Wuwejův zápisník

J. Barrie Shepherd: Aspects of Love - An Exploration of 1 Corinthians 13

18.09.2019 23:23, Wu | knihy | duše | komentáře -

obálka knihy Aspects of Love – An Exploration of 1 Corinthians 1313. kapitola prvního z dopisů sv. Pavla Korintským je úžasné poselství lásky; text, který hovoří sám o sobě a umí oslovovat i po tisících let. Rozumíme mu ale dobře? Když ho čteme samostatně, neztrácíme kontext, v jakém jej Pavel napsal, neuniká nám, co přesně větami myslel?

V předchozích kapitolách Pavel pronesl praktické rady, řešení a přístupy k uklidnění dohadů. V třinácté kapitole však hledá vyšší úroveň. Che se dostat nad, nebo možná lépe řečeno pod všechny hádky, sporné otázky a antipatie. Chce dát nové podklady, lepší a pevnější základy pro novou a silnější církev. (Str. 46)

A i kdybychom se od toho oprostili a soustředili se na současnost – nezůstáváme na povrchu slov?

Má původní motivace k hledání knihy byla ovšem jednodušší; byv osloven a pohnut krásou vyjádření, chtěl jsem se poselstvím více zabývat, rozvést jej a včlenit do svého vnitřního světa. Teprve až čtení knihy pastora presbyteriánské církve mě na výše uvedené aspekty upozornilo. A rozhodně za to stojí. Ukazuje totiž, jak radikální zpochybnění všeho, na čem si v moderním věku zakládáme, Pavlovo vyjádření je. Moderní druhy komunikace (kdybych mluvil jazyky); znalosti, věda, vzdělání, to vše je bez lásky bezcenné, ba nebezpečné.

Když Pavel píše, že i kdyby rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, bez lásky není ničím, jistě vzpomíná na sebe.

(… ) ale ve svém životě se poučil, jak snadno se znalosti bez lásky obrátí v prokletí. Jeho znalost zákona mu dovolila stát za těmi, kdo ukamenovali Štěpána, prvního křesanského mučedníka, k smrti, a opatrovat jejich pláště. (překlad ze str. 23)

Dokonce i dary a charita postrádají smysl, nejsou-li vedeny láskou.

Další téma, které – byť nevysloveno – patří pod 5 (Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy), je odpuštění; to skutečné. Kdy byl mělo být odpouštěno? A co strašlivé situace, kterých je lidská historie plná, třeba hrůzy holocaustu?

Může být odpuštění tak levné? Kdy a proč a jak by mělo být poskytnuto? Musí být poskytnuto vždy? Je odpuštění přiměřená, ba etická, reakce po zmíněných situacích? (Str. 79)

Ne, jistěže ne. Jen pokání a změna života na jedné straně může vést k odpuštění na straně druhé, obnovení přátelství. Taková láska není nic lehkého – a je to v pořádku.

A tak by se dalo pokračovat. Na to, jak útlá kniha to je, přináší spoustu témat k přemýšlení. A třináctou kapitolu dobře osvětluje, takže má očekávání splnila.

nakladatelství Wipf & Stock, Eugene, Oregon, USA, 2010, ISBN 978-160899-720-6, cena 19.80 €

12345
1568841780000

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online