Wuwejův zápisník

Jiří Trávníček: Překnížkováno

23.10.2015 00:04, Wu | knihy | komentáře -

obálka PřeknížkovánoPublikace přináší výsledky a interpretaci již třetího (2013) výzkumu čtenářů a čtení v České republice, které dává do kontextu s předchozími (roky 2007 a 2010). Cílem takto častých statistických šetření bylo zachytit nástup digitalizace, ukázalo se ale, že není tak prudká a další dotazníky by měly přijít ke slovu až po pěti letech.

Aby se z v podstatě suchých a nepříliš překvapivých výsledků nestala nudná kniha, o to se postaral autor svým břitkým, pestrým a angažovaným jazykem:

Ano, pracujeme s čísly, tedy i s grafy a tabulkami, což – chápeme – nemusí tak zcela vyhovovat duchům příliš delikátním. V této chvíli se však sluší říct, že čísla nechápeme jako žádné fátum. Jsou to pro nás funkce umožňující zahlédnout skryté socio-kulturní tendence, a to spíše jen v obrysu než v detailu a hloubce. Nadto čísla nechápeme jako tzv. objektivní stav české čtenářské kultury, tedy jako onen pověstný neutrální bod nula, nýbrž jako odpověď na otázku, kterou musíme teprve pomocí interpretace hledat. Problém proto nestojí, zda věřit či nevěřit statistice, ale co jí věřit a jak jí věřit. Jinými slovy: jak najít moment, v němž nám může říct něco, co neumějí ostatní metody, jak je s to tyto metody doplnit. Statistika je možná hrubá, ale není hloupá, tedy: snad buran, nikoli však blbec.
Nehlásáme ani čtenářokracii, ani mystiku čísel.(...)
“ (Str. 10)

Výsledky zkoumání jsou rozdělené do několika oblastí

 • Rámce (knižní trh v globální perspektivě, současný český knižní trh, zázemí)
 • Čtení a veřejné knihovny (základní údaje, čtenáři a jejich rozložení, digitální čtení, časopisy, knihovny)
 • Nabývání knih a knižní trh
 • Čas (jak často, čtení a jiná média, čtení a volný/pracovní čas)
 • Hodnoty (Co čteme a co nás nejvíce ovlivnilo, kvalitativní výpovědi a postoje, čtenářské typy a jejich strategie)

Každá kapitola postupuje systematicky – nejprve popíše východiska, pak doplní a v tabulkách či grafech vizualizuje získaná data a nakonec je interpretuje.

Knihu uzavírá asi osmistránkový závěr s názvem Česká kultura v čase nadbytků, seznam použité literatury, tabulek, grafů, summary a v přílohách schéma výzkumu, dotazníky atd.

Pro běžného čtenáře jako jsem já by docela postačil osmistránkový závěr – jenže bez všech podkladů a grafů by vyjít nemohl a tak nezbývá než konstatovat, že kniha je přesně taková, jaká má být. Jestli jste tak jako já čtenáři „mnohožrouti“, určitě vás bude zajímat i pohled na celou naši čtenářskou kulturu.

Nikoli bez užitku je srovnání mezi slabým a silným čtením co do jejich skladby. Čtenář sporadický a čtenář častý vykazují jen malé rozdíly u literatury faktu, učebnic, příruček, jakož i u současné beletrie oddechové, naopak velké rozdíly (ve prospěch čtenáře častého) se vyskytují u klasické beletrie, odborné literatury a současné beletrie náročné. Tedy: když už někdo čte hodně, čte častěji všechno; a dále: nečte jen pragmaticky (musím), tedy to, co nějak souvisí s jeho praktickými potřebami. Ve svém čtení se dokáže daleko více připoutat k náročnějšímu vkusu, jakkoli by to znamenalo, že ten méně náročný opouští. Čtenář častý tedy postupuje širší stopou, jsa spíše čtenářským mnohožroutem než čtenářským gurmánem. Jeho čtení není ani tak ‚jiné‘ než to, jež vykazuje čtenář sporadický, jako spíše ‚širší‘ a ‚hlubší‘.“ (Str. 134)

Ještě pro zajímavost přehled nejoblíbenějších knih , součet za všechny tři výzkumy (2007, 2010, 2013) - ze str. 131:

 • Vejce a já
 • Babička
 • Osudy dobrého vojáka Švejka
 • Egypťan Sinuhet
 • Harry Potter
 • Bible
 • Co život dal a vzal
 • Saturnin
 • Tři kamarádi
 • Pán prstenů

Recenze Radovana Kolbaby.

nakladatelství Host, Brno 2014, ISBN 978-80-7491-256-6, cena 249 Kč

12345
1445551440000

Hodnocení hvězdičkami používá jako prevenci
opakovaného kliknutí anonymní cookie.
Pokud s tím nesouhlasíte, neklikejte.
Další podrobnosti k cookies zde.

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online