Wuwejův zápisník

Ľudovít Ódor: Rychlokurz geniality

26.05.2024 19:18, Wu | knihy | výběr z knih | věda | komentáře -

obálka knihy Rychlokurz genialityVzděláním matematik, profesí ekonom se zkušeností z nejvyšší politiky (byl pět měsíců premiérem úřednické vlády Slovenské republiky) a schopnostmi skvělý popularizátor nás provádí 42 tématy současného poznání. Už to číslo napovídá, jak široký rozhled autor má (je to odpověď na základní otázku života, vesmíru a vůbec, vizte).

Kniha je rozdělená do oblastí. První jsou Světové megatrendy. Svět už dávno není uzavřený nebo izolovaný a některé trendy platí pro celou zeměkouli. Klimatické změny, nerovnoměrně rozdělené bohatství (průmyslová revoluce a síla myšlenek), stárnutí populace na Západě (a otázka důchodů) a nakonec otázka, proč je skoro všechno vyrobeno v Číně.

Když je řeč o celoplanetárních trendech, je do vesmíru jen kousek – následuje Fungování vesmíru. A to nejen na makro, ale i na mikroúrovni. Původ vesmíru a jeho první okamžiky, teorie relativity, kvantová fyzika, směr času a také chaotické chování systémů.

Nad neživým světem je vrstva života, tedy Biologický svět. Tady se zabýváme vznikem života a evolucí, dalším stupněm ovlivňování vývoje pomocí úprav DNA a nakonec klasickou otázkou, jesltli můžeme zůstat navždy mladí. Nebo alespoň významně prodloužit život.

Následuje Rozum a cit, tedy kapitola o vlastnostech mozku a mysli. Fungování neuronů, sítí, vědomí, duše a svobodná vůle. A také zkoumání lidskosti – sociální fungování, lidské chování a normálnost.

Od jedince se posouváme v oblasti Lidé a společnost ke společenským tématům. Kdo má vládnout a proč je demokracie nejlepší ze špatných řešení, jak je to s vírou a tolerancí, jaké jsou základní přístupy ke spravedlnosti a morálce. A také naše morální kompasy:

Jonathan Haidt tvrdí, že v otázkách morálnosti máme (minimálně) šest takových receptorů. Můžeme si je představit i jako šest knoflíků na ekvalizéru, které můžeme otáčet doleva a doprava, přidávat basy nebo ubrat z výšek nebo úplně vypnout subwoofer. A najednou máme úplně jiné morální přesvědčení. Co jsou tyto knoflíky zač a jak evolučně vznikly?

Péče/ubližování – lidé museli do výchovy potomků investovat mnohem víc než například myši. Proto byly evolučně opodstatněné silné negativní emoce, které prožíváme, pokud naše děti trpí. Na to jsou lidé velmi citliví: když vidí, že se někomu ubližuje; a právě proto se rodiče snaží o své děti pečovat co nejlépe.

Svoboda/útlak – i když jsme žili ve skupinách, nebylo v zájmu našich genů, aby nás jiní v jednom kuse utlačovali. Chráníme si své věci a snažíme se postavit tyranům.

Spravedlnost/podvod – pro přežití skupiny bylo důležité, aby každý v rámci svých možností přispěl k jejímu blahu. Nenávidíme ty, kteří na ostatních jen parazitují. Každý by měl dostat přesně tolik, kolik si zaslouží.

Věrnost/zrada – Tyto pocity nám umožňují efektivněji fungovat v naší partě. Loajalita je tmelem soudržnosti komunity.

Respekt/rozvrat – i skupiny zvířat velmi dobře vědí, jaká je v jejich tlupě hierarchie. Někteří více respektují autoritu, jiní patří spíše mezi rebely, ale je důležité, aby hlavní rozhodnutí ve skupině dělali ti nejchytřejší s největší autoritou (ne nutně nejsilnější).

Čistota/degradace – citlivost vůči nim pravděpodobně souvisí s tím, že jsme všežravci. Evoluce nás musela naučit vyhýbat se jedovaté potravě nebo nemocným lidem (abychom nechytili infekci). Později jsme tyto emoce začali pociťovat nejen vůči špinavým věcem nebo zkaženým jídlům, ale také vůči různým jiným věcem, které jsme považovali za nedotknutelné, ať už z náboženských, nebo světských důvodů. Proto se tento morální receptor často zaměňuje za pojem svatost. Některé věci jsou pro nás svaté, tedy nedotknutelné. (Str. 312)

V čem lidstvo exceluje je Technologická revoluce. Tady postupně projdeme jak fungují počítače, co je to Moorův zákon, jak je to s umělou inteligencí a jak se stroje učí, v čem jsou úskalí imitace mozku. Také o velkých datech, jejich sledování a prodávání technologickými firmami. A obraně proti odposlechu – šifrování, tajné zprávy, kyberbezpečnost.

Matematice se věnuje oblast Čísla a formy. Nedá se jí vyhnout, je to základní nástroj k pochopení světa. Podíváme se na náhodu a zázraky, na nejkrásnější matematické rovnice, problémy s nekonečnem, nahlédneme s fraktály někam mezi dimenze; na situace, kdy celek je víc než součet jednotlivých částí, i na vlastnosti sítí.

Důležité je také rozumět fungování státu. V oblasti Fundovaný občan nám autor nastíní jak hospodaří stát, jak fungují peníze, kde se bere ekonomický růst ale také co je to teorie her a jak uvažovat strategicky. A zejména jak kriticky myslet, rozpoznat a odmítat buldy.

Možná znáte pohádku o kohoutkovi a slepičce. Kohoutkovi v hrdle něco zaskočilo a slepička utíká ke studni, aby mu dala vodu. Ta však chce klíče od paní, která zase chce dopis od pána atp. Slepička se docela naběhala, než postupně každému sehnala, co chtěl, a mohla zachránit svého partnera. Stejně komplikované to bylo v minulosti, když jste byli třeba pekař, potřebovali jste nové boty a švec zrovna nechtěl chleba. Vyměňovat spoustu zboží a služeb byla dřina. Dokud nepřišla významná inovace: peníze. Kouzlo peněz je v tom, že když je všichni akceptují jako prostředek ke splacení dluhů, něco koupit nebo prodat je najednou hračka. Stačí použít prachy. S vynálezem peněz mohl motor ekonomiky najednou přejít na vyšší rychlostní stupeň.

Peníze jsou vlastně jen všeobecně akceptovanou věcí na splacení dluhů. Jejich hodnota spočívá v tom, že každý věří, že později je bude moci použít k obchodní výměně. V jejich DNA je pevně zabudována důvěra. Bez této tajné ingredience mohou peníze své kouzlo snadno ztratit. A naopak: pokud společnost slepě důvěřuje, funkci peněz může sehrát cokoli. Například i obrovské balvany s kruhovým otvorem uprostřed (viz poznámka na okraj). (Str. 517)

A na závěr oblast možná nejdůležitější – Spokojený život. Jak ho v dnešní době vést? Vědecký pohled a rady k tomu, jak zůstat déle ve formě, že klíčem ke šťastnému životu jsou zážitky a nikoliv věci, proč je důležitá finanční gramotnost, o systematických chybách a pravděpodobnosti.

Každou kapitolu uvádí Shootyho obrázek:

Rychlokurz geniality, kap. 31 - úvod

A dva citáty, první vážný, druhý vtipný nebo ironický:

Rychlokurz geniality, kap. 31 - citáty

Pojetím je to kniha shrnující, podobně jako třeba Veverkova Evoluce svým vlastním tvůrcem. Rozsah se ovšem daří redukovat tak, aby byl srozumitelný a přínosný, a text je psaný s nadhledem a humorem. Výsledek je skvělý, rozhodně se na něj podívejte!

Odkazy:

ÓDOR, Ľudovít. Rychlokurz geniality. Praha: N Press, 2023. ISBN 978-80-8230-197-0.

12345
1716743880000

Hodnocení hvězdičkami používá jako prevenci
opakovaného kliknutí anonymní cookie.
Pokud s tím nesouhlasíte, neklikejte.
Další podrobnosti k cookies zde.

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online