Wuwejův zápisník

Benjamin Kuras: Nebýt Golema

28.01.2020 22:28, Wu | knihy | komentáře -

obálka Nebýt GolemaKniha s podtitulem Rabbi Löw, židovství a češství je fascinující přehled židovství v Čechách i ve světě, v současnosti i v historii. Když ale přijde na detaily nauky rabbiho Löwa, ani Kurasovy jazykové schopnosti to nezachrání. Löw je sice už novověký, ale pořád dávný náboženský učenec a jeho nauka tomu odpovídá.

Ten Boží design, hebrejsky zvaný celem elohi, si Löw bere jako jeden z pilířů, na kterém staví psychologii lidské tvořivosti. Löwova „Teorie obrazu Božího“ vypadá ve stručnosti takto: Člověk je jediná živá bytost vybvená Božím designem, který jej staví o třídu nad ostatní živočichy.

Boží celem člověku dává autonomii a nezávislost, svobodnou vůli a tím také schopnost transcendence, čili překonávání svých omezení. Má tedy i schopnost vymykat se mechanickému chodu přírodních zákonů.

Celem je zdroj osvícenosti pramenící z Božího světla, zdroj srozumitelnosti Božího slova a Boží vůle. Celem je to, co je v člověku transcendentní, věčné, nehmotné, nezničitelné, nesmrtelné. (Str. 125)

Samozřejmě Löwovo dílo má spoustu důležitých myšlenek, nejen náboženských:

Dobro je možné poznat jen prostřednictvím jeho protikladu. Ostatně všechny věci chápeme konstrastem. Jen pohledem na čerň pochopíme běl. Podstata konečného vysvobození se nám objasní, jen když chápeme svoje vyhnanství. (Str. 19)

Ale gigantičnost jeho přínosu, jak ji Kuras zmiňuje:

Nebýt Golema, asi by málokterého Čecha napadlo, že Rabbi Jehuda Löw, syn Becalelův – mudrc, vědec, mystik, pedagog, psycholog a disident, jehož šíře myšlenkového záběru se nevejde do žádné zjednodušené klasifikace a jehož gigantický duch se provívá všemi kategoriemi soudobého intelektuálního snažení, jemuž se podařilo v jedné myšlenkové soustavě smířit přírodní vědy a racionálno s metafyzikou duchovní reality intelektem samotným nepoznatelné – patří navždy mezi obry nejen židovského, ale i českého kulturního a duchovního dědictví. Že tedy má co sdělit Čechům a češství všech dob – včetně této. (Str. 15)

tu já rozpoznat nedokážu. Když to ze svého pohledu shrnu – čtěte ji jako velmi poutavou knihu o židovství - a z textu o Löwovi asi jen to, co s vámi rezonuje.

Odkazy:

Křesťanské etice například asi ze všeho nejvíc uškodilo dogma dědičného hříchu, které člověka částečně zbavuje odpovědnosti. Člověk křesťanský hřeší, protože se rodí jako hříšník – nemůže jinak. V judaismu se člověk pouze hříšníkem stává, když se dopouští hříchu. A přestává jím být, když hřích odčiní. Podle toho je pak souzen výlučně za spáchaný konkrétní hřích, nikoli za abstraktní hříšnost. (Str. 136)

nakladatelství Eminent, Praha 2015, ISBN 978-80-7281-462-6, cena 249 Kč

12345
1580246880000

Hodnocení hvězdičkami používá jako prevenci
opakovaného kliknutí anonymní cookie.
Pokud s tím nesouhlasíte, neklikejte.
Další podrobnosti k cookies zde.

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online