Wuwejův zápisník

Fráňa Šrámek: Stříbrný vítr

28.01.2022 20:07, Wu | knihy | komentáře -

obálka Stříbrný vítrJeník Ratkin je syn sucharského a despotického soudního na maloměstě, ale je úplně jiný než on.

Ale měl ještě jinou, vášnivější lásku než město. Kraj. Jak jen trochu času bylo, už si s ním ležel v náručí. Když se takhle toulal krajem a byla tu jen obloha a hlína, slunce a vítr, pták a pryskyřice, jaká to sváteční radost byla v jeho prsou! Ach, právě v těchto mlčenlivých a zvučících věcech kolem něho, jež s takovou láskou zdály se s ním slévati v jediný opojný, tekoucí pramen života, právě v nich hlásili se k němu nejpokrevnější jeho rodiče a dárci života.

Od malička vášnivě živoucí, bere se za pravdu a nebojí se hájit slabší, i když je čas od času zklamán; jeho duší je prodchnutá touha po něčem větším.

Obloha měla barvu nazelenalého ledu a vzduch byl ostrý; hlava se trochu zatočila. A jak tak šel, jeho oči se na všem dychtivě zastavovaly. Něco nového tu bylo, nový jakýsi smysl pod tím vším. A vzpomněl-li teď na strýce, nebyla to už bolest, nýbrž nejasná dosud touha žíti takový nějaký veliký a pohnutý život, jako žil on. Život plný takových podivných, jemu dosud neznámých věcí. Počal to neznámé hledati v knihách. A bylo možno jej viděti, jak neuspokojen odhazoval jednu po druhé; nechtěl, aby se s ním mluvilo v knize jak s hloupým dítětem! Chtěl jiné knihy, takové, jaké čtou velcí a dorostlí lidé! Však si už nějakou zaopatří!

Jednou nalezne přirovnání pro všechnu tu radost, touhu, volnost i nejasný žal, je to vítr, stříbrný vítr, který slyší v lukách…

Stříbrné mraky stále pospíchaly napříč oblohou, slunce se rozsvěcovalo a opět vyhasínalo, stín a světlo běžely vždy postupně od jednoho konce luk ke druhému, jako když nějaká veliká ruka zlatým hřebenem louky pročesává.

A vítr dul jak trubač na bílém koni.

Stáli a rozevřeli široce oči, ústa, aby všechna ta krása mohla do nich horem i dolem.

Tady na nich ležel nyní stín, louky se zazmítaly v chladném nepokojném šeru. Ale nahoře před nimi na návrších náhle všecko zasvítilo, domečky jakési bílé i kalužinky zbylé po sněhu, všechno se tam vzòalo bílým plápolem, vítr prudčeji zadul, a onen jas nyní letěl sem k nim, zapuzuje stín.

Když odchází do města do školy, na gymnázium, vše se mu změní, touha ale nemizí, ba je ještě silnější. Naráží na zkostnatělost vyučujících, nenalézá nic ve víře, bojuje s klamem – a místy propadá zoufalství.

Ale Ratkin – válel balvany. Ústa jeho byla k udávení naplněná množstvím slov, jak žvanečky rozkousaného srdce. Kdosi hnal se jeho nitrem s polnicí u úst. Musil mluviti. Musil žalovati, ukazuje na viníka prstem. Ale zdálo se mu, že to nemluví on, nýbrž že někdo jiný křičí to z jeho nitra. Jak těžký hrozen vzpoury, zrnko k zrnku, hromadila se nesouvislá slova u jeho úst. Ne, nic mu není po lidech! Lhou! Klamou! Hrajou komedii! Bloudit ho nechali, do všeho vrážet hlavou! Je hotov s lidmi! A bůh si hrál vždycky na schovávanou! I s bohem je hotov! Se vším hotov!

Se vším hotov!

Neobyčejným steskem náhle v něm všechno rozbolelo a musí zemřít! Tak mlád, tak mlád, opakoval so stále a znělo to v jeho nitru jako volání kukačky.

Zoufalství, ale i pití; touží po lásce, nachází sobě podobné studenty, vybočující z konformity

Dole v městě dotrubují čepobití a Ratkin tiskne ruce ke spánkům, chtěl by býti někde v lukách a položit obličej do rosné trávy.
„Zachu, Zachu, ... já si nevím rady.“
„S čím?“
„Vůbec s ničím. Nesmíte se mi smát, ale já už jistě nevím kudy kam.“
„Počkejte, Ratkine, ... povíme si o tom ...“
Zach to řekl nezvykle srdečným hlasem.
„Já totiž taky nevím ...,“ dodal.
„Tak, hleďte například, Zachu, tuhle v sobě nosím takový krásný obraz, touha je to vlastně a ne obraz, ale přece mi to připadá jako obraz, vidím to téměř, namalované je to ve tmě - ale to je to, žít bych tak chtěl a ne nositi jen v sobě obraz. Nu, pravda, jaképak žít, chlapec jsem a život teprve přijde. říká se to tak a povězte mi, co to je: život přijde? Udělám maturitu, pokloním se na všechny strany a řeknu: Tak pojď už, živote! Ale musím to říci pěkně potichu, neboť kdyby to slyšel tatík, pěkně by se rozkřikl, že ... tak a tak ... nu, prostě, že si musím s životem dáti ještě chuť zajít. A co je to za slovo, chlapec! Ve školní lavici sedím, a tedy chlapec. A jakýže jsem chlapec! V boha nevěřím a ženská už mě dostala ...“

Zkušenosti a události, vzplanutí a zklamání ho postupně formují.


První, čeho si člověk všimne, je velmi impresionistické psaní a ohromná barvitost. Podívejte na tento popis žhavého léta:

Kolik neděl už nepršelo a slunce přestalo býti požehnáním; dny vápenatěly v plamenech cínových obloh a noci byly lepkavé.

Nebo jarní touhy:

Vzduch zemdlel k opojnosti, je téměř slyšet temné crčení hustých míz, v zášeřích vrat šeptají dvojice mladých lidí a kolem svítilen sněží noční hmyz.

Výborně také zachycuje citovou nezralost dospívajícího chlapce, jeho touhy a proměny nálad, bezradnost a snahu se s tím vyrovnat. Pocity ale často zobrazuje zvenčí, zmíní že se do myšlenek vkrade cosi zlého, nepěkný výraz, ale proč? Často zůstává něco nedořčeného, často mi unikalo, co tedy dělal nebo myslel.

Možná také kvůli tomu román místy působí poněkud nesourodě, jako polotovar, ještě k dopracování. Chybí tomu jakýsi výraznější oblouk ve vývoji (i když tam samozřejmě je, na konci už po další probolené lásce vypadá Ratkin jako proměněný).

A také mě mátly dva vložené příběhy, Jeníkův strýc a profesor Ramler. Ukazují život a smrt podobných postav, to ano, ale začleněné jsou nějak neorganicky, prostě se bez úvodu odskočí a pak se zase pokračuje hlavním vyprávěním.

Raný vývoj hlavního hrdiny mi připomněl romány Hermanna Hesseho. Že by duch doby vedl ke vzniku podobných románů napříč Evropou? Šrámek ovšem končí dospíváním, nepokračuje dál. Jako vývojový román je Stříbrný vítr působivý, nemyslím si ale, že by dokázal dnešním dospívajícím prospět. Svět je jiný a ona nejasná touha se bude projevovat jinak.

Odkazy:

Ale i v městě byly světelné, jarní noci. Přicházely pod okno a zpívaly se zavřenýma očima; byly bílé, ale jejich píseň byla červená; stály pod oknem, jejich nahota voněla a hoch bděl. Věděl, že se dějí zázraky, a bděl. A dokud bděl, stála jarní noc vždy pod oknem a tichounce zpívala. Ale když usnul, vklouzla otevřeným oknem a usedla k hochu; jeho tělo bylo mladé a jarní noc se usmívala červenými ústy; neboť ona znala jeho tajemství – - -

ŠRÁMEK, Fráňa. Stříbrný vítr. Praha: Československý spisovatel, 1985.

12345
1643396820000

Hodnocení hvězdičkami používá jako prevenci
opakovaného kliknutí anonymní cookie.
Pokud s tím nesouhlasíte, neklikejte.
Další podrobnosti k cookies zde.

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online