jeho bulvární formou, prezentovanou opět jako neoddiskutovatelné pravdy. Karma, reinkarnace, všechno je energie, fotony se chovají podle přání vědce, intuice je lepší než rozum:

Na rozdíl od intuice je však rozum velmi snadno manipulovatelný. Všichni známe ten stěží popsatelný pocit, onen „šestý smysl“, který nám někdy říká, abychom si radši dávali pozor, jindy naopak vysílá zprávu, že se cítíme dobře. Kdyby lidé naslouchali své intuici, byly by debaty na téma dobro a zlo naprosto zbytečné. Jediný, kdo vynáší soudy a rozlišuje mezi dobrem a zlem, je rozum. Naproti tomu intuice je instance v našem nitru, která disponuje nekonečným množstvím moudrosti. (Str.178)

A tak dále. A když už napíše něco, co se dá přijmout, vůbec to neumí vztáhnout sám na sebe. V kapitole Zákon rezonance pěkně popisuje, že každý vidí to, co vidět chce, že se obklopuje tím co vyzařuje, jak fungují sebenaplňující se předpovědi. Ale sám do té pasti padá. Jako konspirátorovi je pro něj svět konspirací plný a ještě je posiluje.

Nikdy bychom však neměli zapomínat na základní poučku: Věci, kterým věnujeme svou pozornost a energii, zcela nevyhnutelně porostou. (Str. 169)

V souladu s poučkou doporučuji věnovat pozornost něčemu jinému, tahle kniha je zkrátka špatná.

Odkazy:

nakladatelství Grada Publishing (!), Praha 2017, ISBN 978-80-271-0310-2, cena 279 Kč

12345
1573419960000

Hodnocení hvězdičkami používá jako prevenci
opakovaného kliknutí anonymní cookie.
Pokud s tím nesouhlasíte, neklikejte.
Další podrobnosti k cookies zde.

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online