Wuwejův zápisník

Bohuš Balajka: Přehledné dějiny literatury 2

25.10.2021 20:21, Wu | knihy | komentáře -

obálka knihy Přehledné dějiny literatury 2Druhý díl Přehledných dějin literatury má stejnou formu a styl, přestože má více autorů. Jsou dokonce natolik sladění, že jsem na první pohled nedokázal poznat, které kapitoly jsou od nich. Snad jediné vodítko by mohla být řekněme větší opatrnost v hodnocení. Každopádně výstižnost a adresnost zůstává:

Macharův význam je především v jeho dílech z devadesátých let, v jeho kritickém postoji k českému maloměšťáctví a k úzkým obzorům české politiky. V satiře, polemice a fejetonu byl pokračovatelem Havlíčkovým a Nerudovým. Jeho modernost je spíše myšlenková než umělecká. Vnesl do poezie řadu závažných otázek etických i politických, zdůrazňoval nutnost dělníkova osvobození a ženiny emancipace. Ve svém díle, zejména v první polovině své tvorby, zobrazil podstatný výsek české skutečnosti na přelomu století. (Str. 36)

Časově se kniha soustředí především na meziválečnou literaturu, ale protože má zařazené i dvě kapitoly určené původně pro první díl, začíná už koncem devatenáctého století. Je to logické, právě tehdy docházelo k myšlenkovým posunům a změnám a literatura je zrcadlila.

Hlavní kapitoly:

  • Evropské literatury konce 19. století
  • Česká literatura na přelomu století
  • Světová literatura první poloviny 20. století
  • Česká literatura po první světové válce
  • Slovenská literatura v letech 1900-1945

Ještě jedna ukázka o Seifertovi a poetismu:

Seifert našel v poetismu nástroj souzvučný se svou přirozeností. Vyhovovala mu dráždivost rozechvívající smysly a fantazii; společenská i volní nespoutanost, atraktivnost motivů, světélkování myšlenek v polosnu a polostínu, náročná ekvilibristika obrazů, rytmů a slov, ostrovtip kalamburů, vynalézavost rýmů a asonancí, rozbíjející mechanizovaná spojení a obrozující je novým smyslem a básnickou neotřelostí. Současně však v pozadí tohoto velkého přehodnocovacího úsilí v pojetí i podání zaznívaly znepokojivé a věčné lidské otázky, neboť „musíme umřít / i když se nechce” (Píseň o smrti), a pochyby o osudech revoluce. Pocity skepse a tragiky rostly zvláště z trojice poetistických sbírek, v Poštovním holubu: „Stín světadílu na mě pad / smrt zjevila se na slunečním písku; Usměj se na mě, umírám / Nit života, bídy a utrpení / nechť sudice ustřihnou tam nakonec co nejtišeji; Je letní večer, zvoní umíráček / na věky, na věky / půjde touto cestou / smrt; Tvář člověka / maska / vyřezaná nožem bolesti, / sklání se nad talíř. (Str. 113)

Zkrátka, když přehled literatury, tak tuto sérii.

Odkazy:

BALAJKA, Bohuš, SOLDÁN, Ladislav, CHAROUS, Emil. Přehledné dějiny literatury 2. Praha: Fortuna, 2001. ISBN 80-7168-781-2.

12345
1635186060000

Hodnocení hvězdičkami používá jako prevenci
opakovaného kliknutí anonymní cookie.
Pokud s tím nesouhlasíte, neklikejte.
Další podrobnosti k cookies zde.

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online