Wuwejův zápisník

Miroslav Jauris, Zdeněk Zastávka: Základy neformální logiky

04.10.2007 20:52, Wu | knihy | komentáře -

obálka knihy Miroslav Jauris, Zdeněk Zastávka: Základy neformální logikyTuhle brožurku z nakladatelství S & M mám doma už dlouho, ale pořád jsem ji odkládal. A přitom je tak užitečná, poskytuje totiž výzbroj pro diskuze a argumentace.

V první části zmiňuje základní prostředky neformální logiky jakožto samostatné disciplíny: supoziční odvozování, odvozování sporem, odvozování bez újmy obecnosti, odvozování s označením existujícího, prokázání nesprávnosti protipříkladem, indukce prostým výčtem, úsudek z analogie, statistické usuzování... Je toho hodně a je to zajímavé, tedy až na totálně nečitelnou ukázku formální logiky. Naštěstí se bez ní dá obejít. Následuje něco o jazyku a komunikaci, argumentaci obecně a pak přichází největší a nejzajímavější část, totiž přehled chybných argumentací. Autoři dokonce jednotlivé vady setřídili do přehledného klasifikačního schématu (str. 56):

 • kvaziargumentace
  • vyhrožování (a. ad baculum) - fyzické, psychické
  • vydírání působením na city (a. ad misericordiam)
  • společenský apel (a. ad populum) - přímý, nepřímý
  • individuální apel (a. ad hominem) - urážka, podezírání, obviňování
  • dovolávání se autority (a. ad verecundiam)
 • argumentace s jazykovými vadami
  • víceznačnost - slov (ekvivokace), vět (amfibolie)
  • vadná záměna částí a celku - chybným složením, chybným rozložením
  • změna významů tvrzení - zdůrazněním slov, chybnou interpretací slovních tvarů
 • logicky chybná argumentace (non sequitur)
 • argumentace se zmanipulovanou tezí
  • zveličením některých důsledků teze (straw man)
  • záměnou (ignoratio / mutatio elenchi)
  • zavedením na falešnou stopu
  • zesílením nebo zeslabením teze
 • argumentace s chybnými argumenty
  • argumentace kruhem (petitio principii) - bezprostředním, zprostředkovaným
  • sugestivní dichotomie - úplná, neúplná
 • argumentace s chybějícími argumenty
  • neplatnými (chybné entyméma)
  • zatajenými
 • argumentace s presumptivní nebo komplexní otázkou
 • slabě induktivní argumentace
  • unáhlené zobecnění
  • neznalost (a. ad ignorantiam)
  • chybná časová následnost (post hoc, ergo propter hoc)
  • domnělá příčina (non causa pro causa)
  • povrchní analogie
  • řetězec pravděpodobnostních argumentací (slippery slope)

Prostě vynikající. V chystaném seriálu o logice a argumentaci (první díl) se tohoto rozdělení přidržím. A ještě jedním mě kniha dostala - příkladem se Skoty a naším vztahem k nim (str. 10). Máme tyto tři premisy:

 1. Všichni Skotové jsou šetrní.
 2. Máme pochopení pro každého, kdo nemá rád Skoty.
 3. Nemáme pochopení pro nikoho, kdo je šetrný.

Otázka zní, jestli každý Skot má rád Skoty. No a představte si, že prý ano (samozřejmě následuje rozbor odvození). Já si vždycky myslel, že logika může být zavádějící, že lze logicky správnou úvahou dojít k naprostému nesmyslu, bohužel jsem pro to neměl žádné příklady. Ale odvodit z mého vztahu ke Skotům a k šetrným lidem vztah Skotů mezi sebou, to je opravdu bomba! No nic, s logikou ještě nekončím, pořídil jsem si další dvě publikace, jednak abych to měl z více zdrojů, jednak abych si informace vštípil.

12345
1191523920000

Hodnocení hvězdičkami používá jako prevenci
opakovaného kliknutí anonymní cookie.
Pokud s tím nesouhlasíte, neklikejte.
Další podrobnosti k cookies zde.

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online