Wuwejův zápisník

Bohuslav Hoffmann, Jana Hoffmannová: Český jazyk - Česká a světová literatura

24.11.2019 21:27, Wu | knihy | komentáře -

obálka Český jazyk – Česká a světová literaturaKnihu Bohuslava a Jany Hoffmannových jsem zvolil jako výchozí plán pro svůj projekt dostudování literatury. Potřeboval jsem průvodce; přehled, který mi zdůrazní stěžejní díla a jejich význam – a také jsem ho dostal. Učebnice svůj cíl splnila dokonale, plán jsem si sestavil (viz přehled témat), a teď už jenom pár let intenzivního čtení…

Protože kniha slouží jako průvodce ke složení maturitní zkoušky, je složená ze dvou částí. První je Část jazyková a komunikační. Ta, podle textu na záložce,

shrnuje poznatky o českém jazyce a akcentuje hlavně oddíly věnované komunikaci, stylu, výstavbě textu, které žákům pomohou při psaní maturitní písemné práce, ale i při ústní zkoušce (zvláště při analýze výňatku z neuměleckého textu).

A má následující podkapitoly:

  • Jazyk – řeč, jazyky, jazykověda
  • Vývoj češtiny
  • Zvuková stránka češtiny
  • Grafika, grafémika, ortografie – aneb písmo a pravopis
  • Slovní zásoba
  • Tvoření slov, slovotvorba
  • Tvarosloví (morfologie)
  • Skladba (syntax)
  • Komunikace
  • Styl

Druhá je Část literární, která

má studentům pomoci při výběru četby kvalitních literárních děl ze světové a české literatury od nejstarších dob po dnešek; nabízí celkem 200 vybraných uměleckých textů, jejich přiměřenou interpretaci (v literárním, kulturním, filozofickém kontextu) a stručné medailonky jejich autorů.

a její obsah odpovídá již zmíněné mapě literatury.

Vzhledem k tomu, jak je literatura rozsáhlá, musí být nutně na každém výběru vidět individuální preference autora. Tady jsem měl dojem, že knihám zachycujícím světové katastrofy (první a druhá světová válka a hospodářská krize) je věnováno docela hodně prostoru, stejně jako dramatu. To ale asi k učebnici patří. Ovšem pět stránek o Vrchlickém? Naopak postrádal jsem takové ty klasiky angloamerické moderní literatury nebo stěžejní díla fantasy či antiutopie (1984, Konec civilizace, … ). Ale u knih vždycky bude někomu něco chybět.

Horší je, že chybí také jmenný rejstřík. Nemohl jsem si tudíž ověřit, jestli jsem něco z toho, co mi chybělo, jenom nepřehlédl. A asi dvakrát se mi stalo, že v popisu díla bylo zmíněné nějaké jiné, a já ho prostě nedokázal najít.

Každopádně přehled je to dobrý a analýzy jednotlivá díla vysvětlují srozumitelně a do hloubky.

Odkazy:

nakladatelství Enigma, Nitra 2008, ISBN 978-80-89132-72-0, cena 277 Kč

12345
1574627220000

Hodnocení hvězdičkami používá jako prevenci
opakovaného kliknutí anonymní cookie.
Pokud s tím nesouhlasíte, neklikejte.
Další podrobnosti k cookies zde.

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online