Wuwejův zápisník

Jak diskutovat: argumentace s chybnými argumenty

18.11.2008 19:19, Wu | praktické | komentáře -

Jak už nadpis napovídá, pokračujeme v seriálu o argumentaci. Jednotlivá pokračování vycházejí z rozdělení podle publikace Základy neformální logiky (M. Jauris, Z. Zastávka), příklady jsou konstruované podle aktuálních témat.

Argumentace kruhem (petitio principii)

Petitio principii znamená „požadování počátku“, a naznačuje, v čem spočívá chyba takovéto argumentace. Totiž že úvodní teze (počátek) je nějak obsažena v argumentu nebo argumentech, pouze jinak formulována.

Je-li teze formulována ihned v následujícím argumentu, nazýváme takové odvození argumentací bezprostředním kruhem. Příklad: „Je členem lékařské komory, protože je lékař.“ Každý lékař musí být členem lékařské komory, aby mohl léčit - tedy členství v lékařské komoře je zakódované v argumentu "být lékař".

Kruh může být i zprostředkovaný, to když je teze odůvodněná argumentem, který je jako další teze odůvodňován dalším argumentem a teprve poslední argument obsahuje původní předpoklad. Příkladem může být pijákova argumentace z Malého prince.

Piju, abych zapomněl.
Zapomněl na to, že se stydím.
Stydím za to, že tak moc piju.

Ještě je možné argumentovat kruhem ve zkrácené podobě, což je jednak težší odhalit, jednak těžší demonstrovat (rozuměj nepodařilo se mi vymyslet příklad). Ale jde o to, že se některá odvození nevysloví, takže kruh je mnohem méně patrný.

Sugestivní dichotomie

A toto je moje oblíbená chyba argumentace, setkávám se s ní pravidelně. Argument je nejčastěji formulovaný pomocí spojení buď-nebo a spojuje dvě protikladná tvrzení (dichotomie), která ale ve skutečnosti protikladná nejsou nebo nezahrnují všechny varianty. Argumentace se tak snaží navodit (sugesce) nutnost volby uvedených možností.

Typický příklad je oblíbený výkřik obhájců amerického radaru: „Buď jsi pro radar, nebo obhajuješ Rusko.“ Tedy navození dojmu, že lze volit pouze mezi USA a Ruskem.

Je to zároveň manipulativní technika, spousta reklam se nese ve stejném duchu („když nebudete užívat prostředek abcd, brzy onemocníte“).

12345
1227032340000

Hodnocení hvězdičkami používá jako prevenci
opakovaného kliknutí anonymní cookie.
Pokud s tím nesouhlasíte, neklikejte.
Další podrobnosti k cookies zde.

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online