Wuwejův zápisník

Petr Lozoviuk, Martina Vítková: Etnologie pláže

28.02.2023 19:15, Wu | knihy | sociologie | komentáře -

obálka knihy Etnologie plážePláž je svět sám pro sebe. Je to území, na němž jsou lidé až intimně blízko, přitom se ale stírají sociální rozdíly (v plavkách vypadají všichni stejně). Zároveň čas dovolené je vytržení z rutiny i známého prostředí, což také přispívá k jedinečnosti takového pobytu.

Ústřední termín této práce bezesporu představuje výraz pláž. Jak je zřejmé, jedná se o prostředí, které je každému do značné míry důvěrně známo. Přesto představuje místo, na němž se mnozí pohybují zcela nereflektovaně, intuitivně a víceméně spontánně, prostě z pozice žité každodennosti zcela přirozeně, aniž by si uvědomovali, že se jedná o značně specifický, kulturně podmíněný a komunikativně vysoce nasycený prostor. Z environmentálního hlediska pláž představuje jakousi přechodovou zónu mezi pevninou, zemí a vodní masou, v našem případě mořem či oceánem. Na jedné straně se jeví být prostorem, který obojí přirozeně spojuje, na straně druhé představuje jakýsi zdánlivě anomální meziprostor, který není ani jedním, ani druhým. (Str. 15)

Kniha šťastně spojuje dva empirické výzkumy odlišných měst a jejich pláží – Petr Lozoviuk zkoumal ukrajinskou Oděsu, Martina Vítková italské letovisko Bibione. Výsledkem je pokrytí tématu z několika úhlů pohledu včetně specificky českého vztahu k druhému jmenovanému.

První dvě kapitoly od historických představ a významu moře pro středoevropské umění i literaturu přecházejí k obecným úvahám a tématům – specifičnosti plážového prostoru, formám plážové komunikace, typologii pláží, způsobům obživy…

 • Sen o českém moři
 • Prolegomena k etnologii pláže

Následující dvě kapitoly studují vzájemné ovlivňování historického města Oděsy a jeho pláží, vznik turistiky, přímořské lázeňství, … A také to, jak se politický vývoj projevoval na plážích a turismu.

 • Město jako přímořské letovisko
 • Pláž jako místo konfliktu a indikátor makrospolečesnkých procesů

Další část pak zevrubně probírá Bibione. Začíná také jeho historií – ta je krátká, toto letovisko bylo záměrně vybudované až ve dvacátém století. Vzhledem k jeho relativní blízkosti a zároveň levnějším cenám je tam silná česká návštěvnost a studie se může dobře zaměřovat jak na postoje k dovoleným, tak snaze fungovat tam opakovaně včetně pravidelných rituálů.

 • Bibione – historický a kulturní kontext
 • České objevování Bibione
 • Dovolená v kontextu masového turismu
 • „Obyvatelé pláže“
 • Rutina turistické zkušenosti aneb „u moře jako doma“

Knihu zvolna uzavírají kapitoly o blahodárných účincích moře (ať už skutečných, nebo iluzivních), dopadu pandemie na cestování a závěrečné srovnání obou letovisek i s ohledem na budoucnost a další rozvoj – a také možnost dalšího zkoumání.

 • Léčivá síla přílivu
 • Pandemie a cestování
 • Dvě přímořská města: Oděsa a Bibione

Úroveň bělosti písku, čistoty a průzračnosti mořské vody je jedním z aspektů, které utvářejí symboliku místa. Marketingové pojetí cestování láká na zábavu, komfort, exotiku, luxus, na atributy reflektující určitý preferovaný životní styl. Konkrétně kvalita mořského písku a čistota vody je v přímé úměře k předpokládanému luxusu a výjimečnosti, podobně jako výška hory a strmost skály korespondují s úrovní očekávaného dobrodružství. Výlet na místo propagované reklamní fotografií představuje možnost, jak se alespoň na chvíli cítit analogicky k těm hezkým a usměvavým tvářím z letáku. Takový výlet se může stát prostředkem identifikace s dobrodruhem visícím na laně nebo s ženou v bikinách na jachtě, ale i s nomádem s batohem na zádech. Pomáhá člověku vidět se, potažmo cítit se a být takovým, jakým by být chtěl. Sociální sítě i jinak sdílené fotografie z uskutečněné dovolené pak tento obraz uchovávají i pro jeho okolí. Formování iluzí k současnému turismu nevyhnutelně patří, a to ať již ze strany nabídky, či ze strany turistů samých. Jak poznamenává Boorstin, „vyživování“ přehnaných očekávání utváří poptávku po iluzích, které jsou samy o sobě klamné. Člověk se pak nechává klamat za své vlastní peníze, neboť všichni „chceme iluze a věříme iluzím, protože trpíme přehnaným očekáváním“ (Boorstin 1987: 3). (Str. 116)

Tohle téma mě opravdu bavilo, od začátku do konce – zkoumání obyvatel pláže, jejich motivací, obě letoviska, tak odlišná a zároveň podobná.

Odkazy:

LOZOVIUK, Petr, VÍTKOVÁ, Martina. Etnologie pláže. Brno: CDK, 2022. ISBN 978-80-7325-555-8.

12345
1677608100000

Hodnocení hvězdičkami používá jako prevenci
opakovaného kliknutí anonymní cookie.
Pokud s tím nesouhlasíte, neklikejte.
Další podrobnosti k cookies zde.

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online