Wuwejův zápisník

Pravoslav Kneidl: Z historie evropské knihy

20.08.2021 21:56, Wu | knihy | komentáře -

obálka knihy Z historie evropské knihyKniha s podtitulem Po stopách knih, knihtisku a knihoven vyšla jako prémie členské knižnice v roce 1989 a prémiové provedení je na ní dodnes znát. Vybočuje jak odborností a podrobností textu, tak množstvím ilustrací. Ať už černobílých:

Z historie evropské knihy, str. 84-85

nebo barevných:

Z historie evropské knihy, str. 48-49

Stránky jimi přímo překypují.

Co se týče obsahu, začíná Písmem a knižní strukturou starověku:

 • Od obrazů lovců k abecedám
 • Předchůdci písma
 • Počátky písma: Egypt a Mezopotámie
 • Klíčový význam fénického vynálezu hláskového písma
 • Řecko a Řím. Vítězství latinky

Pokračuje Kniha evropského středověku:

 • Kodex, jejich písmo a ilustrace
 • Knihovny středověku

A konečně Tištěná kniha v Evropě i ve světě

 • Vynález knihtisku a jeho rozšíření
 • Rozvoj knihtisku od renesance po klasicismus
 • Sálové knihovny a počátky veřejných knihoven
 • Technický pokrok a vynálezy v knihtisku 19. století
 • Kniha v 19. století a úsilí o její renesanci
 • Knižní kultura prvních čtyřiceti let 20. století

V knize je snad všechno – vazby a jejich vzácnost, autoři písem a vývoj jejich vlivu, techniky knižních ilustrací (dřevořez, dřevoryt, litografie, … ), tiskařské stroje, hlavní knižní tvůrci a umělci, … Místy jsem byl informacemi prakticky zahlcený; historie knihtisku a tiskařů jde hodně do detailu:

Fournier mimo jiné položil základ k dnešnímu systému velikostí písma. Systém doplnil jeho krajan Francois Ambroise Didot. Systém Didotův, který se vymyká metrické soustavě, je přesto dosud mezinárodně uznáván.

Tradice francouzských písmařů, začínající v této době Grandjeanem a pokračující Fournierem, vrcholí v díle rodiny Didotovy, představované Francoisem (16S9—175S), již zmíněným Francois-Ambroisem (1730—1804) a Firminem (1764—1836), posledním “tiskařem krále”. Písmolijec Firmin se spojil v podnikání se sým bratrem Pierrem, který vystupuje jako tiskař a nakladatel, a vytvořili řadu tisků vrcholné technické i umělecké úrovně. Firmin Didot v roce 1795 zdokonalil stereotypii, která umožnila zvyšování nákladů z jedné sazby a tím pokles ceny knih. Za jednu z nejkrásnějších knih rodiny Didotů možno považovat Daphnis et Chloe od Longose, vydanou Francois-Ambroisem Didotem v roce 1778. Písmem Firmina Didota a ve vydání Pierrově vyšlo v roce 1799 krásné vydání Horatiova díla.

Příslušník jiné větve rodiny Didotů, Pierre Francois, ve své písmolijně vyrobil pozoruhodnou kurzívu (italiku) a antikvu. Didot Saint-Léger zdědil papírnu, v níž se pokoušel o sestavení stroje na výrobu papíru. (Str. 86)

Anglie, Francie, Španělsko, Polsko, Uhry, balkánské země, zkrátka celá Evropa, u všech podrobná historie.

A ještě jeden rozměr kniha má – při dolním okraji stránek je plno citátů o knihách. Ve výsledku si tak každý něco najde; já jsem četl většinu textu, prohlédl všechny obrázky (a skoro všechny citáty vynechal).

Odkazy:

KNEIDL, Pravoslav. Z historie evropské knihy. Praha: Svoboda, 1989. ISBN 80-205-0093-6.

12345
1629489360000

Hodnocení hvězdičkami používá jako prevenci
opakovaného kliknutí anonymní cookie.
Pokud s tím nesouhlasíte, neklikejte.
Další podrobnosti k cookies zde.

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online