Wuwejův zápisník

Kristýna Bernardová: Nacismus versus okultismus v protektorátu

16.12.2022 21:18, Wu | knihy | historie | komentáře -

obálka knihy Nacismus versus okultismus v protektorátuNa okultní scéně koncem první republiky vyčnívaly dvě osobnosti, Jiří Arvéd Smíchovský a Jan Kefer. Oba byli extrémně vzdělaní a mimořádně jazykově vybavení. Smíchovský měl fenomenální paměť,

dokázal citovat dlouhé pasáže z různých literárních děl. „Byl doma v literatuře všech věků a národů, ve filozofiích, v politických naukách, náboženských védách, v medicíně i ve vědách přírodních, v gastronomii, historii, právech. Byl znám neomylnými citáty a každý se od něho dozvěděl, co věděti potřeboval. Říkalo se mu ‚chodící lexikon‘… “ Rozsáhlé byly i jeho jazykové znalosti. Kromě češtiny a němčiny, již uváděl jako svůj mateřský jazyk, ovládal například italštinu, francouzštinu, polštinu, hebrejštinu, latinu a řečtinu, pasivně i angličtinu a rozuměl také srbsky, rusky, a dokonce i maďarsky. (Str. 57)

Kefer jistě také, protože bez paměti by těžko mohl vykonávat takovou přednáškovou činnost a zejména překládat:

V neposlední řadě byl J. Kefer také výborným překladatelem. Svou překladatelskou činnost zaměřil opět primárně na díla z oblasti hermetismu. Překládal často z francouzštiny díla okultisty Eliphase Léviho, například Védu duchů, Knihu zasvěcení, Klíč k velkým tajemstvím, dále také Lenainovu Védu Kabalistickou, Tibetskou knihu mrtvých nebo Alchymii a spagyrii, z latiny přeložil téměř celou Okkultní filosofii H. C. Agrippy z Nettesheimu aj. K této činnosti mu velmi pomáhala znalost téměř neuvěřitelného množství cizích jazyků. Kromě češtiny (a staročeštiny) totiž J. Kefer ovládal dvanáct dalších jazyků, jak světových, tak i těch méně používaných, mezi něž patřily angličtina, němčina, francouzština, italština, arabština, latina, řečtina, ruština, hindština a čínština, navíc četl také knihy v hebrejštině, a dokonce i v sanskrtu. Na lehkost, s jakou J. Kefer texty překládal, vzpomínal i jeho přítel z Universalie Ladislav Málek: „Jeho praxe při překladu byla právě tato: u stroje byl položen originál, ve stroji papír – a překládal do češtiny, jako by to z té knihy opisoval.(… )" (Str. 148)

Spojovala je vedle okultismu i posedlost knihami. Naopak jejich postoj k životu, vlastenectví a etice byl naprosto protikladný.

Arvéd Smíchovský bez rozmyslu využíval všech prostředků pro svůj prospěch, kolaboroval s nacisty, psal udání, ze své pozice (byť možná její důležitost zveličoval) se dostával k zabaveným knihám a nejzajímavější zabíral pro sebe.

Jan Kefer byl vlastenec,

Jako velký český vlastenec a nadšený hermetik chtěl proměnit Čechy ve světové středisko hermetismu, tzv. „magické centrum Evropy“. I přes blížící se nebezpečí v podobě nacistického režimu věřil v rozvoj hermetického hnutí a v to, že se právě Praha stane jeho světovým centrem. Na schůzi výboru Universalie 17. října 1938, jejíž zápis se dochoval, někteří členové vyjádřili obavy z nebezpečí zákazu spolků v zemi. V souvislosti s tím J. Kefer prohlásil: „Ať se spolky rozpouštějí, nebo ne, my budeme pracovati dál. Když vybudujeme ezoterní kruh, pak na té veřejnosti nám tolik nezáleží. Kdyby hrozilo nebezpečí, vybudovali bychom společnosti náhradní — per forma bychom to ohlásili… Ať se děje, co děje, bude zde iniciační středisko, a já ho zde vybuduju.“ (Str. 155)

Emigrovat odmítal, v roce 1941 byl zatčený (při Akci proti tajným učením a vědám) a po půl roce zemřel v koncentračním táboře Flossenbürg.


Kniha je precizní, každé tvrzení je ozdrojované (číslovaných poznámek je přes tisíc), autorka pročetla dostupnou sekundární literaturu i primární prameny v archivech, dobový tisk). Seriózní přístup je vidět i tom, jak důsledně se vyhýbá magickým spekulacím a snaze ovlivnit okolí (Arvéd se pokoušel vyvolávat démony i ve vězení, Kefer se svou skupinou zkoušel astrálně působit proti nacistům). Soustředí se na fakta o jejich životě – a i to bohatě stačí.

Smíchovského teď veřejnosti přiblížil film Arvéd, já si ale knihu loni kupoval kvůli Keferovi – toho totiž umístil František Novotný ve své sérii Valhala do podsvětní knihovny a já se o něm chtěl dozvědět více.

(Teď bych to ještě doplnil nějakým okultním fantastou, abych se dozvěděl o oněch magických rituálech, ať už skutečných, nebo smyšlených – máte někdo nějaký tip?)

Odkazy:

BERNARDOVÁ, Kristýna. Kristýna Bernardová: Nacismus versus okultismus v protektorátu. Praha: Academia, 2021. ISBN 978-80-200-3127-3.

12345
1671221880000

Hodnocení hvězdičkami používá jako prevenci
opakovaného kliknutí anonymní cookie.
Pokud s tím nesouhlasíte, neklikejte.
Další podrobnosti k cookies zde.

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online