Wuwejův zápisník

Jak diskutovat: logicky chybné argumentace

18.05.2008 13:07, Wu | praktické | komentáře -

V dalším díle seriálu se podívám na riziko logicky chybných argumentací. Vycházím z rozdělení v publikaci M. Jaurise a Z. Zastávky Základy neformální logiky, příklady se snažím nahradit nebo obměnit.

Logicky chybná argumentace je taková, v níž teze nevyplývá z argumentů, kdy to sice vypadá logicky a bez zamyšlení je snadné závěr přijmout, ale je to špatně. Latinské označení je "non sequitur" (nenásleduje, nevyplývá).

Chybné odvození se odhaluje protipříkladem, nejdřív ale musíme pojmout podezření, že je něco nesprávného - a k tomu je potřeba trocha tréninku, zejména v základních pravidlech odvozování (supozice, odvození sporem, odvození bez újmy obecnosti, odvození s označením existujícího atd.). Tady ale není prostor a proto raději odkážu na kapitolu Usuzování z textu Jaroslava Vávry Základy logiky.

Příklad logicky chybné argumentace:

  • žádný komunista není pro radarovou základnu (pravda)
  • někteří lidé, kteří jsou proti základně, jsou bloggery (pravda)
  • někteří komunisté jsou bloggery (nevyplývá)

Proč nevyplývá? Můžeme najít protipříklad převedením na jiná tvrzení ve stejné argumentační podobě, protože vlastně jde jen o vztah výroků a jejich pravdivost, na obsahu v logice nezáleží.

  • žádné individuum, které je A, není B
  • některá individua, která jsou B, jsou C
  • některá individua, která jsou A, jsou C

Tedy převeďme na něco, co dobře známe

  • žádné sudé číslo větší než 2 není liché (pravda)
  • některá čísla, která nejsou lichá, jsou prvočísla (pravda)
  • některá sudá čísla větší než 2 jsou prvočísla (nevyplývá)

Individua "lidé" jsme převedli na "přirozená čísla", „je komunista“ na „je sudé číslo větší než 2“ (A), „je proti radarové základně“ na „je liché číslo“ (B), „je bloggerem“ na „je prvočíslo“ (C). U těch prvočísel víme, že závěr není pravdivý, všechna sudá čísla větší než 2 jsou dělitelná dvěma a tudíž nejsou prvočísla.

Existuje i názornější způsob, jak najít protipříklad, totiž zkonstruování obrázku:

grafické znázornění logicky chybné argumentace

Kreslíme obrázky tak dlouho, dokud nezjistíme, zda taková kombinace, kde by platily premisy, ale ne závěr, jde nakreslit (pak závěr nevyplývá z premis) nebo nakreslit nejde (pak závěr vyplývá a odvození je správné). Není to použitelné vždy, zato je to velmi snadno uchopitelné.

12345
1211108820000

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online