Wuwejův zápisník

Brandon Royal: Principy kritického myšlení

06.01.2019 22:49, Wu | knihy | výběr z knih | komentáře -

obálka Principy kritického myšleníTo, jak uvažujeme, jak vyhodnocujeme informace a jak se dostáváme k závěrům, je jedna z nejdůležitějších věcí v životě. Pokud neumíme dobře přemýšlet, podléháme všemožným trikům, manipulacím a dezinformacím.

(Ostatně i pokud umíme – jako lidské bytosti máme velké sklony k iracionalitě.)

Cílem knihy je čtenáři pomoci, naučit jej způsoby, jak s informacemi pracovat.

První kapitola upozorňuje, že každý má jiné vnímání a nastavení mysli a že si toho musíme být vědomi. Fungujeme například selektivně, z dostupných faktů a vjemů si vybíráme ty, které nám vyhovují – spadají do světonázoru, potvrzují předsudky, naplňují očekávání. A samotný styl vyhodnocování zase podle stupně praktičnosti, emocionality a celkového přístupu vymezuje čtyři typy nastavení mysli – analytiky, idelisty, realisty a syntentiky.

Druhá kapitola se zabývá myšlením kreativním – schopností poodstoupit a hledat nečekaná řešení. Problém přerámcovat, vyskočit z pravidel, která jsme zvyklí naplňovat, ale která nejsou nezbytná. A pak také zapojovat buď myšlení konvergentní, směřující k jednomu výsledku, nebo divergentní, hledající alternativy.

Zbylé kapitoly se vracejí k analytickému myšlení.

Rozhodovací proces (třetí kapitola) se zaměřuje na argumentaci a kritické myšlení v praxi a uvádí rozličné nástroje, jejichž největším přínosem je možnost postup strukturalizovat a kvantifikovat. K základním nástrojům, jako jsou rozhodovací matice a stromy, patří ty postupy, díky nimž lze přistoupit k problému efektivně a systémově. Další nástroje, jako vážené pořadí nebo užitková analýza, umožňují kvantifikovat kvalitativní rozhodnutí (například přijímání zaměstnanců nebo volbu kariéry), v nichž finanční aspekt nehraje hlavní roli.“ (Str. 9)

Čtvrtá kapitola učí analyzovat argumenty, tedy identifikovat předpoklad, důkaz a závěr, porozumět podstatě. A také postupy jak nalézat slabiny v předpokladech a důkazech a umět je napadnout – nebo naopak obhájit. Najdete tu i chyby v argumentacích, záměny náhod, korelací, kauzalit (legitimních, alternativních nebo obrácených).

A konečně kapitola pátá vysvětluje formální logiku, implikaci, kvantifikátory, inkluzi, exkluzi, ekvivalenci a tak dále.

Všechny popisované jevy doprovázejí úkoly, v nichž si můžete nově nabyté dovednosti procvičit. A mezi dodatky jsou správné odpovědi s obšírným komentářem, takže si své procvičení můžete také ověřit. Kromě toho je v dodatcích heslovitý souhrn všech poznatků z celé knihy, soupis argumentačních faulů, typy analogií a deset základních protikladů.

Učebnice je to zkrátka vynikající (i když některá série úkolů byla až zdlouhavá). Umím si ji dobře představit jako základ předmětu nebo kurzu ve školách od základní po vysokou.

Odkazy:

vydal Euromedia Group, a. s. - Ikar, Praha 2016, ISBN 978-80-249-3051-0, cena 249 Kč

12345
1546811340000

Hodnocení hvězdičkami používá jako prevenci
opakovaného kliknutí anonymní cookie.
Pokud s tím nesouhlasíte, neklikejte.
Další podrobnosti k cookies zde.

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online