Wuwejův zápisník

Jak diskutovat: sympatizanti nejsou argument

19.09.2007 18:11, Wu | praktické | komentáře -

Po dlouhém rozmýšlení jsem se rozhodl začít nový seriál. Budu se v nepravidelných intervalech zabývat tím, jak diskutovat, resp. mnohem spíše jak nediskutovat. Objeví se tu pokaždé, když narazím na něco - dle mého názoru - nepřijatelného. Dnes si něco povíme o braní sympatizantů za bernou minci a jako příklad použijeme oblíbené téma, radarovou základnu.

Upozornění: příklady jsou ilustrativní a nejedná se o citace. Ač inspirované skutečnými diskuzními příspěvky nebo články, jsou doplněné buď o nevyslovené předpoklady, nebo o vyjádření jednoho z možných výkladů. Berte je tedy prosím jen jako ukázky typu argumentace (upozornění přidáno 20.9.2007 na základě komentářů).

Příklad první: „Sdružení neZákladnám podporují muslimové, komunisti a socialisti, proto je já, slušný člověk, podporovat nebudu.“ Nesmysl. Přece nebudu vytvářet svůj názor na sdružení podle ostatních. Nebo ano? V tom případě mě nezajímá sdružení, ale stádo.

Rozeberme si, co je v pozadí takové věty:

  1. Nepravdivý (minimálně sporný) předpoklad, že muslimové, komunisté a socialisté jsou špatní.
  2. Použitý fakt, že sdružení podporují muslimové, komunisté a socialisté.
  3. Nesprávná indukce, že každý, kdo sdružení podporuje (P), je špatný (Q). Nesprávná hned ze dvou důvodů - jednak protože ignoruje protipříklady (ostatní podporovatele), jednak pro předpoklad 1.
  4. Zvažovaná možnost, že "já, slušný člověk" bych je podporoval (x).
  5. Logicky správný sylogismus (každé P je Q, x je P čili x je Q), že když sdružení podpořím, budu špatný, nicméně zcela nesmyslný, protože jeho první část je nepravdivá (viz. bod 3).

Příklad druhý: „Petici proti radaru podepsali a prosazují režisérka, které ani neví co mluví a režisér, který točí pokleslé komedie. Tudíž je petice nedůvěryhodná.“ Nesmysl. Přece nebudu vytvářet svůj názor na petici podle svého názoru na osoby, které ji podporují. Nebo ano? V tom případě mě nezajímá petice, ale stádo. Rozebírat to už nebudu, jde prakticky o totéž (sporný předpoklad, že tito podporovatelé jsou nedůvěryhodní a nesprávná indukce, ignorující ostatní podporovatele, namátkou Prof. Dr. Erazima Koháka, Ph.D.)

Příklad třetí: "Proti radaru jsou komunisti. Ty jsi proti radaru, takže jsi taky komunista.“. Nesmysl. Vylepšená verze prvního příkladu. Stejná logická chyba (že všichni, kteří jsou proti radaru, jsou komunisti).

Jak si můžete povšimnout, je to pořád tentýž pseudoargument, tentýž nesmysl, vycházející z nepravdivé premisy nebo nesprávné indukce. Nebo z obojího.

Doporučená literatura např. Jaroslav Vávra: Základy logiky.

12345
1190218260000

Hodnocení hvězdičkami používá jako prevenci
opakovaného kliknutí anonymní cookie.
Pokud s tím nesouhlasíte, neklikejte.
Další podrobnosti k cookies zde.

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online