Wuwejův zápisník

Brenda Ralph-Lewisová: Hitlerova mládež (Hitlerjugend ve válce a míru 1933-1945)

07.11.2010 23:54, Wu | knihy | historie | výběr z knih | komentáře -

obálka knihy Brenda Ralph-Lewisová: Hitlerova mládežKořeny nacistické organizace mládeže sahají do roku 1922, kdy v listu Völkischer Beobachter vyšla výzva ke vstupu do Ligy mládeže NSDAP. „Jedinou podmínkou pro přijetí byly 'láska k vlasti a národu, nadšení pro čestně a otevřeně vedený boj, pro zdravý tělesný pohyb, vyznávání mravních a duchovních hodnot a odmítavý postoj k hodnotám pocházejícím od židovstva ...'“ (str. 11). Už tehdy bylo vidět, jaké jsou motivy - zloba nad poválečnou porobou, nenávist vůči Židům a snaha o výchovu k bojovnosti. Hitlera pro založení organizace nadchl Gustav Adolf Lenk, mládež se měla stát nositelem (nacistické) budoucnosti. Počátky ovšem nebyly nijak úspěšné, konkurence mládežnických organizací byla vysoká a Liga mládeže NSDAP neměla příliš co nabídnout. Po mnichovském puči byla zakázána úplně a ačkoliv Lenk zkoušel pod jinými názvy znovu ligu zakládat, jeho plány byly prohlédnuty.

S Hitlerovým návratem byla obnovena i Liga mládeže, v čele s Kurtem Gruberem. Tomu se povedlo zmnohonásobit počet členů, zavedl stejnokroje, významně ligu začlenil do nacistické strany, propagoval její zápal a energii, národovectví a pompézní přehlídky, což pochopitelně další členy přitahovalo. Roku 1925 bylo hnutí přejmenováno na Hitler Jugend, Bund der Deutschen Arbeiterjugend (Hitlerova mládež, Svaz německé dělnické mládeže). Grubera po mocenských třenicích vystřídal Baldur von Schirach. Pod jeho vedením se politizace ještě zvětšila, mládež byla zneužívána k propagandě a čím dál víc připravována pro boj.

foto na zadní straně obálky

(foto - výřez ze zadní strany obálky)

Celá struktura stavěla na agresivní soutěži mezi jedinci či skupinami, avšak zároveň se kladl důraz na kamarádskou soudržnost typickou ve vojenském životě. Vítězství a prospěch byly tím jediným, oč každému šlo. Přehlídkové pochody a tvrdý dril, disciplíny sice úmorné, zato však účinné, měly mladým myslím vštípit smysl pro kázeň. Používalo se celé válečné dekorum - vojenská hudba, bubny, prapory, zástavy a pochody, v nichž defilovaly tisíce mládežníků - ovšemže k vytvoření masové mentality stále znovu a znovu naočkovávané vlasteneckou horlivostí.“ (Str. 3)

Po nástupu Hitlera docházelo k postupnému rušení jiných organizací a v roce 1936 vydala vláda zákon o Hitlerově mládeži, v němž rozhodla o povinnném členství (!). To narostlo na přibližně pět a půl milionu.

Jako další faktor zde působilo pronásledování rodičů. Těm bylo vyhrožováno pokutami, dlouhodobým vězněním či odebráním dětí, nebudou-li je pouštět na povinné schůze Hitlerovy mládeže.“ (Str. 45)

Nepřetržitá a neustávající propaganda musela ovlivnit i školství. Do Svazu nacionálněsocialistických učitelů vstoupilo dobrovolně 97% všech vyučujících, přibližně jedna třetina přímo do nacistické strany a „v r. 1938 se asi dvě třetiny všech učitelů zúčastnilo zvláštních táborů s povinnými kursy nacistické ideologie, přírodopisu, historie, matematiky a jiných předmětů. Podobné indoktrinaci se museli podrobit i univerzitní profesoři a jiní přednášející na vysokých školách. Museli absolvovat šestitýdenní kurs, který je měl naučit pedagogickému působení ve smyslu nacionálněsocialistické filozofie.“ (str. 69)

Už v první třídě dostaly děti lekce antisemitismu a militarismu, první knížka se jmenovala Nacistický prvňáček, na titulní stránce měla „karikaturu s židovským námětem a byla nadepsána slovy: 'Nevěř žádné lišce na zelené louce, nevěř Židově přísaze!' Mezi ilustracemi nechyběly obrázky pochodujících a tábořících vojáků (...)“ Str. 72

A tak by se dalo pokračovat ještě hodně dlouho. Kniha velmi podrobně a kvalitně mapuje historii Hitlerjugend od jejího založení, přes válečná léta až po poslední skupinky Werewolfů. Každá stránka je bohatě dokumentovaná dobovými fotografiemi, text je podrobný přiměřeně - tedy až na válečné nasazení divize Hitlerjugend v Normandii a Ardenách, tam jde autorka až na detail jednotlivých hodin a počtu zničených tanků a zabitých vojáků v jednotlivých srážkách. Ne že by podrobnosti vadily, ale kontrastuje to se zbytkem knihy.

Hrozivé je, jak všudypřítomná byla propaganda, jak se nacistům dařilo mládež zmanipulovat, zneužít a připravit o bezstarostné dětství. A že nebylo úniku. Vřele doporučuji k přečtení, je to poučné.

Sice se budu opakovat, ale - doufám, že znalost historie nám pomůže jakékoliv podobné tendence včas odhalit a buď jim zabránit, nebo před nimi utéct...

nakladatelství Svojtka & Co., Praha 2001, ISBN 80-7237-386-2, cena 149,- (Levné knihy)

12345
1289170440000

Hodnocení hvězdičkami používá jako prevenci
opakovaného kliknutí anonymní cookie.
Pokud s tím nesouhlasíte, neklikejte.
Další podrobnosti k cookies zde.

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online