Wuwejův zápisník

Lao-c': Tao te ťing (překlad Berta Krebsová)

16.10.2014 00:31, Wu | knihy | duše | komentáře -

obálka knihy Lao-c': Tao te ťing (překlad Berta Krebsová)Berta Krebsová sice myšlenku pořídit nový originální překlad Tao te ťingu, základní knihy taoismu, nosila v hlavě dlouho, pustila se do ní ale až po více než dvaceti letech studia čínštiny. Zpočátku to šlo snadno, ale jak se do textu nořila, potíží přibývalo.

Neboť čím hlouběji jsem pronikala do textu, tím obtížnější se mi počal jevit. Pod jednotlivými slovy a výroky se rozvírala tak mnohotvárnná šíře a nedohledná hloubka, že mne přepadala bezmocnost při pomyšlení, budu-li vůbec s to ji aspooň částečně zachytit a překlad dokončit. Obsahová šíře čínských znaků ponechává totiž překladateli na vůli výběr mezi mnoha významy.“ (Str. 6)

Zatímco u literatury se z kontextu význam odvodí poměrně snadno, u filozofického díla, kde je terminologická přesnost klíčová, je nutné volit pečlivě a slovo zasazovat do celé myšlenkové stavby. A když je filozofické dílo zároveň básní, je to ještě mnohem obtížnější – jak zachovat přesnost a neponičit poetiku?

Kdokoli se chce zmocnit světa a zacházet s ním,
ten - jak já jsem viděl - ztroskotá.
Neboť svět je posvátná nádoba,
s kterou nelze zacházet.
Kdokoli s ní chce zacházet, zničí ji.
Kdokoli si ji chce přisvojit, ztratí ji.

Mezi bytostmi některé vedou, jiné následují.
Dech některých vane jemně, jiných prudce.
Některé jsou silné, jiné slabé.
Některé se dovršují, jiné uvadají.

To je, proč moudrý odmítá vše,
co je přehnané,
co je výstřední.
co je přes míru.
(Str. 94, 29. kapitola)

Další problémy se objevily, když jsem svůj překlad začala porovnávat s překlady jinými. Musela jsem znovu prověřovat opodstatněnost svých interpretací, zdůvodňovat svá pojetí tam, kde z hlediska gramatického byl i jiný výklad možný, případně si dokazovat neúnosnost mylných překladů.“ (Str. 7)

Výsledek je naprosto fascinující a ne náhodou se na záložce píše, že překlad Berty Krebsové „představuje dodnes jedno z nejzávažnějších děl české sinologie. Je pilířem, na němž stojí veškeré naše další studium čínské filozofie.“ Za každou kapitolkou Tao te ťingu je zařazen rozsáhlý filologicko-filozofický výklad. Autorka tu komentuje jednotlivé myšlenky dané kapitoly, zařazuje je do celé filozofie, vysvětluje, proč zvolila tu kterou interpretaci či význam slova, uvádí i alternativy a vše porovnává s dalšími překlady. Je to pokaždé několik stránek drobným písmem a čtou se jako detektivka.

V této kapitole uplatňuje autor svou virtuozitu v paradoxní hře se slovy, k níž dává čínština mimořádné možnosti. Činí tak pomocí výrazů, jichž lzze užít v různém smyslu i v různé gramatické funkci. Je to jednak slovo č', jež znamená 'znát, vědět, chápat, rozumět, poznat', a slovo ping, znamenající 'nemoc, onemocněnt, trpět, utrpení, soužení, vada' atd. V první větě je tedy možno překládat 'znát nepoznané' nebo 'chápat nepochopitelné', 'rozumět nesrozumitelnému'. anebo 'vědět, že nevím', což vzhledem k Sokratovu výroku svádí evropské badatele nejvíce; ovšem další věta: 'nevědět, že vím', nedává dosti smyslu. Proto se různě obchází; RW například má: 'Vědět, že nic nevíme, je nejvyšší. Nevědění považovat za vědění je utrpení' (Wissen, dass man nichts weiss, ist das Höchste. Nichteissen für Wissen achten, ist Leiden). JB má: 'Kdo má vědění, ale činí dojem nevědoucího, je na výši; kdo činí bez vědomostí dojem vědoucího, je nemocen.' J. J. L. Duyvendak, který přizpůsobuje svou verzi výroku Konfuciovu (...)
Svou verzi jsem zvolila se zřetelem k předchozí kapitole, v níž se mluví o tom, co zůstává 'nepoznané', co 'není známé', a protože, jak jsme mohli již několikráte zjistit, existuje mezi jednotlivými kapitolami zpravidla určitá návaznost, domnívám se, že správnější interpretace se 'chápat, co není známé, co nelze poznat'.

(..., str. 189, komentář k 71. kapitole)

Všimněte si rozsahu a velikosti písma komentáře (str- 212-213):

str. 212-213

Na konci knihy je ještě uveden kompletní text v originále, pro případ, že byste si chtěli něco zkontrolovat sami...

str.

Zkrátka, chcete-li do myšlenkového systému taoismu skutečně proniknout a porozumět jeho základní knize skutečně do hloubky, není jiná volba (kromě tohoto webu, samozřejmě).

Samotný obsah taoismu jsem naznačil v samostatném článku (Co znamená wu-wej); pokud jde o Tao te ťing, až teď, při posledním přečtení jsem si uvědomil, jak odtažité od věcí člověka je učení Starého mudrce.
Ta moudrost je … nelidská.

nakladatelství DharmaGaia, Praha 1997, ISBN 80-85905-94-8, cena 185 Kč

12345
1413412260000

Hodnocení hvězdičkami používá jako prevenci
opakovaného kliknutí anonymní cookie.
Pokud s tím nesouhlasíte, neklikejte.
Další podrobnosti k cookies zde.

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online