Wuwejův zápisník

Jak diskutovat: Argumentace s presumptivní nebo komplexní otázkou

23.02.2010 23:00, Wu | praktické | komentáře -

Dlouho už se neobjevilo pokračování seriálu o argumentačních chybách, dnes to napravíme. M. Jauris a Z. Zastávka ve své katalogizaci v knize Základy neformální logiky uvádějí jako další skupinu „Argumentace s presumptivní nebo komplexní otázkou“.

Argumentace s presumptivní otázkou

Taková otázka automaticky něco předpokládá, má presupozici, a ať odpovíte cokoliv, jen presupozici potvrdíte. Určitě ji znáte z filmů, tam totiž často takové otázky zaznívají u soudu, a když se zmatený svěděk snaží bránit manipulaci, je usměrňován aby odpovídal, nač je tázán, tedy nucen presupozici potvrdit.

Mně se ovšem právě teď nedaří na nic přijít, tak alespoň obligátní: „Dáte si čaj nebo kávu?“ Když odpovíte, nač jste tázáni, pouze potvrdíte presupozici, totiž že si vůbec něco chcete dát.

Autoři zmíněné knihy uvádějí: „Přestal jsi kouřit?“ Odpovíte-li, že ANO, pak to znamená, že jste kouřil, pokud řeknete NE, potvrzujete že ještě kouříte. Takhle je to samozřejmě evidentní, ale ve vypjaté situaci může člověk snadno přestat dávat pozor.

Argumentace s komplexní otázkou

Ta není tolik záludná, nevede k přímému potvrzení něčeho, co vlastně nechceme, ale svou nejednoznačností umožňuje různý výklad a tudíž možnost chybně (nebo manipulativně) argumentovat. Obvykle se ptá po pravdivosti (očekává odpověď ano či ne) tvrzení složeného z více prvků spojených spojkami „a“, „nebo“.

Například: „Přijedeš na konferenci a budeš mít referát?“ Odpovíte-li NE, může to znamenat, že nepřijedete vůbec, nebo že přijedete, ale budete jenom poslouchat, případně že nepřijedete, ale přednášet budete pomocí videopřenosu.

(kategorizace z brožury, příklady převážně moje)

12345
1266962400000

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online