Wuwejův zápisník

Nejkrásnější poselství lásky

24.04.2019 22:23, Wu | duše | komentáře -

Nevím, jak mi mohlo tolik let unikat tohle poselství lásky. Přitom je to jedna z nejcitovanějších částí Bible.

Jedná se o třináctou kapitolu z prvního listu Korintským, dopisu, v němž apoštol Pavel vyjadřuje svou starost nad děním v církvi v Korintu. Třináctá kapitola ovšem mluví obecně, je to poklona lásce jako principu.

 1. Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon.
 2. Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem.
 3. A kdybych rozdal všecko, co mám, ano, kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje.

 1. Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá.
 2. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy.
 3. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy.
 4. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá.
 5. Láska nikdy nezanikne. Proroctví – to pomine; jazyky – ty ustanou; poznání – to bude překonáno.
 6. Vždyť naše poznání je jen částečné, i naše prorokování je jen částečné;
 7. až přijde plnost, tehdy to, co je částečné, bude překonáno.
 8. Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, usuzoval jsem jako dítě; když jsem se stal mužem, překonal jsem to, co je dětinské.
 9. Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne.
 10. A tak zůstává víra, naděje, láska – ale největší z té trojice je láska.

(1. Korintským 13, český ekumenický překlad)

Může být krásnější vyznání?

12345
1556137380000

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online