Wuwejův zápisník

Martin Pokorný: Odezvy a znaky - Homér, Dante a Joyceův Odysseus

23.04.2019 21:47, Wu | knihy | komentáře -

obálka knihy Odezvy a znaky – Homér, Dante a Joyceův OdysseusJak je patrné z článku o Joyceově Odysseovi, je to dílo natolik komplexní, že může dát – a také dává – prostor pro celoživotní literární bádání. Je tudíž nanejvýš vhodné přečíst si alespoň nějakou sekundární literaturu, která pomůže s interpretací, upozorní na zjevné nebo známé objevy a analogie, případně doplní nový pohled.

Martin Pokorný ve své knize přesně to dělá. Staví vedle sebe Homéra, Dantovu Božskou komedii a ukazuje, jaké napětí vytvářejí a jak spolu rozmlouvají.

(...) pokud Odysseiu chápeme jako lešení, pak zkrátka v mnoha kapitolách nemá co držet anebo naopak nemá dostatečnou nosnost. Vztah k Odysseii se obohatí a může se rozšířit na celou knihu teprve poté, co se vztah eposu a románu stane vzájemným a aktivním, poté, co se vazba ‚lešení‘ a navěšeného ‚chaosu‘ promění ve hru srážek, přilnavostí a odmítání, ve vrhání záblesků a odhalování fazet, které by se bez tohoto tance možná nikdy neukázaly.“ (Str. 83)

Nejde zkrátka o jednoznačné rozluštění.

Naším cílem, cílem trvale naplňovaným a nikdy zcela nenaplněným, bylo uvést oba tak bohaté texty – homérskou Odysseiu, modernistického Odyssea – do vztahu vzájemného osvětlování, ozařování dříve skrytých plošek, utváření nových, ač pomíjivých obrazců.“ (Str. 211)

Díky tomuto přístupu mimochodem dokázal Martin Pokorný odhalit i další analogie, které sice nejsou chronologické v tradičním pojetí, zato jsou velmi názorné a odpovídající. Utkvěla mi podobnost čtrnácté kapitoly (porodnice) se závěrečným vybitím ženichů (oproti tradičnímu chápání jako vybití Héliova skotu). V dolní síni muži a vřava, v síni horní žena, spiklenectví otce a syna, dole smrt, nahoře čekání a život. Ani podobnost Gerty s Pénelopé není zanedbatelná (ačkoliv tradičně je spojována s Nausikaou).

Text je rozdělený do sedmi kapitol:

  • První plavba: kličky
  • Druhá plavba: in principio
  • Miniatura a kaleidoskop
  • Na ostrůvcích atmosfér
  • V prstencích příběhu
  • Bouře a pak klid
  • Místo závěru: já jsem on

Ale po pravdě, ani krátce po přečtení bych nedokázal zopakovat hlavní sdělení té či oné. Není to podstatné; výklad je podobný Odysseovi samotnému, je rozměrný, naplněný a mnohotvárný. Jiný být ani nemůže a je nutné jej přečíst celý. Přínosný je ovšem ohromně, odhaluje tolik střípků a vazeb, že se nestačíte divit. Už jenom napětí nejistoty, které cítíte, ale neumíte pojmenovat:

Odysseus jako celek využívá především kontrastu mezi jistotou a skepsí, a paradoxně jisté je to, že všechny naše vyprávěcí jistoty nahlodává: na to, zda se Bloom a Štěpán znovu setkají, zda Štěpán začne Molly učit italsky, zda se stane jejím milencem a zda to následně také oživí erotické soužití mezi manželi Bloomovými, zda Štěpán kdy napíše něco pořádného, zda Bloom druhý den ráno dostane snídani do postele – na to vše si lze jedině vsadit.“ (Str. 81)

Nebo mnohoznačnost a proměnlivost Blooma jako Odyssea:

Jak Odysseus, tak Bloom je polytlás: toto časté Odysseovo epitheton se obvykle překládá ve smyslu ‚stíhaný žalem a trýzněmi‘, ‚mnohým týrán a postižen‘, avšak lze je s trochou násilí pokládat i za přízvisko pro muže ‚mnohým poznamenaného‘, pro člověka ‚mnoha afektů a afekcí‘ v nejširším smyslu. Takto chápané adjektivum polytlás vystihuje rys, který je výrazný u Odyssea i u Blooma. Jeden i druhý vykazují hybnou, měnlivou identitu, a aniž by ztratili svůj svéráz, dokážou splynout s širokým spektrem odlišných prostředí.“ (Str. 110)

Zkrátka, číst Odyssea bez příručky je škoda – a tato vám bude velmi erudovaným průvodcem.

(...) lze již nyní tvrdit, že Dante a Joyce v aktivitě psaní rozvíjejí vlastní fenomenologii jazyka, vyprávění a zkušenosti četby v jejich proměnlivosti a historičnosti, rozvíjejí praktikovanou fenomenologii, která vlastními prostředky a bez zprostředkování filosofického pojmu odhaluje texturu zkušenosti.“ (Str. 37)

Odkazy:

nakladatelství Jitro, Praha 2008, ISBN 978-80-86985-07-7, cena 219 Kč

12345
1556048820000

Hodnocení hvězdičkami používá jako prevenci
opakovaného kliknutí anonymní cookie.
Pokud s tím nesouhlasíte, neklikejte.
Další podrobnosti k cookies zde.

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online