Wuwejův zápisník

Karel Toman: Sluneční hodiny / Měsíce / Hlas ticha

22.04.2022 19:56, Wu | knihy | komentáře -

obálka knihy Sluneční hodiny / Měsíce / Hlas tichaKarel Toman je řazen k anarchistickým buřičům, jeho básně jsou ale tematicky mnohem širší než jen volání po sociální spravedlnosti nebo revoluci. Kniha sdružuje tři sbírky; Sluneční hodiny vzdávají hold žhnoucí i chladné krajině, naději

(...)
V úvalech loňské listí tlí
a pod ním pučí květy v březnu.
Já chorý, zcizený a mdlý,
míst nepoznal, kudy jsme šli.
Ztratil jsem klíč a již ho nenaleznu.
(..., Mladému slunci, str. 16)

Sbírka Měsíce má pro každý měsíc jednu báseň, zachycuje kolo roku a oslavuje přírodu, rolnický život, domov.

Ty bože révy, který posíláš
paprsky slunce na nalité hrozny,
na zlaté hrozny, hrozny fialové,
buď milostivý.

Po teplých stráních vzpínají se k tobě
vášnivé keře roztančeným gestem,
zpívají, mluví, hovoří a prosí,
bys dal jim oheň, aby rozdaly jej,
bys vdech jim radost, aby vzkvetla v očích
zkalených trudem.

Neb my jsme lidé mdlí
a pro tvou slávu milujeme víno
a s číší jen se naše srdce pomodlí. (Říjen, Str. 46)

Ve sbírce Hlas ticha pak reflektuje soudobé události, pohřeb ve Splitu 1914, revoluci v Rusku – ale také plynoucí čas, návraty ke ztracenému domovu, bloudění vyděděnců…

Jdou světem, polní lilie,
s nevinnou duší apoštolů.
Žne každý, třeba nesije,
k plnému časem sednou stolu
a dobrá Marta s Marií
sklenici vína nalijí
a v bohu radují se spolu.

Zem pro jich zraky obléká
převonné měkké roucho zjara,
zem něžně uspí člověka,
když z vody měsíc vstal a pára.
Na březích povídavých řek,
v poduškách pružných vojtěšek
zpěv tichý probouzí vlast stará.
(..., Tuláci, Str. 24)

Odkazy:

TOMAN, Karel. Sluneční hodiny / Měsíce / Hlas ticha. Praha: Vyšehrad, 2017. ISBN 978-80-7429-701-4.

12345
1650650160000

Hodnocení hvězdičkami používá jako prevenci
opakovaného kliknutí anonymní cookie.
Pokud s tím nesouhlasíte, neklikejte.
Další podrobnosti k cookies zde.

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online