Wuwejův zápisník

Jaroslav Seifert, Stanislav Segert: Píseň písní

29.07.2019 22:07, Wu | knihy | komentáře -

obálka knihy Píseň písníNejkrásnější z písní Šelómových přeložili Jaroslav Seifert a Stanislav Segert přímo z hebrejského originálu Šír haš-šírím. Čekal jsem tedy krom biblické obraznosti i vklad básnický, nějaké rýmy, aspoň občasné; melodii, která dělá píseň písní. Ale nedočkal jsem se, verš je důsledně volný, patrně kvůli přesnosti. Škoda.

Obrazy jsou ovšem krásné, je to píseň plná lásky a touhy:

Až odvane den
a prchnou stíny,
půjdu si na horu myrhovou,
pahorek kadidlový.
Vše na tobě je krásné, milá má,
a není poskvrny na tobě. (Str. 26)

Rozevláté ilustrace Jaroslava Šerých ji výborně doplňují:

Píseň písní, str. 22-23

Výsledkem je tedy opravdu půvabné dílko.

Zahlédl jsem pokusy vykládat tuto píseň, začleněnou do bible, jako podobenství o lásce k Ježíši. Po jejím přečtení ovšem nemohu souhlasit, je to evidentně píseň milostná. Konstatuje to ostatně i Jaroslav Seifert v doslovu:

Snad tu napomáhá i jistá posvátnost, která je s tímto dílem nerozlučně spjata. Nestrachujte se, nevěříme žádnému z těchto alegorických výkladů, kolik jich už bylo. Odmítáme je, i když se nepodivujeme, že znovu vznikaly. Musily patrně vznikati, když tyto písně, tak rozkošně pozemské, počaly být zpívány v synagogách, aby byly pak vřazeny do posvátných Písem. Vznesly se však k nebi silou své vlastní krásy a na vlastních křídlech pozemských. (Str. 65)

O pár řádků dál upozorňuje, že také tato píseň ovlivnila spoustu dalších děl, ať už lidových, nebo známých básníků. Zmíní staročeskou „Otep myrhy“, slovní spojení růže šáronská, hlas hrdličky v Máchovi, Nerudu, ze světových Herder, Goethe, Heine… Stojí tedy za to ji znovu číst.

Odkazy:

nakladatelství Vyšehrad, Praha 2013, ISBN 978-80-7429-382-5, cena 178 Kč

12345
1564430820000

Hodnocení hvězdičkami používá jako prevenci
opakovaného kliknutí anonymní cookie.
Pokud s tím nesouhlasíte, neklikejte.
Další podrobnosti k cookies zde.

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online