Wuwejův zápisník

Jan Fingerland: Hebrejky

24.01.2024 22:06, Wu | knihy | výběr z knih | komentáře -

obálka knihy HebrejkyMimořádně erudovaná a přitom čtivá analýza hebrejských žen. Podtitul Biblické matky, démonky, královny i milenky sice naznačuje šíři, ale naprosto nemůže ukázat, jak propracované je přemýšlení o každé z postav. Je to brilantní kulturologická analýza s přesahy do biblických studií, popkultury, historie, literatury…

Není to dílo vědecké ani věroučné. Mnohem spíš jde o pokus číst biblické příběhy prizmatem kulturní historie, literární teorie, antropologie, psychologie nebo politologie. Zároveň odráží mé zjištění, jak dojímavé a zajímavé jsou některé biblické postavy a osudy i po tisíciletích. (Str. 5, Předmluva pro ženy i ostatní lidi)

Jako ilustraci, kam se mohou úvahy ubírat, pár příkladů. Eva a polidštění muže (a kontrast s patrilokální hebrejskou kulturou):

V biblické verzi je to Eva, kdo polidští muže, a to zdaleka ne jen sexuálně. Adam si uvědomí svou nahotu, a po odchodu z ráje se stane zemědělcem, člověkem, jenž se živí vlastní prací a stojí na vlastních nohou. Už není věčným dítětem v ráji. Je to Eva, kdo ho převede na druhou stranu, k civilizaci i k dospělosti. Společně požijí ovoce, uvědomí si svou konečnost, svou zodpovědnost i svou schopnost se o sebe postarat. Jsou připraveni opustit ráj dětství a společně vyrazit do života, protože takový je úděl lidí.

V souvislosti se stvořením ženy zazní nenápadná věta: „Proto muž opouští svého otce a svou matku a přiklání se ke své ženě.“ Starověká hebrejská kultura byla „patrilokální“, po sňatku žena odcházela od své rodiny za svým manželem. Zde ale bible, když mluví o lidském osudu, říká něco jiného: muž, který se stává manželem, následuje ženu. Protože ona je tím, kdo z něj udělá člověka. A ano, v takové interpretaci je žena tím, kdo je iniciativní, ale ne nutně v negativním smyslu. (Str. 20)

Byla Noemova manželka na stejné lodi, nebo musel čelit i jí?

První zkouška pro samotnou paní Noemovou musela přijít dávno před potopou. Pozdější nebiblické legendy s oblibou líčí výsměch, jemuž byl praštěný Noe vystaven od svého okolí, když začal na souši stavět třípatrovou loď. Patřila mezi posměváčky i Noemova manželka? Nebo naopak stála pevně při svém partnerovi? A pokud ho podpořila, věděla, tak jako on, o hrozící zhoubě? Nebo jen důvěřovala, že jeho absurdní úsilí má nějaký utajený smysl? Bible o tom nic neříká.

S tím souvisí jiná otázka: byla (nebo její synové, případně snachy) zachráněna pro své osobní kvality tak jako Noe, „spravedlivý ve svém pokolení“ nebo přežila jen proto, že byla náhodou jeho manželkou? Biblický text ani tady nic určitého neříká. Svou vlastní interpretaci poskytují pozdější židovské legendy, křesťanské novozákonní převyprávění a také Mohamedův korán, který řadu biblických příběhů převzal a upravil podle svého, včetně legendy o světové potopě. Křesťanská tradice většinou chápe paní Noemovou stejně pozitivně jako Noema, a zdůrazňuje, že i ona musela uplatnit řadu ctností víru během stavby archy, odvahu během plavby a vytrvalost poté, co voda odpadla a bylo potřeba obnovit civilizaci. (Str. 45)

A co porodní báby z příběhu Miriam, sestry Mojžíše. Ty měly podle nařízení faraona zabíjet novorozené hebrejské chlapce, ale nechávaly je žít. Podle bible se bály Boha, což může znamenat spíše uznávání vyššího zákona (než obavy z trestu).

V tomto případě se staly jakýmisi „porodními bábami“ nového národa, jenž se měl teprve narodit. Bible uvádí jejich jména, Šifra a Pua, jsou to jediné postavy, které mají v této epizodě Exodu jméno, kromě Mojžíše. Úvahy starých rabínů se točily kolem několika otázek. Například znamená to snad, že stovky tisíc otroků měly jen dvě porodní báby? Nebyly tyto dvě jen představitelkami ostatních u dvora? Nebo jde o dvě konkrétní ženy, jež se vzepřely? Anebo snad o jména dvou „porodních cechů“ nikdo jiný nemá v příběhu vlastní jméno, proč tedy právě ony?

Možná důležitější byla ale otázka, jaké byly národnosti. Není jasné, zda se jednalo o Egypťanky, nebo Hebrejky. Bible je označuje jako „porodní báby Hebrejců“, ne hebrejské porodní báby, což umožňuje obojí výklad. V obou případech by měla epizoda trochu jiné vyznění.

Buď by se jednalo o vzpouru faraonových vlastních lidí, jakési „spravedlivé mezi národy“ své doby, anebo odmítání kolaborace dvou Hebrejek proti vlastnímu národu. Bible nás, jako v mnoha jiných případech, nechává vybrat. Varianta, že se vzepřely Egypťanky proti vlastnímu vládci kvůli pouhým otrokům, je docela dobře možná. Nebyly by totiž v příběhu samy. (Str. 88)

Vyprávění o ženě, která chtěl rozpůlit dítě z příběhu o Šalamounově moudrosti (a také starší a drsnější příběh kanibalismu v obleženém Samaří) by mohly být myšlenkové experimenty:

Obě příhody mají společnou ještě jednu věc. Jsou oproštěny od jakýchkoli popisů a detailů, jejich hrdinky nemají jméno, tvář ani jinou specifickou vlastnost. Vlastně tak trochu působí jako zadání početního příkladu v učebnici matematiky. Nebo spíše myšlenkový experiment, hypotetický extrémní případ, který má testovat právní, logické a morální hranice.

A tak se možná tyto anekdotické příběhy zrodily — ne jako odraz skutečných událostí, ale jako hříčky nebo myšlenkové modely starověkých mudrlantů, kteří si pohrávali s různými možnostmi, bez vazby na reálné události. Uvědomit si to je vlastně úleva. (Str. 172)

Ale to byly jen náznaky a krátké ukázky; každá kapitola má nejméně deset stránek a příběh biblické ženy probere z mnoha úhlů pohledu. Doprovází je řada ilustrací ze všech možných období včetně těch nejnovějších nebo kontroverzních zpodobnění, jako například Zvěstování Johna Colliera s Pannou Marií jako mladou dívkou v teniskách (str. 290-291):

Hebrejky, str. 290-291

Opravdu výborná kniha. A pokud se – stejně jako já ze začátku – bojíte, že to bude příliš biblické, tak nemusíte. Je to moderní čtení starých příběhů.

Odkazy:

FINGERLAND, Jan. Hebrejky. Praha: Nakladatelství Pražské příběhy, 2022. ISBN 978-80-908735-0-6.

12345
1706130360000

Hodnocení hvězdičkami používá jako prevenci
opakovaného kliknutí anonymní cookie.
Pokud s tím nesouhlasíte, neklikejte.
Další podrobnosti k cookies zde.

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online