Wuwejův zápisník

Benjamin Kuras: Tao sexu

03.11.2005 20:32, Wu | knihy | výběr z knih | komentáře -
Tao sexu

Jazyková lahůdka. Jsem si jistý, že i kdyby psal o něčem méně zajímavém a přitažlivém (no, po pravdě řečeno, takové jsou všechny ostatní činnosti), stálo by to za to. Možná až na obecnou psychologii. A kdo ví, jestli by i z toho neudělal zábavné čtení. Těch hříček, náznaků, inteligentního humoru! A plný, barvitý způsob vyjadřování. Třeba věta v těle se nám na různých místech hromadí všelijaké chuchvalce a zádrhely neproudících energií, které tuhnou, tuchnou, tlí a puchnou; není to nádhera?

A pak je tu věcný obsah. Ujišťuji vás, že dvě kapitoly s definicí taoismu patří k tomu nejlepšímu, co jsem o něm četl. Úryvky:

Klasický taoismus se raději o ničem nepře a s potěšením vnímá, jak ten svět teče a proudí, jak se věci třou jedna o druhou, křesají a jiskří, tančí, kmitají, šukají, bublají a šustí, mazlí se a tetelí se něhou, vášní a pářením.

Hlavní věc, kolem které se kniha točí, je samozřejmě tao sex. Ale o tom si už přečtěte sami…

A tak, chcete-li někomu vysvětlit celou filozofii taoismu jednou větou, zkuste toto: z čeho si nelze dělat srandu, to nelze brát vážně.

P.S. Posledních pár měsíců vnímám knížky i hmatem. Blbost, co? Ale každá má jinak silný papír, drsný nebo hladký, hřejivý nebo bez pocitu. Je-li mezi vámi někdo podobně postižený, vězte, že tady jsou stránky silnější než obvykle. Důvod bude nejspíš ryze pragmatický (aby knížka nebyla příliš tenká), ale při otáčení stránky je to prima. Taková solidnost z toho sálá.


Aktualizace 30. 12. 2022: Když si s odstupem sedmnácti let čtu svůj článek, musím tehdejší nadšení trochu korigovat. Ne že by kniha nebyla plná jazykových hříček a nebyla radost ji číst, ale ten taoismus je přece jen poněkud zjednodušený. Pro hrubou představu to stačí, ale je třeba přečíst si i něco dalšího.

Tao je etické ne proto, že to vyšší moc přikazuje, nýbrž proto, že etické jednání je v harmonii s tokem vesmíru a plynulým prolínáním sítí jeho tvorby, tudíž je ozdravující. Oproti tomu neetické jednání se toku vesmíru staví na odpor a sítě tvorby trhá, čímž působí řevnivost, nevraživost, útrapy, bolesti a nemoci. Obráceno naopak to tedy znamená, že etické je vše, co oživuje tvorbu, působí harmonii a zdraví, neetické je vše, co tvorbu oslabuje, harmonii a zdraví rozkládá, bez ohledu na to, kdo co kdy přikázal. (Str. 18)

Taoismus je tu pěkně promíchaný s moderními poznatky, kupříkladu tyhle vyjmenované druhotné zisky z nemocí (poprvé asi Freud, hodně rozvedl a zpopularizoval Eric Berne a typické téma psychosomatiky):

Taoismus se nezabývá u sexu aspekty sociálně mravními, nýbrž zdravotními a léčebnými, fyzicky i psychologicky. Co je léčebné, to je bohulibé. Ne každý z nás se chce léčit, protože léčit se znamená brát za sebe odpovědnost. Svět je plný lidí, kteří budou raději churavět, aby mohli odpovědnost svádět na někoho či něco jiného, či aby své milované a milující za něco vytrestali nebo jim alespoň měli co vyčítat a zkomplikovali jim život. Léčit lidi, kteří nechtějí být léčeni, je v taoismu hrubým porušením kosmických zákonů. (Str. 32)

No a tao sex, to je kapitola sama pro sebe; četl jsem to mnohokrát v nejrůznějších příručkách, o vtahování energie, o taoistickém svalu a jeho stažení. Podle mých zkušeností to ale funguje přesně naopak, stažení vyvrcholení nezastaví ale uspíší, klíčem je uvolnění – ale o tom se nikde nepíše. Jestli oni všichni ti západní taoisté nevyprávějí pohádky a neopisují je jeden od druhého?

Každopádně popisy jsou hravé a evokují „výčtovost“ starých čínských spisů:

Sexuální energie se vyskytují v různých formách a stupních, které spadají do dvou základních a velmi odlišných kategorií zvaných chtíč a něha. Rozdíly mezi nimi jsou naprosto zásadní a to tyto: Chtíč zotročuje, něha osvobozuje. Chtíč duši mrská, něha ji chlácholí. Chtíč válčí, něha smiřuje. Chtíč je sebestředný, něha se otvírá světu. Chtíč je bigotní, něha je zvídavá. Chtíč je panovačný, něha je hravá. Chtíč nás ochuzuje, něha obohacuje. Chtíč vyčerpává, něha oživuje, hojí a léčí. Něha je energie terapeutická, a to v kontextu sexuálním i nesexuálním. (Str. 49)

S nelibostí jsem si ale všiml, že už i tady jsou zárodky pozdějšího zkreslování a překročení hranice, kdy se z nadsázky stává manipulace a nesmysl. Jako třeba tady:

Z mužů se tak pomalu ale jistě stává zbytečnost, ne-li škodná.

Nahání jim to takovou hrůzu, že ztrácejí mužskost i mužství. Činí tak mnoha důmyslnými způsoby. Někteří se uchylují k samoobsluze, je to bez problémů. Z jiných vyrůstají homosexuálové s tvrzením, že se tak již narodili jako plnoprávná biologická predispozice a etnická menšina, která žádá právo stát se většinou. Biologická predispozice je pojem laskavější k jejich matkám než tvrzení, že to zavinily ony, jak bylo v módě donedávna. Jiní se vrhají na násilnictví jako jedinou možnost, jak si vracet nad ženami iluzi moci. (Str. 10)

Že žádá právo stát se většinou? To nemohl myslet vážně… nebo ano?

Odkazy:

KURAS, Benjamin. Tao sexu. Praha: Eminent, 2003. ISBN 80-7281-178-9.

12345
1131046320000

Hodnocení hvězdičkami používá jako prevenci
opakovaného kliknutí anonymní cookie.
Pokud s tím nesouhlasíte, neklikejte.
Další podrobnosti k cookies zde.

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online