Wuwejův zápisník

Martin Poliačik, Linda Lančová: Pořádek v hlavě

25.08.2023 21:06, Wu | knihy | výběr z knih | komentáře -

obálka knihy Pořádek v hlavěVe veřejných debatách, do kterých se díky sociálním sítím může zapojit kdokoliv, je vidět, jak snadno fungujeme na „autopilota“. Jak nasáváme myšlenky, papouškujeme názory, obhajujeme je snůškou tvrzení, o nichž nevíme odkud pocházejí ani jestli vůbec mohou jako důkaz posloužit.

V informačním světě tento pasivní způsob není udržitelný; bez získání kontroly, udělání si pořádku v hlavě, se jsou účastníci jen loutky, které vystrašeně reagují na algoritmické a emoce vyvolávající zprávy, nebo rovnou na cílené manipulace.

Potřebujeme se zkrátka naučit kritickému myšlení – a tato kniha je ideální úvod. Pochopitelně začíná předmětem svého snažení (část Úvod do kritického myšlení). Definic je celá řada, ale základní elementy se dají vyjmenovat. Jedním z nejdůležitějších je sebereflexe; kriticky myslící člověk svou mysl a komunikaci sleduje a podrobuje kritickému hodnocení. Ví, že:

(… ) otázka „proč“ téměř nikdy není zbytečná. Udržuje si hlavu otevřenou mnoha možným výkladům reality a ví, že různí lidé vnímají různé věci různými způsoby, a že když stojíme vedle svého bližního a díváme se stejným směrem, nevidíme totéž. Kdo myslí kriticky, je si vědom nebo vědoma omezení jazyka. Ví, že pokud se máme dohodnout, musíme se nejdříve ujistit, že stejné věci pojmenováváme stejnými slovy. A ví tedy i to, že často jediná cesta, jak něco zjistit, je komunikace s ostatními. (Str. 17)

Podle slovenského vědce Imricha Ruisela má kritické myšlení tyto složky:

  • vědecké myšlení
  • formální logika
  • analýza argumentů
  • pravděpodobnostní myšlení
  • hodnocení kvality informací
  • generování alternativ a výběr cílů.

Následuje Struktura argumentu a argumentace. Argument není jen tak nějaká myšlenka nebo tvrzení, argument má (má mít) strukturu a umožnit tak přenést jeho přijetí, přesvědčit příjemce, že je pravdivý. Skládá se tedy z tvrzení, vysvětlení a důkazu. Užitečné je na konci argumentace ještě přejít k úvodnímu tvrzení, které se stane shrnutím („A z toho vyplývá“). Další kapitoly jsou věnované názorům, jejich hodnotě, asociacím, vysvětlením jako myšlenkovým mapám reality a také tomu, že ne každý důkaz je stejně vhodný v každé debatě. Je třeba argumenty prioritizovat, propojit navzájem i s tématem a sestavit vhodnou argumentační liniii.

Našla takový výsek reality, který byl jejím kolegům a kolegyním dostatečně povědomý na to, aby v něm nově nabyté vědomosti uviděli a prostřednictvím tohoto spojeni si tvrzení osvojili jako pravdivé. Na to, aby toho byla schopná, musela mít aspoň trochu přehled o tom, co už vědí, jak uvažují a kam má nasměrovat jejich zraky, aby na konci celý argument pěkně zaklapl. (Str. 68)

Další část knihy navazuje – Zvládání rozhovorů a komunikace. Tady se dotkneme mnoha témat, Johari okna, transakční analýzy (Eric Berne, viz Jak si lidé hrají), komunikačního čtverce Schulze von Thuna (už jsem o něm psal u Schrannera), komunikační strategie (soutěž / spolupráce / vyhýbání se / ustupování / kompromis, … ) atd. Základy komunikace a vyjednávání.

A konečně část Analýza reality a struktura plánu. Jak si poradit s neznámou situací, změnou podmínek. Analytické kolečko na sběr informací a hledání vzorce, spolupráce ve skupině, struktura 5P (problém, příčina, plán, prostředky, přínosy), organizační pyramida (hodnoty a cíle / přístupy a procesy / detaily a akce).

K čemu je to všechno dobré, jaké jsou přínosy? to nejlépe shrnuli autoři v závěru.

Jako jeho největší přednost vnímám to, že díky systematické práci se vzorci myšlení člověk významně sníží pravděpodobnost, že na něco důležitého zapomene. Chystám se prezentovat novou vizi? Tak budu postupovat podle postupu skladby argumentační linie. Mám s domácím dohodnout nové podmínky nájmu? Půjdu na to podle principů adekvátní reakce. Mám ve firmě přednést návrh na nový systém odměňování? Hodím si na papír 5P a začnu doplňovat. Každý z těch vzorců mi umožňuje hned na začátku práce získat nějakou kostru, oporu. Nezačínat s prázdným listem papíru. Jednotlivé části každého vzorce jsou jako smyšlené šuplíky, které jenom postupně naplňuji obsahem. Pokud některý zůstane prázdný, hned mě to upozorňuje na to, že jsem se nad danou částí obsahu nezamyslel nebo se na ni nikoho nezeptal. A mám možnost ji doplnit. (Str. 149)

Dále pak snížení stresu, možnost předat vzorce ostatním a sladit společnou práci, zvýšit kapacitu na zpracování a vyhodnocení informací.

Kniha je navíc srozumitelně a čtivě napsaná, což z ní dělá opravdu vynikající manuál. A musím sebekriticky uznat, že ačkoliv pracovně řeším argumentaci i vyjednávání poměrně často, potřeba prioritizace argumentů v kontextu příjemce mi trochu unikala. Díky této knize a jejím vzorcům bude moje příprava preciznější.

Odkazy:

POLIAČIK, Martin, LANČOVÁ, Linda. Pořádek v hlavě. Praha: N media, 2023. ISBN 978-80-88433-26-2.

12345
1692990360000

Hodnocení hvězdičkami používá jako prevenci
opakovaného kliknutí anonymní cookie.
Pokud s tím nesouhlasíte, neklikejte.
Další podrobnosti k cookies zde.

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online